Hagai 2

Zaharia

Capitol 1

1

În luna a opta, în anul al doilea al lui Dariu, Cuvîntul Domnului a vorbit proorocului Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, astfel:

2

,,Domnul S`a mîniat foarte tare pe părinții voștri.

3

Spune-le dar: Așa vorbește Domnul oștirilor: ...Întoarceți-vă la Mine, zice Domnul oștirilor: și Mă voi întoarce și Eu la voi, zice Domnul oștirilor....

4

Nu fiți ca părinții voștri, cărora le vorbeau proorocii de mai înainte, zicînd: ...Așa vorbește Domnul oștirilor: ...Întoarceți-vă dela căile voastre cele rele, dela faptele voastre cele rele!... Dar n`au ascultat și n`au lut aminte la Mine, zice Domnul.``

5

,,Unde sînt acum părinții voștri? Și puteau proorocii să trăiască vecinic?

6

Totuș cuvintele Mele și poruncile pe cari le dădusem slujitorilor Mei proorocii, ca să le vestească, n`au atins ele pe părinții voștri? Și atunci ei s`au întors, și au zis: ,,Domnul oștirilor ne -a făcut cum hotărîse să ne facă, după căile și faptele noastre!``

7

În a două zeci și patra zi a lunii a unsprezecea, care este luna Șebat, în anul al doilea al lui Dariu, Cuvîntul Domnului a vorbit proorocului Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, astfel:

8

M`am uitat noaptea, și iată că un om era călare pe un cal roș, și stătea între mirți într`un umbrar; în urma lui erau niște cai roși, murgi și albi.

9

Am întrebat: ,,Ce înseamnă caii aceștia, domnul meu?`` Și îngerul care vorbea cu mine mi -a zis: ,,Îți voi arăta ce înseamnă caii aceștia!``

10

Omul care stătea între mirți a luat cuvîntul și a zis: ,,Aceștia sînt aceia pe cari i -a trimes Domnul să cutreiere pămîntul!``

11

Și ei au vorbit Îngerului Domnului, care stătea între mirți, și au zis: ,,Am cutreierat pămîntul, și iată că tot pămîntul este în pace și liniștit!``

12

Atunci Îngerul Domnului a luat cuvîntul, și a zis: ,,Doamne al oștirilor, pînă cînd nu vei avea milă de Ierusalim și de cetățile lui Iuda, pe cari Te-ai mîniat în acești șapte zeci de ani?``

13

Domnul a răspuns cu vorbe bune, cu vorbe de mîngîiere, îngerului care vorbea cu mine.

14

Și îngerul, care vorbea cu mine, mi -a zis: ,,Strigă, și zi: ...Așa vorbește Domnul oștirilor: ...Sînt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion,

15

și sînt plin de o mare mînie împotriva neamurilor îngîmfate; căci Mă mîniasem numai puțin, dar ele au ajutat spre nenorocire.

16

Deaceea așa vorbește Domnul: ...Mă întorc cu îndurarea către Ierusalim; Casa Mea va fi zidită iarăș în el, și funia de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului....

17

Strigă din nou, și zi: ...Așa vorbește Domnul oștirilor: ...Cetățile Mele vor avea iarăș belșug de bunătăți, Domnul va mîngîia iarăș Sionul, va alege iarăș Ierusalimul.``

18

Am ridicat ochii și m`am uitat, și iată că erau patru coarne!

19

Am întrebat îngerul, care vorbea cu mine: ,,Ce înseamnă coarnele acestea?`` Și el mi -a zis: ,,Acestea sînt coarnele, cari au risipit pe Iuda, pe Israel și Ierusalimul.``

20

Domnul mi -a arătat patru fierari.

21

Eu am întrebat: ,,Ce vor să facă aceștia?`` Și el a zis: ,,Aceștia vin să sperie coarnele cari au risipit pe Iuda, de n`a mai putut ridica nimeni capul; ferarii aceștia au venit să sperie, și să taie coarnele neamurilor cari au ridicat cornul împotriva țării lui Iuda, ca să -i risipească locuitorii.``

Zaharia 2