2 Corinteni 2

2 Corinteni

Capitol 3

1

Începem noi iarăș să ne lăudăm singuri? Sau nu cumva avem trebuință, ca unii, de epistole de laudă, către voi sau dela voi?

2

Voi sînteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii.

3

Voi sînteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu; nu pe niște table de piatră, ci pe niște table cari sînt inimi de carne.

4

Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu, prin Hristos.

5

Nu că noi prin noi înșine sîntem în stare să gîndim ceva ca venind dela noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine dela Dumnezeu,

6

care ne -a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legămînt nou, nu al slovei, ci al Duhului; căci slova omoară, dar Duhul dă viața.

7

Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă și săpată în pietre, era cu atîta slavă încît fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise, din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare,

8

cum n`ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului?

9

Dacă slujba aducătoare de osîndă, a fost slăvită, cu cît mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire?

10

Și în privința aceasta, ce a fost slăvit nici n`a fost slăvit, din pricina slavei care o întrece cu mult.

11

În adevăr, dacă ce era trecător, era cu slavă, cu cît mai mult va rămînea în slavă ce este netrecător!

12

Fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală;

13

și nu facem ca Moise, care își punea o măhramă peste față, pentruca fiii lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfîrșitului a ceeace era trecător.

14

Dar ei au rămas greoi la minte: căci pînă în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această măhramă rămîne neridicată, fiindcă măhrama este dată la o parte în Hristos.

15

Da, pînă astăzi, cînd se citește Moise, rămîne o măhramă peste inimile lor.

16

Dar oridecîteori vreunul se întoarce la Domnul, măhrama este luată.

17

Căci Domnul este Duhul; și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.

18

Noi toți privim cu fața descoperită, ca într`o oglindă, slava Domnului, și sîntem schimbați în acelaș chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.

2 Corinteni 4