Isaia 43

Isaia

Capitol 44

1

,,Ascultă acum, Iacove, robul Meu, Israele, pe care te-am ales!``

2

Așa vorbește Domnul, care te -a făcut și întocmit, și care dela nașterea ta este sprijinul tău: ,,Nu te teme de nimic, robul Meu Iacov, Israelul Meu, pe care l-am ales.

3

Căci voi turna ape peste pămîntul însetat și rîuri pe pămîntul uscat; voi turna Duhul Meu peste sămînța ta, și binecuvîntarea Mea peste odraslele tale,

4

și vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălciile lîngă pîraiele de apă.

5

Unul va zice: ,Eu sînt al Domnului!` Altul se va numi cu numele lui Iacov; iar altul va scrie cu mîna lui: ,Al Domnului sînt!` Și va fi cinstit cu numele lui Israel.``

6

,,Așa vorbește Domnul, Împăratul lui Israel și Răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor: ,Eu sînt Cel dintîi și Cel de pe urmă, și afară de Mine, nu este alt Dumnezeu.

7

Cine a făcut proorocii ca Mine (să spună și să-Mi dovedească!), de cînd am făcut pe oameni din vremile străvechi? Să vestească viitorul și ce are să se întîmple!

8

Nu vă temeți, și nu tremurați; căci nu ți-am vestit și nu ți-am spus Eu de mult lucrul acesta? Voi Îmi sînteți martori! Este oare un alt Dumnezeu afară de Mine? Nu este altă Stîncă, nu cunosc alta!

9

Ceice fac idoli, toți sînt deșertăciune, și cele mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Ele însele mărturisesc lucrul acesta: n`au nici vedere, nici pricepere, tocmai ca să rămînă de rușine.

10

Cine este acela care să fi făcut un dumnezeu, sau să fi turnat un idol, și să nu fi tras niciun folos din el?

11

Iată, toți închinătorii lor vor rămînea de rușine, căci înșiși meșterii lor nu sînt decît oameni; să se strîngă cu toții, să se înfățișeze, și tot vor tremura cu toții și vor fi acoperiți de rușine.

12

Ferarul face o secure, lucrează cu cărbuni, și o fățuiește și -i dă un chip cu lovituri de ciocan, și o lucrează cu puterea brațului; dar dacă -i este foame, este fără vlagă; dacă nu bea apă, este sleit de puteri.

13

Lemnarul întinde sfoara, face o trăsătură cu creionul, fățuiește lemnul cu o rîndea, și -i înseamnă mărimea cu compasul; face un chip de om, un frumos chip omenesc, ca să locuiască într`o casă.

14

Își taie cedri, goruni și stejari, pe cari și -i alege dintre copacii din pădure. Sădește brazi, și ploaia îi face să crească.

15

Copacii aceștia slujesc omului pentru ars, el îi ia și se încălzește cu ei. Îi pune pe foc, ca să coacă pîne, și tot din ei face și un dumnezeu căruia i se închină, își face din ei un idol, și îngenunche înaintea lui!

16

O parte din lemnul acesta o arde în foc, cu o parte fierbe carne, pregătește o friptură, și se satură; se și încălzește, și zice: ,Ha! ha!` m`am încălzit, simt focul!``

17

Cu ce mai rămîne însă, face un dumnezeu, idolul lui. Îngenunche înaintea lui, i se închină, îl cheamă, și strigă: ,,Mîntuiește-mă, căci tu ești dumnezeul meu!``

18

Ei nu pricep și nu înțeleg, căci li s`au lipit ochii, ca să nu vadă, și inima, ca să nu înțeleagă.

19

Niciunul nu intră în sine însuș, și n`are nici minte, nici pricepere să-și zică: ,,Am ars o parte din el în foc, am copt pîne pe cărbuni, am fript carne și am mîncat -o: și să fac din cealaltă parte o scîrbă? Să mă închin înaintea unei bucăți de lemn?``

20

El se hrănește cu cenușă, inima lui amăgită îl duce în rătăcire, ca să nu-și mîntuiască sufletul, și să nu zică: ,,N-am oare o minciună în mînă?``

21

Ține minte aceste lucruri, Iacove, și tu, Israele, căci ești robul Meu. Eu te-am făcut, tu ești robul Meu, Israele, nu Mă uita!

22

Eu îți șterg fărădelegile ca un nor, și păcatele ca o ceață: întoarce-te la Mine, căci Eu te-am răscumpărat.``

23

Bucurați-vă, ceruri! Căci Domnul a lucrat; răsunați de veselie, adîncimi ale pămîntului! Izbucniți în strigăte de bucurie, munților! Și voi, pădurilor, cu toți copacii voștri! Căci Domnul a răscumpărat pe Iacov, Și -a arătat slava în Israel.

24

Așa vorbește Domnul, Răscumpărătorul tău, Celce te -a întocmit din pîntecele mamei tale: ,,Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri, Eu singur am desfășurat cerurile, Eu am întins pămîntul. Cine era cu Mine?

25

Eu zădărnicesc semnele proorocilor mincinoși, și arăt ca înșelători pe ghicitori; fac pe cei înțelepți să dea înapoi, și le prefac știința în nebunie.

26

Dar întăresc cuvîntul robului Meu, și împlinesc ce proorocesc trimeșii Mei; Eu zic despre Ierusalim: ,Va fi locuit,` și despre cetățile lui Iuda: ,Vor fi zidite iarăș, și le voi ridica dărîmăturile.`

27

Eu zic adîncului: ,Usucă-te, și îți voi seca rîurile.`

28

Eu zic despre Cir: ,El este păstorul Meu, și el va împlini toată voia Mea; el va zice despre Ierusalim: ,Să fie zidit iarăș!` Și despre Templu: ,Să i se pună temeliile!``

Isaia 45