Ezechiel 46

Ezechiel

Capitol 47

1

M`a adus înapoi la ușa casei. Și iată că ieșea apă de supt pragul casei, dinspre răsărit; căci fața casei era spre răsărit. Apa se pogora de supt partea dreaptă a casei în spre partea de miază-zi a altarului.

2

M`a scos pe poarta de miază noapte, și m`a făcut să ocolesc pe din afară pînă la poarta de răsărit. Și iată că apa curgea din partea dreaptă.

3

Cînd a înaintat omul acela spre răsărit, cu măsura în mînă, a măsurat o mie de coți, și m -a trecut prin apă; apa îmi venea pînă la glesne.

4

A mai măsurat iarăș o mie de coți, și m`a pus să trec prin apă, și apa îmi venea pînă la genunchi. A măsurat iarăși o mie de coți, și m`a trecut prin ea, și apa îmi venea pînă la șolduri.

5

A măsurat iarăși o mie de coți, și atunci era un rîu pe care nu -l puteam trece, căci apa era atît de adîncă încît trebuia să înot-un rîu, care nu se putea trece.

6

El mi -a zis: ,,Ai văzut, fiul omului?`` Și m`a luat și m`a adus înapoi pe malul rîului.

7

Cînd m`a adus înapoi, iată că pe malul rîului erau o mulțime de copaci pe amîndouă părțile.

8

El mi -a zis: ,,Apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se pogoară în cîmpie, și se varsă în marea și vărsîndu-se în mare, apele mării se vor vindeca.

9

Orice făptură vie, care se mișcă, va trăi pretutindeni pe unde va curge rîul, și vor fi o mulțime de pești; căci ori pe unde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase, și pretutindeni pe unde va ajunge rîul acesta va fi viață.

10

Pescarii vor sta pe malurile lui, dela En-Ghedi pînă la En-Eglaim, și vor întinde mrejile; vor fi pești de felurie soiuri, ca peștii mării celei mari, și vor fi foarte mulți.

11

Mlaștinile și gropile ei nu se vor vindeca, ci vor fi lăsate pradă sării.

12

Dar lîngă rîul acesta, pe malurile lui de amîndouă părțile, vor crește tot felul de pomi roditori. Frunza lor nu se va vesteji, și roadele lor nu se vor sfîrși; în fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieși din sfîntul Locaș. Roadele lor vor sluji ca hrană, și frunzele lor ca leac.``

13

Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ,,Iată hotarele țării, pe care o veți împărți ca moștenire celor douăsprezece seminții ale lui Israel. Iosif va avea două părți.

14

O veți stăpîni unul ca și altul, cum am jurat, cu mîna ridicată, că o voi da părinților voștri. Țara aceasta vă va cădea deci la împărțeală ca moștenire.

15

Iată hotarele țării: în spre miază noapte, dela marea cea mare, drumul Hetlonului pînă la Țedad,

16

Humat, Berota, Sibraim, între hotarul Damascului și hotarul Hamatului, Hațer-Haticon, spre hotarul Havranului.

17

Astfel hotarul va fi, dela mare pînă la Hațar-Enon, și la miază noapte de el hotarul Damascului, Țafonului, și hotarul Hamatului. Acesta va fi hotarul dinspre miază-noapte.

18

În partea de răsărit, dintre Havran și Damasc, între Galaad și țara lui Israel, hotarul va fi Iordanul, dela hotarul de miază noapte pînă la marea de răsărit și anume pînă la Tamar. Acesta va fi hotarul de răsărit.

19

Hotarul de miază zi, în spre miază zi, va merge dela Tamar pînă la apele Meriba dela Cades, pînă la pîrîul Egiptului, și pînă la Marea cea mare. Acesta va fi hotarul de miază zi.

20

Hotarul de apus va fi marea cea mare, pînă la locul unde apucă spre Hamat: acesta va fi hotarul de apus.

21

Țara aceasta o veți împărți între voi, după semințiile lui Israel.

22

O veți împărți însă ca moștenire prin sorț între voi și între străinii cari vor locui în mijlocul vostru, acei străini cari vor naște copii în mijlocul vostru. Pe aceștia îi veți privi ca pe niște băștinași între copiii lui Israel. Ei să aibă moștenirea prin sorț împreună cu voi între semințiile lui Israel.

23

Străinului îi veți da moștenirea lui în seminția în care va locui, zice Domul Dumnezeu.``

Ezechiel 48