Proverbele 11

Proverbele

Capitol 12

1

Cine iubește certarea, iubește știința; dar cine urăște mustrarea, este prost. -

2

Omul de bine capătă bunăvoința Domnului, dar Domnul osîndește pe cel plin de răutate.

3

Omul nu se întărește prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. -

4

O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care -i face rușine este ca putregaiul în oasele lui. -

5

Gîndurile celor neprihăniți nu sînt decît dreptate, dar sfaturile celor răi nu sînt decît înșelăciune. -

6

Cuvintele celor răi sînt niște curse ca să verse sînge, dar gura celor fără prihană îi izbăvește. -

7

Cei răi sînt răsturnați, și nu mai sînt, dar casa celor neprihăniți rămîne în picioare! -

8

Un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit. -

9

Mai bine să fii într`o stare smerită și să ai o slugă, decît să faci pe fudulul și să n`ai ce mînca. -

10

Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă.

11

Cine-și lucrează ogorul va avea belșug de pîne, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. -

12

Cel rău poftește prada celor nelegiuiți, dar rădăcina celor neprihăniți rodește. -

13

În păcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. -

14

Prin rodul gurii te saturi de bunătăți, și fiecare primește după lucrul mînilor lui. -

15

Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. -

16

Nebunul îndată își dă pe față mînia, dar înțeleptul ascunde ocara. -

17

Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. -

18

Cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. -

19

Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decît o clipă. -

20

Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru ceice sfătuiesc la pace. -

21

Nicio nenorocire nu se întîmplă celui neprihănit, dar cei răi sînt năpădiți de rele. -

22

Buzele mincinoase sînt urîte Domnului, dar ceice lucrează cu adevăr îi sînt plăcuți. -

23

Omul înțelept îți ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. -

24

Mîna celor harnici va stăpîni, dar mîna leneșă va plăti bir. -

25

Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. -

26

Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. -

27

Leneșul nu-și frige vînatul, dar comoara de preț a unui om este munca. -

28

Pe cărarea neprihănirii este viața, și pe drumul însemnat de ea nu este moarte. -

Proverbele 13