Ieremia 21

Ieremia

Capitol 22

1

,,Așa vorbește Domnul: ,Pogoară-te în casa împăratului lui Iuda, și acolo rostește cuvintele acestea.

2

Să spui: ,Ascultă Cuvîntul Domnului, împărat al lui Iuda, care stai pe scaunul de domnie al lui David, tu, slujitorii tăi, și tot poporul, cari intrați pe porțile acestea!

3

Așa vorbește Domnul: ,Faceți dreptate și judecată; scoateți pe cel asuprit din mînile asupritorului; nu chinuiți pe străin, pe orfan și pe văduvă; nu apăsați, și nu vărsați sînge nevinovat în locul acesta!

4

Căci dacă lucrați după cuvîntul acesta, vor intra pe porțile casei acesteia împărați cari stau pe scaunul de domnie al lui David, suiți în cară și călări pe cai, ei, slujitorii lor și poporul lor.

5

Dar dacă nu veți asculta cuvintele acestea, pe Mine însumi jur, zice Domnul că această casă va ajunge o dărîmătură!

6

Căci așa vorbește Domnul asupra casei împăratului lui Iuda: ,Tu ești pentru Mine ca Galaadul, ca vîrful Libanului; dar, cu adevărat, voi face din tine un pustiu, o cetate fără locuitori!

7

Pregătesc împotriva ta niște nimicitori, fiecare cu armele lui: ei vor tăia cei mai frumoși cedri ai tăi, și -i vor arunca în foc.

8

Multe neamuri vor trece pe lîngă cetatea aceasta, și vor zice unul altuia: ,Pentruce a făcut Domnul așa acestei cetăți mari?`

9

Și se va răspunde: ,Pentrucă au părăsit legămîntul Domnului, Dumnezeului lor, pentrucă s`au închinat înaintea altor dumnezei și le-au slujit!`

10

,Nu plîngeți pe cel mort, și nu vă bociți pentru el; ci plîngeți mai de grabă pe cel ce se duce, care nu se va mai întoarce, și nu-și va mai vedea țara de naștere!

11

Căci așa vorbește Domnul despre Șalum, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, care domnea în locul tatălui său Iosia, și care a ieșit din locul acesta: ,Nu se va mai întoarce în el;

12

ci va muri în locul unde este dus rob, și nu va mai vedea țara aceasta.`

13

,Vai de cel ce își zidește casa cu nedreptate, și odăile cu nelegiuire; care pune pe aproapele său să lucreze de geaba, fără să -i dea plata;

14

care zice: ,Îmi voi zidi o casă mare, și odăi încăpătoare;` și -i face ferestre multe, o căptușește cu cedru, și o văpsește cu roș!`

15

,Împărat ești tu oare, de te întreci în cedri?` Nu mînca tatăl tău, și nu bea și el?` Și totuș el făcea dreptate și judecată, și era fericit!

16

Judeca pricina săracului și a celui lipsit, și era fericit. Nu înseamnă lucrul acesta a Mă cunoaște? zice Domnul.

17

Dar tu n`ai ochi și inimă decît ca să te dedai la lăcomie, ca să verși sînge nevinovat, și să întrebuințezi asuprire și sîlnicie.

18

De aceea, așa vorbește Domnul despre Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda: ,,Nu -l vor plînge, zicînd: ,Vai, fratele meu! Vai, sora mea!` Nici nu -l vor plînge, zicînd: ,Vai doamne! Vai, măria sa!`

19

Ci va fi înmormîntat ca un măgar, va fi tîrît și aruncat afară din porțile Ierusalimului!``

20

,,Suie-te pe Liban, și strigă! Înalță-ți glasul de pe Basan! Și strigă de pe înălțimea Abarim! Căci toți cei ce te iubeau sînt zdrobiți!

21

,,Ți-am vorbit cînd îți mergea bine; dar tu ziceai: ,Nu pot s`ascult!` Așa ai lucrat din tinerețea ta, și n`ai ascultat glasul Meu.

22

Pe toți păstorii tăi îi va paște vîntul, și cei ce te iubesc vor merge în robie. Atunci vei fi acoperit de rușine și vei roși, din pricina întregei tale răutăți.

23

Tu, care locuiești pe Liban acum, care îți ai cuibul în cedri, cum vei geme cînd te vor ajunge durerile, dureri ca ale unei femei în munci.``

24

,,Pe viața Mea, zice Domnul, că, și chiar dacă Ieconia1 (Sau Ioiachim) fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, ar fi un inel de pecetluit în mîna Mea cea dreaptă, te-aș scoate și de acolo.

25

Te voi da în mînile celor ce vor să-ți ia viața, în mînile acelora înaintea cărora tremuri, în mînile lui Nebucadnețar, înpăratul Babilonului, în mînile Haldeilor.

26

Te voi arunca, pe tine și pe mamă-ta care te -a născut, într`o altă țară, unde nu v`ați născut, și acolo veți muri!

27

Dar în țara în care vor dori să se întoarcă, nu se vor mai întoarce!

28

Este un vas disprețuit, sfărîmat, acest Ieconia? Este el un lucru, căruia nu -i dai niciun preț? Pentruce sînt aruncați oare, el și sămînța lui, și asvîrliți într`o țară, pe care n`o cunosc?`` -

29

Țară, țară, țară, ascultă glasul Domnului!

30

Așa vorbește Domnul: ,,Scrieți pe omul acesta ca lipsit de copii, ca un om căruia nu -i va merge bine toată viața lui; căci niciunul din urmașii lui nu va izbuti să șadă pe scaunul de domnie a lui David și să domnească peste Iuda.``

Ieremia 23