Psalmii 33

Psalmii

Capitol 34

1

(Un psalm alcătuit de David, cînd a făcut pe nebunul în fața lui Abimelec, și a plecat izgonit de el.) Voi binecuvînta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.

2

Să mi se laude sufletul în Domnul! Să asculte cei nenorociți și să se bucure.

3

Înălțați pe Domnul, împreună cu mine. Să lăudăm cu toții Numele Lui! -

4

Eu am căutat pe Domnul, și mi -a răspuns: m`a izbăvit din toate temerile mele.

5

Cînd îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, și nu ți se umple fața de rușine.

6

Cînd strigă un nenorocit, Domnul aude, și -l scapă din toate necazurile lui.

7

Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El, și -i scapă din primejdie.

8

Gustați și vedeți ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!

9

Temeți-vă de Domnul, voi, sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El!

10

Puii de leu duc lipsă, și li -i foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de nici un bine.

11

Veniți, fiilor, și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica Domnului.

12

Cine este omul, care dorește viața, și vrea să aibă parte de zile fericite?

13

Ferește-ți limba de rău, și buzele de cuvinte înșelătoare!

14

Depărtează-te de rău, și fă binele; caută pacea, și aleargă după ea!

15

Ochii Domnului sînt peste cei fără prihană, și urechile Lui iau aminte la strigătele lor.

16

Domnul Își întoarce Fața împotriva celor răi, ca să le șteargă pomenirea de pe pămînt.

17

Cînd strigă cei fără prihană, Domnul aude, și -i scapă din toate necazurile lor.

18

Domnul este aproape de cei cu inima înfrîntă, și mîntuiește pe cei cu duhul zdrobit.

19

De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea.

20

Toate oasele i le păzește, ca niciunul din ele să nu i se sfărîme.

21

Pe cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrăjmașii celui fără prihană sînt pedepsiți.

22

Domnul scapă sufletul robilor Săi, și niciunul din cei ce se încred în El, nu este osîndit.

Psalmii 35