Isaia 64

Isaia

Capitol 65

1

Eram gata să răspund celor ce nu întrebau de Mine, eram gata să fiu găsit de ceice nu Mă căutau; am zis: ,,Iată-Mă, iată-Mă!`` către un neam, care nu chema Numele Meu.

2

Mi-am întins mînile toată ziua spre un popor răzvrătit, care umblă pe o cale rea, în voia gîndurilor lui!

3

Spre un popor, care nu contenește să Mă mînie în față, aducînd jertfe în grădini, și arzînd tămîie pe cărămizile de pe acoperiș;

4

care locuiește în morminte, și petrece noaptea în peșteri, mîncînd carne de porc, și avînd în străchini bucate necurate.

5

Și care totuș zice: ,,Dă-te înapoi, nu te apropia de mine, căci sînt sfînt!``... Asemenea lucruri sînt un fum în nările Mele, un foc, care arde necontenit!

6

Iată ce am hotărît în Mine: ,,Nici gînd să tac, ci îi voi pedepsi; da, îi voi pedepsi.

7

Pentru nelegiuirile voastre-zice Domnul-și pentru nelegiuirile părinților voștri, cari au ars tămîie pe munți, și M`au batjocorit pe înălțimi, de aceea, le voi măsura plata pentru faptele lor din trecut.``

8

,,Așa vorbește Domnul: ,După cum cînd se găsește zeamă într`un strugure, se zice: ,Nu -l nimici, căci este o binecuvîntare în el!` tot așa, și Eu voi face la fel, din dragoste pentru robii Mei, ca să nu nimicesc totul.

9

Voi scoate o sămînță din Iacov, și din Iuda un moștenitor al munților Mei; aleșii Mei vor stăpîni țara, și robii Mei vor locui în ea.

10

Saronul va sluji ca loc de pășune oilor, și valea Acor va sluji de culcuș boilor, pentru poporul Meu care Mă va căuta.

11

Dar pe voi, cari părăsiți pe Domnul, cari uitați muntele Meu cel sfînt, cari puneți o masă ,Norocului`, și umpleți un pahar în cinstea ,Soartei`,

12

vă sortesc săbiei, și toți veți pleca genunchiul ca să fiți junghiați; căci Eu am chemat, și n`ați răspuns, am vorbit și n`ați ascultat, ci ați făcut ce este rău înaintea Mea, și ați ales ce nu-Mi place.``

13

De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ,,Iată că robii Mei vor mînca, iar voi veți fi flămînzi; iată că robii Mei vor bea, iar vouă vă va fi sete. Iată că robii Mei se vor bucura și voi vă veți rușina.

14

Iată că robii Mei vor cînta, de veselă ce le va fi inima, dar voi veți striga, de durerea pe care o veți avea în suflet, și vă veți boci, de mîhnit ce vă va fi duhul.

15

Veți lăsa numele vostru ca blestem aleșilor Mei; și anume: ,Domnul, Dumnezeu vă va omorî`, și va da robilor Săi un alt nume.

16

Așa că, cine se va binecuvînta în țară, se va binecuvînta în Dumnezeul adevărului, și cine va jura în țară, va jura pe Dumnezeul adevărului, căci vechile suferințe vor fi uitate, vor fi ascunse de ochii Mei.``

17

,,Căci iată, Eu fac ceruri noi și un pămînt nou; așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute, și nimănui nu -i vor mai veni în minte.

18

Ci vă veți bucura și vă veți veseli, pe vecie, pentru cele ce voi face. Căci voi preface Ierusalimul în veselie, și pe poporul lui în bucurie.

19

Eu însumi Mă voi veseli asupra Ierusalimului, și mă voi bucura de poporul Meu; nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plînsetelor, nici glasul țipetelor.

20

Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrîni cari să nu-și împlinească zilele. Căci cine va muri la vîrsta de o sută de ani va fi încă tînăr, și cel ce va muri în vîrstă de o sută de ani va fi blestemat ca păcătos.

21

Vor zidi case și le vor locui; vor sădi vii, și le vor mînca rodul.

22

Nu vor zidi case, ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii, pentruca altul să le mănînce rodul, căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor, și aleșii Mei se vor bucura de lucrul mînilor lor.

23

Nu vor munci degeaba, și nu vor avea copii ca să -i vadă pierind, căci vor alcătui o sămînță binecuvîntată de Domnul, și copiii lor vor fi împreună cu ei.

24

Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!

25

Lupul și mielul vor paște împreună, leul va mînca paie ca boul, și șarpele se va hrăni cu țărînă. Niciun rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele Meu cel sfînt, zice Domnul.``

Isaia 66