Ioan 15

Ioan

Capitol 16

1

V-am spus aceste lucruri, pentruca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere.

2

Au să vă dea afară din sinagogi: ba încă, va veni vremea cînd, oricine vă va ucide, să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu.

3

Și se vor purta astfel cu voi, pentrucă n`au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine.

4

V`am spus aceste lucruri, pentruca, atunci cînd le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus dela început, pentrucă eram cu voi.

5

Acum Mă duc la Cel ce M`a trimes; și nimeni din voi nu Mă întreabă: ,Unde Te duci?`

6

Dar, pentrucă v`am spus aceste lucruri, întristarea v`a umplut inima.

7

Totuș, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mîngîietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi -L voi trimete.

8

Și cînd va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata.

9

În ce privește păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine;

10

în ce privește neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, și nu Mă veți mai vedea;

11

în ce privește judecata: fiindcă stăpînitorul lumii acesteia este judecat.

12

Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta.

13

Cînd va veni Mîngîietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi dela El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, și vă va descoperi lucrurile viitoare.

14

El Mă va proslăvi, pentrucă va lua din ce este al Meu, și vă va descoperi.

15

Tot ce are Tatăl, este al Meu; deaceea am zis că va lua din ce este al Meu, și vă va descoperi.

16

Peste puțină vreme, nu Mă veți mai vedea; apoi iarăș peste puțină vreme, Mă veți vedea, pentrucă Mă duc la Tatăl.``

17

La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii Lui au zis între ei: ,,Ce însemnează cuvintele acestea: ,Peste puțină vreme, nu Mă veți mai vedea;` și: ,Apoi iarăș peste puțină vreme Mă veți vedea?` Și: ,Pentrucă Mă duc la Tatăl?``

18

Ei ziceau deci: ,,Ce însemnează aceasta: ,Peste puțină vreme?` Nu știm ce vrea să spună.``

19

Isus a cunoscut că voiau să -L întrebe, și le -a zis: ,,Vă întrebați între voi ce însemnează cuvintele: ,Peste puțină vreme, nu Mă veți mai vedea;` și: ,Apoi iarăș peste puțină vreme, Mă veți vedea?`

20

Adevărat, adevărat vă spun că, voi veți plînge și, vă veți tîrgui, iar lumea se va bucura; vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie.

21

Femeia, cînd este în durerile nașterii, se întristează, pentrucă i -a sosit ceasul; dar dupăce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s`a născut un om pe lume.

22

Tot așa și voi: acum sînteți plini de întristare; dar Eu vă voi vedea iarăș, inima vi se va bucura, și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră.

23

În ziua aceea, nu Mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat, vă spun că, orice veți cere dela Tatăl, în Numele Meu, vă va da.

24

Pînă acum n`ați cerut nimic în Numele Meu: cereți, și veți căpăta, pentruca bucuria voastră să fie deplină.

25

V`am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul cînd nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl.

26

În ziua aceea, veți cere în Numele Meu, și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi.

27

Căci Tatăl însuș vă iubește, pentrucă M`ați iubit, și ați crezut că am ieșit dela Dumnezeu.

28

Am ieșit dela Tatăl, și am venit în lume; acum las lumea, și Mă duc la Tatăl.``

29

Ucenicii Săi I-au zis: ,,Iată că acum vorbești deslușit, și nu spui nicio pildă.

30

Acum cunoaștem că știi toate lucrurile, și n`ai nevoie să Te întrebe cineva; de aceea credem că ai ieșit dela Dumnezeu.``

31

,,Acum credeți?`` le -a răspuns Isus.

32

,,Iată că vine ceasul, și a și venit, cînd veți fi risipiți fiecare la ale lui; și pe Mine Mă veți lăsa singur; dar nu sînt singur, căci Tatăl este cu Mine.

33

V`am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri; dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea.``

Ioan 17