Proverbele 19

Proverbele

Capitol 20

1

Vinul este batjocoritor, băuturile tari sînt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. -

2

Frica pe care o însuflă împăratul este ca răcnetul unui leu, cine îl supără, păcătuiește împotriva sa însuș. -

3

Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpînit de aprindere. -

4

Toamna, leneșul nu ară; la secerat, ar vea să strîngă roade, dar nu este nimic! -

5

Sfaturile în inima omului sînt ca niște ape adînci, dar omul priceput știe să scoată din ele. -

6

Mulți oameni își trîmbițează bunătatea; dar cine poate găsi un om credincios? -

7

Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; ferice de copiii lui după el! -

8

Împăratul, care șade pe scaunul de domnie al dreptății, risipește orice rău cu privirea lui. -

9

Cine poate zice: ,,Mi-am curățit inima, sînt curat de păcatul meu?`` -

10

Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri, sînt o scîrbă înaintea Domnului. -

11

Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. -

12

Urechea care aude, și ochiul care vede, și pe una și pe celalt, Domnul le -a făcut. -

13

Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac; deschide ochii, și te vei sătura de pîne. -

14

,,Rău! Rău!`` zice cumpărătorul, și plecînd, se fericește. -

15

Este aur și sînt multe mărgăritare; dar buzele înțelepte sînt un lucru scump. -

16

Ia -i haina, căci s`a pus chezaș pentru altul; și ține -l zălog pentru alții. -

17

Pînea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriș. -

18

Planurile se pun la cale prin sfat! Fă războiul cu chibzuință. -

19

Cine umblă cu bîrfeli dă pe față lucrurile ascunse; și cu cel ce nu-și poate ținea gura să nu te amesteci. -

20

Dacă cineva blăstămă pe tatăl său și pe mamă-sa, i se va stinge lumina în mijlocul întunerecului. -

21

O moștenire repede cîștigată dela început, nu va fi binecuvîntată la sfîrșit. -

22

Nu zice: ,,Îi voi întoarce eu răul!`` Nădăjduiește în Domnul, și El te va ajuta. -

23

Domnul urăște două feluri de greutăți, și cîntarul mincinos nu este un lucru bun. -

24

Domnu îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa? -

25

Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduință sfîntă, și abea după ce a făcut juruința să se gîndească. -

26

Un împărat înțelept vîntură pe cei răi, și trece cu roata peste ei. -

27

Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde pînă în fundul măruntaielor. -

28

Bunătatea și credincioșia păzesc pe împărat, și el își întărește scaunul de domnie prin bunătate. -

29

Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrînilor sînt perii albi. -

30

Mijloacele de vindecare pentru cel rău sînt bătăile și vînătăile pînă la rană. -

Proverbele 21