Proverbele 30

Proverbele

Capitol 31

1

Cuvintele împăratului Lemuel. Învățătura pe care i -o dădea mamă-sa.

2

Ce să-ți spun, fiule? Ce să-ți spun fiul trupului meu? Ce să-ți spun, fiule, rodul juruințelor mele?

3

Nu-ți da femeilor vlaga, și desmierdările tale celor ce pierd pe împărați.

4

Nu se cade împăraților, Lemuele, nu se cade împăraților să bea vin, nici voivozilor să umble după băuturi tari;

5

ca nu cumva, bînd, să uite legea, și să calce drepturile tuturor celor nenorociți.

6

Dați băuturi tari celui ce piere, și vin, celui cu sufletul amărît;

7

ca să bea să-și uite sărăcia, și să nu-și mai aducă aminte de necazurile lui. -

8

Deschide-ți gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiți!

9

Deschide-ți gura, judecă cu dreptate, și apără pe cel nenorocit și pe cel lipsit.

10

Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decît mărgăritarele.

11

Inima bărbatului se încrede în ea, și nu duce lipsă de venituri.

12

Ea îi face bine, și nu rău, în toate zilele vieții sale.

13

Ea face rost de lînă și de in, și lucrează cu mîni harnice.

14

Ea este ca o corabie de negoț; de departe își aduce pînea.

15

Ea se scoală cînd este încă noapte, și dă hrană casei sale, și împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale.

16

Se gîndește la un ogor, și -l cumpără; din rodul muncii ei sădește o vie. -

17

Ea își încinge mijlocul cu putere, și își oțelește brațele.

18

Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea.

19

Ea pune mîna pe furcă, și degetele ei țin fusul.

20

Ea își întinde mîna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit.

21

Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărmiziu.

22

Ea își face învelitori, are haine de in supțire și purpură.

23

Bărbatul ei este bine văzut la porți, cînd șade cu bătrînii țării.

24

Ea face cămăși, și le vinde, și dă cingători negustorului.

25

Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă, și rîde de ziua de mîne.

26

Ea deschide gura cu înțelepciune, și învățături plăcute îi sînt pe limbă.

27

Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei, și nu mănîncă pînea lenevirii.

28

Fiii ei se scoală, și o numesc fericită; bărbatul ei se scoală, și -i aduce laude zicînd:

29

,,Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.``

30

Desmerdările sînt înșelătoare, și frumuseța este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată.

31

Răsplătiți -o cu rodul muncii ei, și faptele ei s`o laude la porțile cetății

Eclesiastul 1