Proverbele 2

Proverbele

Capitol 3

1

Fiule, nu uita învățăturile mele, și păstrează în inima ta sfaturile mele!

2

Căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale, și-ți vor aduce multă pace.

3

Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia: leagă-ți-le la gît, scrie-le pe tăblița inimii tale.

4

Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

5

Încrede-te în Domnul din toată inima ta, și nu te bizui pe înțelepciunea ta!

6

Recunoaște -L în toate căile tale, și El îți va netezi cărările.

7

Nu te socoti singur înțelept; teme-te de Domnul, și abate-te de la rău!

8

Aceasta va aduce sănătate trupului tău, și răcorire oaselor tale.

9

Cinstește pe Domnul cu averile tale, și cu cele dintîi roade din tot venitul tău:

10

căci atunci grînarele îți vor fi pline de belșug, și teascurile tale vor geme de must.

11

Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului, și nu te mîhni de pedepsele Lui.

12

Căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care -l iubește!

13

Ferice de omul care găsește înțelepciunea, și de omul care capătă pricepere!

14

Căci cîștigul pe care -l aduce ea este mai bun decît al argintului, și venitul adus de ea este mai de preț decît aurul;

15

ea este mai de preț decît mărgăritarele, și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea.

16

În dreapta ei este o viață lungă; în stînga ei, bogăție și slavă.

17

Căile ei sînt niște căi plăcute, și toate cărările ei sînt niște cărări pacinice.

18

Ea este un pom de viață pentru cei ce o apucă, și cei ce o au sînt fericiți.

19

Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pămîntul, și prin pricepere a întărit El cerurile;

20

prin știința Lui s`au deschis Adîncurile, și strecoară norii roua.

21

Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi: păstrează înțelepciunea și chibzuința!

22

Căci ele vor fi viața sufletului tău, și podoaba gîtului tău.

23

Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău, și piciorul nu ți se va poticni.

24

Cînd te vei culca, vei fi fără teamă, și cînd vei dormi, somnul îți va fi dulce.

25

Nu te teme nici de spaimă năpraznică, nici de o năvălire din partea celor răi;

26

căci Domnul va fi nădejdea ta, și El îți va păzi piciorul de cădere.

27

Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, cînd poți s`o faci.

28

Nu zice aproapelui tău: ,,Du-te și vino iarăș; îți voi da mîne!`` cînd ai de unde să dai.

29

Nu gîndi rău împotriva aproapelui tău, cînd locuiește liniștit lîngă tine.

30

Nu te certa fără pricină cu cineva, cînd nu ți -a făcut nici un rău.

31

Nu pizmui pe omul asupritor, și nu alege niciuna din căile lui!

32

Căci Domnul urăște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cei fără prihană.

33

Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvintează.

34

Cînd are a face cu cei batjocoritori, Își bate joc de ei, dar celor smeriți le dă har.

35

Înțelepții vor moșteni slava, dar partea celor nebuni este rușinea.

Proverbele 4