Ioan 13

Ioan

Capitol 14

1

Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu, și aveți credință în Mine.

2

În casa Tatălui Meu sînt multe locașuri. Dacă n`ar fi așa, v`aș fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.

3

Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sînt Eu, să fiți și voi.

4

Știți unde Mă duc, și știți și calea într`acolo.``

5

,,Doamne``, I -a zis Toma, ,,nu știm unde Te duci; cum putem să știm calea într`acolo?``

6

Isus i -a zis: ,,Eu sînt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine.

7

Dacă m`ați fi cunoscut pe Mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl Meu. Și deacum încolo Îl veți cunoaște; și L-ați și văzut.``

8

,,Doamne``, i -a zis Filip, ,,arată-ne pe Tatăl, și ne este de ajuns.``

9

Isus i -a zis: ,,De atîta vreme sînt cu voi, și nu M`ai cunoscut, Filipe? Cine M`a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: ,Arată-ne pe Tatăl?`

10

Nu crezi că Eu sînt în Tatăl, și Tatăl este în Mine? Cuvintele, pe cari vi le spun Eu, nu le spun dela Mine; ci Tatăl, care locuiește în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.

11

Credeți-Mă că Eu sînt în Tatăl, și Tatăl este în Mine; credeți cel puțin pentru lucrările acestea.

12

Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, va face și el lucrările pe cari le fac Eu; ba încă va face altele și mai mari decît acestea; pentrucă Eu mă duc la Tatăl:

13

și ori ce veți cere în Numele Meu, voi face, pentruca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.

14

Dacă veți cere ceva în Numele Meu, voi face.

15

Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele.

16

Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mîngîietor (Grecește: Paraclet, apărător, ajutor.), care să rămînă cu voi în veac;

17

și anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu -l poate primi, pentrucă nu -L vede și nu -L cunoaște; dar voi Îl cunoașteți, căci rămîne cu voi, și va fi în voi.

18

Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.

19

Peste puțină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veți vedea; pentrucă Eu trăiesc, și voi veți trăi.

20

În ziua aceea, veți cunoaște că Eu sînt în Tatăl Meu, că voi sînteți în Mine, și că Eu sînt în voi.

21

Cine are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește; și cine Mă iubește, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, și Mă voi arăta lui.``

22

Iuda, nu Iscarioteanul, I -a zis: ,,Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă și nu lumii?``

23

Drept răspuns, Isus i -a zis: ,,Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvîntul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, și vom locui împreună cu el.

24

Cine nu Mă iubește, nu păzește cuvintele Mele. Și cuvîntul, pe care -l auziți, nu este al Meu, ci al Tatălui, care M`a trimes.

25

V`am spus aceste lucruri cît mai sînt cu voi.

26

Dar Mîngîietorul, adică Duhul Sfînt, pe care -L va trimete Tatăl, în Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile, și vă va aduce aminte de tot ce v`am spus Eu.

27

Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v`o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimînte.

28

Ați auzit că v`am spus: ,Mă duc, și Mă voi întoarce la voi.` Dacă M`ați iubi, v`ați fi bucurat că v`am zis: ,Mă duc la Tatăl;` căci Tatăl este mai mare decît Mine.

29

Și v`am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întîmple, pentruca atunci cînd se vor întîmpla, să credeți.

30

Nu voi mai vorbi mult cu voi; căci vine stăpînitorul lumii acesteia. El n`are nimic în Mine;

31

dar vine, pentruca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl, și că fac așa cum Mi -a poruncit Tatăl. Sculați-vă, haidem să plecăm de aici!

Ioan 15