Amos 3

Amos

Capitol 4

1

,,Ascultați cuvîntul acesta, juncane din Basan, de pe muntele Samariei, voi cari asupriți pe cei sărmani, zdrobiți pe cei lipsiți, și ziceți bărbaților voștri: ,Dați-ne să bem!``

2

Domnul Dumnezeu a jurat pe sfințenia Lui, și a zis: ,,Iată, vin zile pentru voi, cînd vă vor prinde cu cîrligele, și rămășița voastră cu undiți de pescari;

3

,veți ieși prin spărturi, fiecare drept înainte, și veți fi lepădate în Harmon, zice Domnul.``

4

Duceți-vă numai la Betel, și păcătuiți! Duceți-vă la Ghilgal, și păcătuiți și mai mult! Aduceți-vă jertfele în fiecare dimineață, și zeciuielile la fiecare trei zile!

5

Faceți să fumege jertfe de mulțămire făcute cu aluat! Trîmbițați-vă, vestiți-vă darurile de mîncare de bună voie! Căci așa vă place, copii ai lui Israel, zice Domnul Dumnezeu.``

6

Și Eu, de partea Mea, v`am trimes foametea în toate cetățile voastre, și lipsa de pîne în toate locuințele voastre. Cu toate acestea tot nu v`ați întors la Mine, zice Domnul.`` -

7

,,N`am vrut să vă dau nici ploaie, cînd mai erau încă trei luni pînă la secerat; am dat ploaie peste o cetate, dar n`am dat ploaie peste o altă cetate; într`un ogor a plouat, și altul, în care n`a plouat, s`a uscat.

8

Două, trei cetăți s`au dus la alta ca să bea apă, și tot nu și-au potolit setea. Cu toate acestea, tot nu v`ați întors la Mine, zice Domnul.`` -

9

V`am lovit cu rugină în grîu și cu tăciune; grădinile voastre cele multe, viile, smochinii și măslinii voștri i-au mîncat deseori lăcustele. Cu toate acestea, tot nu v`ați întors la Mine, zice Domnul.``

10

Am trimes în voi ciuma, ca în Egipt; v`am ucis tinerii cu sabia, și am lăsat să vi se ia caii, am făcut să vi se suie în nări duhoarea taberii voastre. Și cu toate acestea, tot nu v`ați întors la Mine, zice Domnul.`` -

11

,,V`am nimicit ca pe Sodoma și Gomora, pe cari le -a nimicit Dumnezeu; și ați fost ca un tăciune scos din foc. Cu toate acestea, tot nu v`ați întors la Mine, zice Domnul...

12

,,De aceea îți voi face astfel, Israele, -și fiindcă îți voi face astfel, pregătește-te să întîlnești pe Dumnezeul tău, Israele!

13

Căci iată că El a întocmit munții, a făcut vîntul, și spune omului pînă și gîndurile lui. El preface zorile în întunerec, și umblă pe înălțimile pămîntului: Domnul, Dumnezeul oștirilor, este Numele Lui.

Amos 5