Ezechiel 31

Ezechiel

Capitol 32

1

În anul al doisprezecelea, în ziua întîi a lunii a douăsprezecea, Cuvîntul Domnului mi -a vorbit astfel:

2

,,Fiul omului, fă un cîntec de jale asupra lui Faraon, împăratul Egiptului, și spune -i: ,Semănai cu un pui de leu între neamuri, erai ca un crocodil în mări, te aruncai în rîurile tale, turburai apele cu picioarele tale, și le întărîtai valurile.``

3

Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: ,,Îmi voi întinde mreaja peste tine, în mijlocul unei mari mulțimi de popoare, și te vor trage în lațul Meu.

4

Te voi arunca pe uscat, și te voi întinde pe cîmpie, ca toate păsările cerului să șadă pe tine; și voi sătura fiarele întregului pămînt cu tine.

5

Îți voi asvîrli carnea pe munți, și voi umplea văile cu sfărîmăturile tale.

6

Țara în care înoți, o voi uda cu sîngele tău, pînă la munți, și se vor umplea puvoaiele de tine.

7

Cînd te voi stinge, voi acoperi cerurile, și le voi întuneca stelele; voi acoperi soarele cu nori, și luna nu-și va mai da lumina ei.

8

Din pricina ta, voi întuneca pe toți luminătorii cerurilor, și voi răspîndi întunerecul peste țara ta, zice Domnul, Dumnezeu.``

9

,,Voi mîhni și inima multor popoare, cînd voi vesti pieirea ta printre neamuri, în țările, pe cari nu le cunoșteai.

10

Voi face să se îngrozează multe popoare de tine, și împăraților lor li se va face părul măciucă din pricina ta, cînd Îmi voi învîrti sabia înaintea lor; vor tremura în orice clipă fiecare pentru viața lui, în ziua căderii tale.``

11

Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeu: ,,Sabia împăratului Babilonului va veni peste tine.

12

Mulțimea ta o voi face să cadă lovită de sabia unor viteji, cei mai cumpliți dintre popoare. Ei vor nimici mîndria Egiptului, și toată mulțimea lui va fi prăpădită.

13

Voi pierde și toate vitele lui de lîngă apele cele mari; nici picior de om nu le va mai turbura, nici copită de vite nu le va mai turbura.

14

Atunci îi voi potoli apele, și voi face să -i curgă rîurile lin ca untdelemnul, zice Domnul, Dumnezeul.``

15

,,Cînd voi preface țara Egiptului într`o pustietate, și țara va fi jăfuită de tot ce are, cînd voi lovi pe toți ceice o locuiesc, vor ști că Eu sînt Domnul.

16

Acesta este cîntecul de jale, pe care îl vor cînta. Fiicele neamurilor îl vor cînta: da, asupra Egiptului și asupra întregei lui mulțimi îl vor cînta, zice Domnul, Dumnezeu.``

17

În anul al doisprezecelea, în ziua a cincisprezecea a lunii, Cuvîntul Domnului mi -a vorbit astfel:

18

,,Fiul omului, bocește-te pentru mulțimea Egiptului, și aruncă -o, pe ea și pe fiicele neamurilor puternice în adîncimile pămîntului, la cei pogorîți în groapă!

19

Pe cine întreci tu în frumuseță? Pogoară-te, și culcă-te lîngă cei netăiați împrejur!

20

Vor cădea astfel în mijlocul celor uciși de sabie. Sabia vă este dată: doborîți în mormînt Egiptul, și toată mulțimea lui!

21

Atunci vitejii cei puternici vor vorbi în locuința morților despre el și cei ce -l sprijineau, și vor zice: ,S`au pogorît, s`au culcat cei netăiați împrejur, uciși de sabie!`

22

Acolo este Asirianul, cu toată mulțimea lui, și mormintele lor stau împrejurul lui, -toți au murit, și au căzut uciși de sabie.

23

Mormintele lor sînt în adîncimile gropii, și mulțimea lui este împrejurul mormîntului lui; toți au murit și au căzut uciși de sabie, ei, cari răspîndeau groaza în țara celor vii.

24

Acolo este și Elamul, cu toată mulțimea lui, împrejurul mormîntului lui; toți au murit și au căzut uciși de sabie, s`au pogorît netăiați împrejur în adîncimile pămîntului, ei, cari răspîndeau groaza în țara celor vii, și își poartă acum ocara cu cei ce se pogoară în groapă.

25

L-au culcat la un loc cu morții, împreună cu toată mulțimea lui, și mormintele lor sînt împrejurul lui; toți acești netăiați împrejur au murit uciși de sabie, căci răspîndeau groaza în țara celor vii, și își poartă acum ocara cu cei ce se pogoară în groapă; i-au culcat acum la un loc cu cei morți.

26

Acolo sînt și Meșec, Tubal, și toată mulțimea lor, și mormintele lor sînt împrejurul lor; toți acești netăiați împrejur au murit uciși de sabie, căci răspîndeau groaza în țara celor vii.

27

Ei sînt culcați împreună cu vitejii, căzuți din vechime dintre cei netăiați împrejur; sînt pogorîți în locuința morților împreună cu armele lor de război, cu săbiile puse supt capetele lor, și nelegiuirile lor lipite pe osemintele lor, căci vitejia lor era o groază în țara celor vii.

28

Și tu vei fi zdrobit în mijlocul celor netăiați împrejur, și te vei culca împreună cu cei uciși de sabie!

29

Acolo este și Edomul, cu împărații lui și toți voivozii lui, cari, cu toată vitejia lor, au fost așezați la un loc cu cei uciși de sabie: stau culcați împreună cu cei netăiați împrejur, cu cei pogorîți în groapă.

30

Tot acolo sînt voivozii dela miază-noapte, și toți Sidonienii, cari s`au pogorît la cei morți, acoperiți de rușine, cu toată groaza pe care o aruncă vitejia lor; acești netăiați împrejur stau culcați cu cei uciși de sabie, și-și poartă ocara lîngă cei pogorîți în groapă.

31

Faraon îi va vedea, și se va mîngîia pentru toată mulțimea lui, pentru ai lui cari au murit uciși de sabie și pentru toată oastea lui, zice Domnul Dumnezeu.``

32

,,Căci l-am lăsat să răspîndească groaza în țara celor vii. De aceea Faraon și toată mulțimea lui se vor culca împreună cu cei netăiați împrejur, cu ceice au murit uciși de sabie, zice Domnul Dumnezeu.``

Ezechiel 33