Ieremia 15

Ieremia

Capitol 16

1

Cuvîntul Domnului mi -a vorbit astfel:

2

,,Să nu-ți iei nevastă, și să n`ai în locul acesta nici fii nici fiice!

3

Căci așa vorbește Domnul despre fiii și fiicele cari se vor naște în locul acesta, despre mamele cari -i vor naște, și despre tații lor cari le vor da naștere în țara aceasta:

4

vor muri doborîți de boala rea. Nimeni nu -i va plînge, nici nu -i va îngropa, ci vor fi ca un gunoi pe pămînt; vor pieri de sabie și de foamete; și trupurile lor moarte vor sluji ca hrană păsărilor cerului și fiarelor pămîntului.``

5

,,Căci așa vorbește Domnul: ,Să nu intri în nici o casă de jale, să nu plîngi în ea, și nici să nu te bocești cu ei, căci Mi-am luat înapoi dela poporul acesta pacea Mea, zice Domnul, bunătatea și îndurarea Mea.

6

Și mari și mici, toți vor muri în țara aceasta, și nu vor fi îngropați: nimeni nu -i va plînge, nimeni nu-și va face tăieturi din pricina lor, și nu se va rade pentru ei.

7

Nimeni nu le va pune masa în timpul jălirii ca să -i mîngîie pentru cel mort; și nimeni nu le va întinde paharul mîngîierii pentru tatăl sau pentru mama lor.

8

Să nu intri nici într`o casă de petrecere, ca să te așezi cu ei, să mănînci și să bei.``

9

,,Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Iată, voi face să înceteze în locul acesta, supt ochii voștri și în zilele voastre, strigătele de bucurie și strigătele de veselie, cîntecele mirelui și cîntecele miresei.``

10

,,Cînd vei vesti poporului acestuia toate aceste lucruri, ei îți vor zice: ,Pentru ce ne amenință Domnul cu toate aceste mari nenorociri? Ce nelegiuire și ce păcat am făcut împotriva Domnului, Dumnezeului nostru?``

11

,,Atunci să le răspunzi: ,Părinții voștri M`au părăsit, zice Domnul, s`au dus după alți dumnezei, le-au slujit și s`au închinat înaintea lor; iar pe Mine M`au părăsit, și n`au păzit Legea Mea!

12

Și voi ați făcut și mai rău de cît părinții voștri; căci iată că fiecare umblați după pornirile inimii voastre rele, și nu m`ascultați.

13

De aceeea, vă voi muta din țara aceasta într`o țară, pe care n`ați cunoscut -o, nici voi, nici părinții voștri; și acolo, veți sluji altor dumnezei, zi și noapte, căci nu vă voi ierta!``

14

,,De aceea iată, vin zile, zice Domnul, cînd nu se va mai zice: ,Viu este Domnul, care a scos din țara Egiptului pe copiii lui Israel!`

15

Ci se va zice: ,Viu este Domnul, care a scos pe copiii lui Israel din țara de la miază-noapte și din toate țările unde -i izgonise!` Căci îi voi aduce înapoi în țara lor, pe care o dădusem părinților lor.``

16

,,Iată, trimet o mulțime de pescari, zice Domnul, și -i vor pescui; și după aceea, voi trimete o mulțime de vînători, și -i vor vîna pe toți munții și pe toate dealurile, și în crăpăturile stîncilor.

17

Căci ochii Mei sînt cu luare aminte la toate căile lor; ele nu sînt ascunse înaintea Feții Mele, și nelegiuirea lor nu este ascunsă de privirile Mele.

18

De aceea le voi răsplăti mai întîi îndoit nelegiuirea și păcatul lor, pentrucă Mi-au spurcat țara, pentrucă Mi-au umplut moștenirea cu trupurile moarte ale jertfelor aduse idolilor lor și cu urîciunile lor.

19

Doamne, tăria, cetățuia și scăparea mea în ziua necazului! Neamurile vor veni la Tine dela marginile pămîntului, și vor zice: ,Părinții noștri n`au moștenit decît minciună, idoli deșerți, cari nu sînt de niciun ajutor!

20

Cum poate omul să-și facă dumnezei, cari nu sînt dumnezei?` -

21

De aceea iată că le arăt, de data aceasta, și -i fac să știe puterea și tăria Mea; și vor cunoaște că Numele Meu este Domnul.``

Ieremia 17