Ezechiel 26

Ezechiel

Capitol 27

1

Cuvîntul Domnului mi -a vorbit astfel:

2

,,Și tu, fiul omului, rostește această cîntare de jale asupra Tirului!

3

Spune Tirului: ,Tu, care stai pe malul mării, și faci negoț cu popoarele unui mare număr de ostroave, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ,Tirule, tu ziceai: ,Eu sînt de o desăvîrșită frumuseță!`

4

Ținutul tău este în inima mărilor, și cei ce te-au zidit te-au făcut desăvîrșit de frumos.

5

Cu chiparoși din Senir ți-au făcut toate laturile corăbiilor. Au luat cedri din Liban, ca să-ți ridice catargurile;

6

lopețile ți le-au făcut din stejari de Basan, și lavițele cu fildeș prins în cimișir, adus din ostroavele Chitim.

7

Pînzele cari-ți slujeau ca steag erau de in subțire din Egipt, cusut la gherghef, iar învelitoarea ta era de purpură albastră și roșie, din ostroavele Elișei.

8

Locuitorii Sidonului și Arvadului îți erau vîslași, și cei mai înțelepți din mijlocul tău, Tirule, îți erau cîrmaci.

9

Bătrînii Ghebalului și lucrătorii lui iscusiți erau la tine, și-ți dregeau crăpăturile. Toate corăbiile mării cu marinarii lor erau la tine, ca să facă schimb de mărfuri cu tine.

10

Cei din Persia, din Lud și din Put, slujeau în oastea ta, ca oameni de război; ei își spînzurau în tine scutul și coiful, și-ți dădeau strălucire.

11

Cei din Arvad îți umpleau zidurile cu războinicii tăi, și oamenii viteji erau în turnurile tale. Ei își atîrnau pavezele pe toate zidurile tale, și-ți desăvîrșeau astfel frumuseța.

12

Cei din Tars făceau negoț cu tine, cu tot felul de mărfuri pe cari le aveai din belșug. Veneau la tîrgul tău cu argint, cu fer, cu cositor și cu plumb.

13

Iavanul, Tubalul și Meșecul făceau negoț cu tine; dădeau robi și unelte de aramă în schimbul mărfurilor tale.

14

Cei din casa Togarmei aduceau la tîrgul tău cai, călăreți și catîri.

15

Cei din Dedan făceau negoț cu tine; negoțul multor ostroave trecea prin mînile tale; îți aduceau ca bir coarne de fildeș și de abanos.

16

Siria făcea negoț cu tine, cu marele număr de lucruri făcute de tine; ei veneau la tîrgul tău de smaragd, purpură, și materii pestrițe cu in supțire, mărgean și agat.

17

Iuda și țara lui Israel făceau negoț cu tine; îți dădeau grîu de Minit, turte, miere, untdelemn și leac alinător, în schimbul mărfurilor tale.

18

Damascul făcea negoț cu tine, cu marele număr de lucruri făcute de tine, cu tot felul de mărfuri, pe cari le aveai din belșug; îți dădea vin din Helbon și lînă albă.

19

Vedanul și Iavanul, dela Uzal, veneau la tîrgul tău; fer lucrat, casie și trestie mirositoare, erau schimbate cu tine.

20

Dedanul făcea negoț cu tine cu învelitori de pus pe cal.

21

Arabia și toți voivozii Chedarului erau negustorii tăi, și-ți aduceau miei, berbeci și țapi.

22

Negustorii din Seba și din Raema făceau negoț cu tine; îți plăteau cu cele mai bune mirezme, cu pietre scumpe și aur, mărfurile tale.

23

Haranul, Canehul și Edenul, negustorii din Seba, din Asiria, din Chilmad, făceau negoț cu tine;

24

făceau negoț cu tine de haine scumpe, de mantale de purpură albastră și cusături la gherghef, de covoare scumpe puse în lăzi de funii, sucite și bine împletite, aduse la tîrgul tău.

25

Corăbiile din Tars îți aduceau mărfurile pe mare; erai în culmea bogăției și slavei, în inima mărilor! -

26

Vîslașii tăi te duceau pe ape mari: dar un vînt dela răsărit te va sfărîma în inima mărilor!

27

Bogățiile tale, tîrgurile tale și mărfurile tale, marinarii și cîrmacii tăi, ceice îți dreg crăpăturile corăbiilor, și ceice fac schimb de mărfuri cu tine, toți oamenii de război cari sînt în tine, și toată mulțimea, care este în mijlocul tău, se vor prăbuși în inima mărilor, în ziua căderii tale.

28

Toate valurile mării se vor cutremura de țipetele cîrmacilor tăi!

29

Și toți vîslașii, marinarii, toți cîrmacii de pe mare, se vor da jos din corăbii și vor păși pe uscat.

30

Vor striga cu glas tare din pricina ta, și vor scoate țipete amarnice. Își vor arunca țărînă în cap și se vor tăvăli în cenușă.

31

Își vor rade capul din pricina ta, și se vor îmbrăca în saci, te vor plînge cu sufletul amărît, și cu mîhnire mare.

32

În durerea lor, vor face un cîntec de jale asupra ta, te vor boci, și vor zice: ,,Cine era ca Tirul, cel nimicit în mijlocul mării?``

33

Cînd ieșeau mărfurile tale pe mări, săturai un mare număr de popoare; cu belșugul avuțiilor și mărfurilor tale, îmbogățeai pe împărații pămîntului.

34

Acum însă ești sfărîmat de mări, negoțul tău a pierit în adîncimea apelor, și toată mulțimea ta de oameni s`a cufundat odată cu tine!

35

Toți locuitorii ostroavelor stau înmărmuriți din pricina ta, împărații lor stau cu părul vîlvoi de groază, și le tremură fața!

36

Negustorii popoarelor fluieră asupra ta! Ești nimicit de tot, și te-ai dus pentru totdeauna!``

Ezechiel 28