Ezechiel 29

Ezechiel

Capitol 30

1

Cuvîntul Domnului mi -a vorbit, astfel:

2

,Fiul omului, proorocește, și spune: ,Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ,,Văitați-vă!... Nenorocită zi!

3

Căci se apropie ziua, se apropie ziua Domnului, zi întunecoasă: aceasta va fi vremea neamurilor.

4

Sabia va pătrunde în Egipt, și în Etiopia va fi groază, cînd vor cădea morții în Egipt, cînd i se vor ridica bogățiile, și i se vor răsturna temeliile.

5

Etiopia, Put, Lud, toată Arabia, Cub, și fiii țării unite cu ele, vor cădea împreună cu ei loviți de sabie.`

6

Așa vorbește Domnul: ,Sprijinitorii Egiptului vor cădea, și mîndria tăriei lui se va prăbuși! Din Migdol pînă la Siene vor cădea loviți de sabie, zice Domnul Dumnezeu.`

7

,Vor fi pustiiți între alte țări pustiite, și cetățile lui vor fi nimicite în mijlocul altor cetăți nimicite.

8

Și vor ști că Eu sînt Domnul, cînd voi pune foc în Egipt, și cînd toți sprijinitorii lui vor fi zdrobiți.

9

În ziua aceea niște soli se vor duce din partea mea cu corăbiile să turbure Etiopia în liniștea ei; și -i va apuca spaimă mare în ziua Egiptului; căci iată că lucrurile acestea se întîmplă!`

10

Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: ,Voi pierde mulțimea Egiptului, prin mîna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului.

11

El și poporul lui cu el, cel mai grozav dintre popoare, vor fi trimeși să nimicească țara. Vor scoate sabia împotriva Egiptului, și vor umplea țara de morți.

12

Canalurile le voi seca, voi da țara în mînile celor răi; voi pustii țara cu tot ce cuprinde ea, prin mîna străinilor. Eu, Domnul, am vorbit!` -

13

Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ,Voi nimici idolii, și voi stîrpi din Nof chipurile deșerte. Nu va mai fi niciun voivod din țara Egiptului, și voi răspîndi groaza în țara Egiptului.

14

Voi pustii Patrosul, voi pune foc Țoanului, și-Mi voi aduce la îndeplinire judecățile asupra Noului.

15

Îmi voi vărsa urgia asupra Sinului, cetățuia Egiptului, și voi nimici cu desăvîrșire mulțimea din No.

16

Voi pune foc Egiptului; Sinul va fi cuprins de spaimă. No va fi deschis prin spărtură, și Noful cucerit ziua nameaza mare de vrăjmași.

17

Tinerii din On și din Pi-Beset vor cădea uciși de sabie, și cetățile acestea se vor duce în robie.

18

La Tahpanes se va întuneca ziua, cînd voi sfărîma jugul Egiptului, și cînd se va sfîrși mîndria tăriei lui; un nor va acoperi Tahpanesul, și cetățile lui vor merge în robie.

19

Îmi voi aduce astfel la îndeplinire judecățile asupra Egiptului, și vor ști că Eu sînt Domnul.`

20

În anul al unsprezecelea, în ziua a șaptea a lunii întîi, Cuvîntul Domnului mi -a vorbit astfel:

21

,Fiul omului, am frînt brațul lui Faraon, împăratul Egiptului; și iată că nu -i vor lega rana ca să se vindece, nu -l vor obloji cu legături, nu -l vor lega ca să se întremeze, și să poată mîntui sabia.`

22

De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: Iată, am necaz pe Faraon, împăratul Egiptului, și -i voi rupe brațele, pe cel tare și pe cel frînt, ca să -i cadă sabia din mînă.

23

Iar pe Egipteni îi voi împrăștia printre neamuri, și -i voi risipi în felurite țări.

24

În schimb, voi întări brațele împăratului Babilonului, și -i voi pune o sabie în mînă; iar brațele lui Faraon le voi frînge, ca să geamă înaintea lui cum gem cei răniți de moarte.

25

Dar voi întări brațele împăratului Babilonului, iar brațele lui Faraon vor cădea. Și vor ști că Eu sînt Domnul, cînd voi pune sabia Mea în mîna împăratului Babilonului, și cînd o va întoarce împotriva țării Egiptului.

26

Voi împrăștia pe Egipteni printre neamuri, îi voi risipi în felurite țări, și vor ști că Eu sînt Domnul.``

Ezechiel 31