Psalmii 147

Psalmii

Capitol 148

1

Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați -L în locurile cele înalte!

2

Lăudați -L toți îngerii Lui! Lăudați -L, toate oștirile Lui!

3

Lăudați -L, soare și lună, lăudați -L, toate stelele luminoase!

4

Lăudați -L, cerurile cerurilor, și voi, ape, cari sînteți mai pe sus de ceruri!

5

Să laude Numele Domnului, căci El a poruncit și au fost făcute,

6

le -a întărit pe veci de veci; le -a dat legi, și nu le va călca.

7

Lăudați pe Domnul de jos de pe pămînt, balauri de mare, și adîncuri toate;

8

foc și grindină, zăpadă și ceață, vînturi năpraznice, cari împliniți poruncile Lui,

9

munți și dealuri toate, pomi roditori, și cedri toți,

10

fiare și vite toate, tîrîtoare și păsări înaripate,

11

împărați ai pămîntului și popoare toate, voievozi și toți judecătorii pămîntului,

12

tineri și tinere, bătrîni și copii!

13

Să laude Numele Domnului! Căci numai Numele Lui este înălțat: măreția Lui este mai pe sus de pămînt și ceruri.

14

El a înalțat tăria poporului Său: iată o pricină de laudă pentru toți credincioșii Lui, pentru copiii lui Israel, popor de lîngă El. Lăudați pe Domnul!

Psalmii 149