Proverbele 27

Proverbele

Capitol 28

1

Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tînăr. -

2

Cînd este răscoală într`o țară, sînt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuește. -

3

Un om sărac care apasă pe cei obijduiți, este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pîne. -

4

Ceice părăsesc legea, laudă pe cel rău, dar ceice păzesc legea se mînie pe el. -

5

Oamenii dedați la rău nu înțeleg ce este drept, dar ceice caută pe Domnul înțeleg totul. -

6

Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui, decît bogatul care umblă pe căi sucite. -

7

Celce păzește legea, este un fiu priceput, dar celce umblă cu cei desfrînați face rușine tatălui său. -

8

Cine își înmulțește avuțiile prin dobîndă și camătă, le strînge pentru celce are milă de săraci. -

9

Dacă cineva își întoarce urechea ca să n`asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scîrbă. -

10

Cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat -o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. -

11

Omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. -

12

Cînd biruiesc cei neprihăniți, este o mare slavă, dar cînd se înalță cei răi, fiecare se ascunde. -

13

Cine își ascunde fărădelegile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. -

14

Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce-și împietrește inima cade în nenorocire. -

15

Ca un leu care răcnește și ca un urs flămînd, așa este cel rău care stăpînește peste un popor sărac. -

16

Un voivod fără pricepere își înmulțește faptele de asuprire, dar cel ce urăște lăcomia își lungește zilele. -

17

Un om al cărui cuget este încărcat cu sîngele altuia, fuge pînă la groapă: nimeni să nu -l oprească. -

18

Cine umblă în neprihănire, găsește mîntuirea, dar cine umblă pe două căi strîmbe cade într`o groapă. -

19

Cine își lucrează cîmpul are belșug de pîne, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. -

20

Un om credincios este năpădit de binecuvîntări, dar celce vrea să se îmbogățească repede nu rămîne nepedepsit. -

21

Nu este bine să cauți la fața oamenilor; chiar pentru o bucată de pîne poate un om să se dedea la păcat. -

22

Un om pizmaș se grăbește să se îmbogățească, și nu știe că lipsa va veni peste el. -

23

Cine mustră pe alții, găsește mai multă bunăvoință pe urmă, decît cel cu limba lingușitoare. -

24

Cine fură pe tatăl său și pe mama sa, și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu nimicitorul. -

25

Cel lacom stîrnește certuri, dar celce se încrede în Domnul este săturat din belșug. -

26

Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mîntuit. -

27

Cine dă săracului, nu duce lipsă, dar cine închide ochii, este încărcat cu blesteme. -

28

Cînd se înalță cei răi, fiecare se ascunde, dar cînd pier ei, cei buni se înmulțesc. -

Proverbele 29