Ezechiel 41

Ezechiel

Capitol 42

1

Apoi m`a scos și m`a dus în curtea deafară din spre miază noapte, și m`a dus în odăile din fața locului gol și din fața clădirii la miază noapte.

2

Fața unde se afla ușa de miază noapte, avea o lungime de o sută de coți; și lățimea era de cincizeci de coți.

3

În dreptul celor douăzeci de coți ai curții dinlăuntru, și în dreptul caldarîmului curții de afară, se aflau pridvoare lîngă pridvoare în catul al treilea.

4

Pe dinaintea odăilor, era un loc de trecere lat de zece coți, și un drum de un cot; ușile lor erau spre miază noapte.

5

Odăile de sus erau mai strîmte decît cele de jos și decît cele dela mijlocul clădirii, pentrucă le mai luau din loc și pridvoarele.

6

Erau trei caturi, dar n`aveau stîlpi ca stîlpii curților; de aceea, începînd de jos, odăile de sus erau mai strîmte decît cele de jos și cele dela mijloc.

7

Zidul de afară, care mergea alături cu odăile, dinspre curtea de afară, în fața odăilor, avea o lungime de cincizeci de coți;

8

căci lungimea odăilor din spre curtea de afară era de cincizeci de coți. Dar fața Templului avea o sută de coți.

9

Dedesubtul acestor odăi era intrarea dela răsărit, cum veneai din curtea de afară.

10

Mai erau niște odăi de grosimea zidului curții dinspre răsărit, în dreptul locului gol și în dreptul clădirii.

11

În fața lor, era un loc de trecere, ca și înaintea odăilor dinspre miază noapte, de aceeaș lungime și lățime; ieșirile, întocmirea și ușile lor erau la fel.

12

Tot așa era și cu ușile odăilor dinspre miazăzi. Era o ușă la capul locului de trecere, care se afla drept înaintea zidului dinspre răsărit, pe unde intrai.

13

El mi -a zis: ,,Odăile dela miazănoapte și odăile de la miazăzi, cari sînt în fața locului gol, sînt odăile sfinte, unde vor mînca lucrurile prea sfinte preoții, cari se apropie de Domnul; în ele vor pune lucrurile prea sfinte, darurile de mîncare, vitele aduse ca jertfe de ispășire și de vină; căci locul acesta este sfînt.

14

Cînd vor intra preoții, nu vor ieși din locul sfînt ca să se ducă în curtea de afară, ci își vor lăsa acolo hainele cu cari fac slujba, căci hainele acestea sînt sfinte; se vor îmbrăca în alte haine ca să se apropie de curtea care este pentru popor.``

15

După ce a isprăvit de măsurat casa dinlăuntru, m`a scos pe poarta dinspre răsărit, și a măsurat -o pe partea de afară de jur împrejur.

16

A măsurat partea de răsărit cu prăjina de măsurat, și de jur împrejur a găsit cinci sute de prăjini.

17

A măsurat partea de miazănoapte cu prăjina de măsurat, și a găsit de jur împrejur cinci sute de prăjini.

18

A măsurat partea de miazăzi cu prăjina de măsurat, și a găsit cinci sute de prăjini.

19

S`a întors apoi spre apus, și a măsurat cinci sute de prăjini cu prăjina de măsurat.

20

A măsurat astfel în cele patru laturi zidul de jur împrejurul casei; lungimea era de cinci sute de prăjini, și lățimea de cinci sute de prăjini; zidul acesta despărțea locul sfînt de cel nesfînt.

Ezechiel 43