Ieremia 17

Ieremia

Capitol 18

1

Cuvîntul vorbit de Ieremia din partea Domnului și care sună astfel:

2

,,Scoală-te și pogoară-te în casa olarului; acolo te voi face să auzi cuvintele Mele!``

3

Cînd m`am pogorît în casa olarului, iată că el lucra pe roată.

4

Vasul pe care -l făcea n`a izbutit, -cum se întîmplă cu lutul în mîna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i -a plăcut lui să -l facă.

5

Și Cuvîntul Domnului mi -a vorbit astfel:

6

,,Nu pot Eu să fac cu voi ca olarul acesta casă a lui Israel? zice Domnul. Iată, cum este lutul în mîna olarului, așa sînteți voi în mîna Mea, casă a lui Israel!

7

Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că -l voi smulge, că -l voi surpa, și că -l voi nimici.

8

dar dacă neamul acesta, despre care am vorbit astfel, se întoarce dela răutatea lui, atunci și Mie Îmi pare rău de răul pe care Îmi pusesem în gînd să i -l fac.

9

Tot așa însă, deodată zic despre un neam, sau despre o împărăție, că -l voi zidi sau că -l voi sădi.

10

Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea Mea, și n`ascultă glasul Meu, atunci Îmi pare rău și de binele, pe care aveam de gînd să i -l fac.``

11

,,De aceea, vorbește acum oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului, și zi: ,Așa vorbește Domnul: Iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră, și fac un plan împotriva voastră. De aceea, întoarceți-vă fiecare dela calea voastră cea rea, îndreptați-vă umbletele și faptele!``

12

,,Dar ei zic: ,Degeaba! Căci noi ne vom urma gîndurile noastre, și vom lucra fiecare după pornirile inimii noastre rele!``

13

,,De aceea, așa vorbește Domnul: ,Întrebați pe neamuri! Cine a auzit vreodată asemenea lucruri? Fecioara lui Israel a făcut grozave blestemății.

14

Părăsește zăpada Libanului stînca ogoarelor? Sau se văd secînd apele cari vin de departe proaspete și curgătoare?

15

Totuș poporul Meu M`a uitat și aduce tămîie idolilor; s`a abătut din căile lui, a părăsit vechile cărări, și a apucat pe cărări și drumuri nebătute,

16

făcînd astfel din țara lor, o pustietate, o vecinică batjocură; toți ceice trec prin ea sînt uimiți și dau din cap.

17

Ca vîntul de la răsărit, îi voi risipi înaintea vrăjmașului; iar în ziua necazului lor, le voi întoarce spatele și nu Mă voi uita la ei!``

18

,,Atunci ei au zis: ,Veniți, să urzim rele împotriva lui Ieremia! Căci doar nu va pieri Legea din lipsă de preoți, nici sfatul din lipsă de înțelepți, nici cuvîntul din lipsă de prooroci. Haidem să -l ucidem cu vorba, și să nu luăm seama la toate vorbirile lui!``

19

,,Ascultă-mă, Doamne, și auzi glasul protivnicilor mei!

20

Cu rău se răsplătește binele? Căci au săpat o groapă ca să-mi ia viața. Adu-Ți aminte că am stat înaintea Ta, ca să vorbesc bine pentru ei, și să abat mînia Ta de la ei.

21

De aceea, dă pe copiii lor pradă foametei, și doboară -i cu sabia! Nevestele lor să fie lipsite de copii și să rămînă văduve, și bărbații lor să fie luați de ciumă; tinerii lor să fie uciși de sabie în luptă!

22

Să se audă strigăte ieșind din casele lor, cînd cetele aduse de Tine vor cădea deodată peste ei! Căci au săpat o groapă, ca să mă prindă, și mi-au întins lațuri supt picioare.

23

Dar Tu, Doamne, cunoști toate uneltirile lor făcute ca să mă omoare. Nu le ierta nelegiuirea, și nu le șterge păcatul dinaintea Ta: ci să fie doborîți în Fața Ta! Lucrează împotriva lor la vremea mîniei Tale!``

Ieremia 19