Ezechiel 35

Ezechiel

Capitol 36

1

Tu, fiul omului, proorocește asupra munților lui Israel, și spune: ,,Munți ai lui Israel, ascultați Cuvîntul Domnului!

2

Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ,Pentrucă vrăjmașul a zis despre voi: ,Ha! Ha! Aceste înălțimi vecinice au ajuns moștenirea noastră!`

3

proorocește și zi: ,Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ,Da, pentrucă din toate părțile au voit să vă pustiiască și să vă înghită, ca să ajungeți moștenirea altor neamuri, și pentrucă ați fost de batjocura și de ocara popoarelor,

4

de aceea, munți ai lui Israel, ascultați Cuvîntul Domnului Dumnezeu! Așa vorbește Domnul Dumnezeu munților și dealurilor, rîurilor și văilor, dărîmăturilor pustii și cetăților părăsite, cari au ajuns de prada și de rîsul celorlalte neamuri din prejur;

5

,,așa vorbește Domnul Dumnezeu: ,,Da, în focul geloziei Mele, vorbesc împotriva celorlalte neamuri și împotriva întregului Edom, cari și-au însușit țara Mea, și s`au bucurat din toată inima lor și cu tot disprețul sufletului lor, ca să -i jăfuiască roadele.

6

De aceea, proorocește despre țara lui Israel, și spune munților și dealurilor, rîurilor și văilor: ,Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ,Iată, vorbesc în gelozia și urgia Mea, pentrucă suferiți ocară din partea neamurilor!``

7

De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ,,Îmi ridic mîna și jur, că neamurile cari vă înconjoară, își vor purta ele însele ocara!

8

Iar voi, munți ai lui Israel, veți da crengi, și vă veți purta roadele pentru poporul Meu Israel, căci lucrurile acestea sînt aproape să se întîmple.

9

Iată că voi fi binevoitor, Mă voi întoarce spre voi, și veți fi lucrați și sămănați.

10

Voi pune să locuiască pe voi oameni în mare număr, toată casa lui Israel, pe toți! Cetățile vor fi locuite, și se vor zidi iarăș dărîmăturile.

11

Voi înmulți pe oamenii și vitele, cari vor crește și se vor înmulți: voi face să fiți locuiți ca și mai înainte, și vă voi face mai mult bine decît odinioară; și veți ști că Eu sînt Domnul.

12

Voi face să umble pe voi oameni, și anume poporul Meu Israel; ei te vor stăpîni; și tu vei fi moștenirea lor, și nu -i vei mai nimici.``

13

Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ,,Pentrucă ți se zice: ,Tu, țară, ai mîncat oameni, ți-ai nimicit chiar și neamul tău,`

14

din pricina aceasta, de acum încolo nu vei mai mînca oameni, și nu-ți vei mai nimici neamul, zice Domnul Dumnezeu.

15

De acum, nu te voi mai face să auzi batjocurile neamurilor, și nu vei mai purta ocara popoarelor; nu-ți vei mai nimici neamul, zice Domnul Dumnezeu.``

16

Cuvîntul Domnului mi -a vorbit astfel:

17

,,Fiul omului, cei din casa lui Israel, cînd locuiau în țara lor, au spurcat -o prin purtarea lor și prin faptele lor; așa că purtarea lor a fost înaintea Mea ca spurcăciunea unei femei în timpul necurăției ei.

18

Atunci Mi-am vărsat urgia peste ei, din pricina sîngelui pe care -l vărsaseră în țară, și din pricina idolilor cu cari o spurcaseră.

19

I-am risipit printre neamuri, și au fost împrăștiați în felurite țări; i-am judecat după purtarea și faptele lor rele.

20

Cînd au venit printre neamuri, ori încotro se duceau, pîngăreau Numele Meu cel sfînt, așa încît se zicea despre ei: ,Acesta este poporul Domnului, ei au trebuit să iasă din țara lor.`

21

Și am vrut să scap cinstea Numelui Meu celui sfînt, pe care -l pîngărea casa lui Israel printre neamurile la cari se dusese.``

22

,,De aceea, spune casei lui Israel: ,Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ,Nu din pricina voastră fac aceste lucruri, casa lui Israel, ci din pricina Numelui Meu celui sfînt, pe care l-ați pîngărit printre neamurile la cari ați mers.

23

De aceea voi sfinți Numele Meu cel mare, care a fost pîngărit printre neamuri, pe care l-ați pîngărit în mijlocul lor. Și neamurile vor cunoaște că Eu sînt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, cînd voi fi sfințit în voi supt ochii lor.

24

Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strînge din toate țările, și vă voi aduce iarăș în țara voastră.

25

Vă voi stropi cu apă curată, și veți fi curățiți; vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri.

26

Vă voi da o inimă nouă, și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, și vă voi da o inimă de carne.

27

Voi pune Duhul Meu în voi, și vă voi face să urmați poruncile Mele și să păziți și să împliniți legile Mele.

28

Veți locui în țara, pe care am dat -o părinților voștri; voi veți fi poporul Meu și Eu voi fi Dumnezeul vostru.

29

Vă voi izbăvi de toate necurățiile voastre. Voi chema grîul, și -l voi înmulți; nu voi mai trimite foametea peste voi.

30

Voi înmulți rodul pomilor și venitul cîmpului, ca să nu mai purtați ocara foametei printre neamuri.

31

Atunci vă veți aduce aminte de purtarea voastră cea rea, și de faptele voastre, cari nu erau bune; vă va fi scîrbă de voi înșivă, din pricina nelegiuirilor și urîciunilor voastre.

32

Și toate aceste lucruri nu le fac din pricina voastră, zice Domnul Dumnezeul, să știți! Rușinați-vă și roșiți de purtarea voastră, casa lui Israel!``

33

Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ,,În ziua cînd vă voi curăți de toate nelegiuirile voastre, voi face ca cetățile voastre să fie locuite, și dărîmăturile vor fi zidite din nou;

34

țara pustiită va fi lucrată iarăș, de unde pînă aici era pustie în ochii tuturor trecătorilor.

35

Și se va spune atunci: ,Țara aceasta pustiită a ajuns ca o grădină a Edenului; și cetățile acestea dărîmate, cari erau pustii și surpate, sînt întărite și locuite!`

36

Și neamurile, cari vor mai rămînea în jurul vostru, vor ști că Eu, Domnul, am zidit din nou ce era surpat, și am sădit ce era pustiit. Eu, Domnul, am vorbit, și voi și face.``

37

Așa vorbește Domnul dumnezeu: ,,Iată în ce privință Mă voi lăsa înduplecat de casa lui Israel, și iată ce voi face pentru ei: voi înmulți pe oameni ca pe o turmă de oi.

38

Cetățile dărîmate se vor umplea cu turme de oameni, ca turmele închinate Domnului, cu turme cari sînt aduse la Ierusalim în timpul sărbătorilor celor mari. Și vor ști că Eu sînt Domnul.``

Ezechiel 37