Psalmii 70

Psalmii

Capitol 71

1

În Tine, Doamne, îmi caut scăparea: să nu rămîn de rușine niciodată!

2

Scapă-mă, în dreptatea Ta, și izbăvește-mă! Pleacă-Ți urechea spre mine, și ajută-mi.

3

Fii o stîncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna! Tu ai hotărît să mă scapi, căci Tu ești stînca și cetățuia mea.

4

Izbăvește-mă, Dumnezeule, din mîna celui rău, din mîna omului nelegiuit și asupritor!

5

Căci Tu ești nădejdea mea, Doamne, Dumnezeule! În Tine mă încred din tinerețea mea.

6

Pe Tine mă sprijinesc, din pîntecele mamei mele. Tu ești Binefăcătorul meu încă din pîntecele mamei; pe Tine Te laud fără-`ncetare.

7

Pentru mulți am ajuns ca o minune, dar Tu ești scăparea mea cea tare.

8

Să mi se umple gura de laudele Tale, și`n fiecare zi să Te slăvească!

9

Nu mă lepăda la vremea bătrîneței; cînd mi se duc puterile, nu mă părăsi!

10

Căci vrăjmașii mei vorbesc de mine, și ceice-mi pîndesc viața se sfătuiesc între ei,

11

zicînd: ,,L -a părăsit Dumnezeu; urmăriți -l, puneți mîna pe el, căci nu -i nimeni care să -l scape!``

12

Dumnezeule, nu Te depărta de mine! Dumnezeule, vino de grab în ajutorul meu!

13

Să rămînă de rușine și nimiciți, cei ce vor să-mi ia viața! Să fie acoperiți de rușine și de ocară, cei ce-mi caută perzarea!

14

Și eu voi nădăjdui pururea, Te voi lăuda tot mai mult.

15

Gura mea va vesti, zi de zi, dreptatea și mîntuirea Ta, căci nu -i cunosc marginile.

16

Voi spune lucrările Tale cele puternice, Doamne, Dumnezeule! Voi pomeni dreptatea Ta și numai pe a Ta.

17

Dumnezeule, Tu m`ai învățat din tinereță, și pînă acum eu vestesc minunile Tale.

18

Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrînețe cărunte, ca să vestesc tăria Ta neamului de acum, și puterea Ta neamului de oameni care va veni!

19

Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge pînă la cer; Tu ai săvîrșit lucruri mari: Dumnezeule, cine este ca Tine?

20

Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri; dar ne vei da iarăș viața, ne vei scoate iarăș din adîncurile pămîntului.

21

Înalță-mi mărimea mea, întoarce-Te, și mîngîie-mă din nou!

22

Și te voi lăuda în sunet de alăută, Îți voi cînta credincioșia. Dumnezeule, Te voi lăuda cu arfa, Sfîntul lui Israel!

23

Cînd Te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul, pe care mi l-ai izbăvit;

24

și limba mea va vesti zi de zi dreptatea Ta, căci cei ce-mi caută pierzarea sînt rușinați și roși de rușine.

Psalmii 72