Ieremia 33

Ieremia

Capitol 34

1

Iată cuvîntul spus lui Ieremia din partea Domnului, cînd Nebucadnețar, împăratul Babilonului, cu toată oștirea sa, și toate împărățiile pămîntului de supt stăpînirea lui, și toate popoarele, făceau război împotriva Ierusalimului și împotriva tuturor cetăților cari țineau de el:

2

,,Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Du-te de spune lui Zedechia, împăratul lui Iuda, și zi -i: ,Așa vorbește Domnul: ,Iată, dau cetatea aceasta în mînile împăratului Babilonului, și o va arde cu foc.

3

Și tu nu vei scăpa din mînile lui, ci vei fi luat și dat în mîna lui, vei da ochi cu împăratul Babilonului, el îți va vorbi gură către gură, și vei merge la Babilon.

4

Numai, ascultă Cuvîntul Domnului, Zedechia, împăratul lui Iuda! Așa vorbește Domnul despre tine: ,Nu vei muri ucis de sabie,

5

ci vei muri în pace: și cum au ars mirezme pentru părinții tăi, vechii împărați, cari au fost înaintea ta, tot așa vor arde și pentru tine, și te vor jăli, zicînd: ,Vai, doamne!` Căci Eu am rostit cuvîntul acesta, zice Domnul.``

6

Proorocul Ieremia a spus toate aceste cuvinte lui Zedechia, împăratul lui Iuda, la Ierusalim,

7

pe cînd oastea împăratului Babilonului lupta împotriva Ierusalimului și împotriva tuturor celorlalte cetăți ale lui Iuda, împotriva Lachisului și Azechei, căci acestea erau cetățile, cari mai rămăseseră din toate cetățile întărite ale lui Iuda.

8

Iată cuvîntul spus lui Ieremia din partea Domnului, după ce împăratului Zedechia făcuse o învoială cu tot poporul Ierusalimului, ca să vestească slobozenia robilor,

9

pentru ca fiecare să lase slobozi pe robul și roaba sa, pe Evreu și pe Evreică, și nimeni să nu mai țină în robie pe fratele său Iudeu.

10

Toate căpeteniile și tot poporul, cari făcuseră învoiala, s`au legat să lase slobozi fiecare pe robul și roaba lui, și să nu -i mai țină în robie. Ei au ascultat, și le-au dat drumul.

11

Dar mai pe urmă s`au răsgîndit, au luat înapoi pe robii și roabele, pe cari -i sloboziseră, și i-au silit să le fie iarăș robi și roabe.

12

Atunci cuvîntul Domnului a vorbit lui Ieremia din partea Domnului, astfel:

13

,,Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Eu am făcut un legămînt cu părinții voștri, în ziua cînd i-am scos din țara Egiptului, din casa robiei și le-am zis:

14

,După șapte ani, fiecare din voi să lase slobod pe fratele său evreu care i se vinde lui; șase ani să-ți slujească, și apoi să -l lași slobod dela tine. Dar părinții voștri nu M`au ascultat și n`au luat aminte la Mine.

15

Voi v`ați întors astăzi în voi înșivă, ați făcut ce este bine înaintea Mea, vestind fiecare slobozenia pentru aproapele său, și ați făcut o învoială înaintea Mea, în Casa peste care este chemat Numele Meu.

16

Dar pe urmă v`ați luat vorba îndărăt, și Mi-ați pîngărit Numele, luînd iarăș înapoi fiecare pe robii și roabele, pe cari -i sloboziserăți, și -i lăsaserăți în voia lor, și i-ați silit să vă fie iarăș robi și roabe.``

17

,,De aceea așa vorbește Domnul: ,Nu M`ați ascultat ca să vestiți slobozenia fiecare pentru fratele său, fiecare pentru aproapele său. Iată, Eu vestesc împotriva voastră, zice Domnul, slobozenia săbiei, ciumii și foametei, și vă voi face de pomină printre toate împărățiile pămîntului.

18

Și pe oamenii, cari au călcat legămîntul Meu, cari n`au păzit îndatoririle învoielii pe care o făcuseră înaintea Mea, tăind un vițel în două și trecînd printre cele două jumătăți ale lui,

19

și anume pe căpeteniile lui Iuda și pe căpeteniile Ierusalimului, pe famenii dregători, pe preoți, și pe tot poporul țării, cari au trecut printre bucățile vițelului,

20

îi voi da în mînile vrăjmașilor lor, în mînile celor ce vor să le ia viața, și trupurile lor moarte vor sluji ca hrană păsărilor cerului și fiarelor cîmpului.

21

Dar pe Zedechia, împăratul lui Iuda, și pe căpeteniile lui, îi voi da în mînile vrăjmașilor lor, în mînile celor ce vor să le ia viața, în mînile oștirii împăratului Babilonului, care a plecat dela voi!

22

Iată, voi da poruncă, zice Domnul, și -i voi aduce înapoi împotriva cetății acesteia; o vor bate, o vor lua, și o vor arde cu foc. Și voi preface cetățile lui Iuda într`un pustiu fără locuitori.``

Ieremia 35