Iacov 1

Iacov

Capitol 2

1

Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, căutînd la fața omului.

2

Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare, și intră și un sărac îmbrăcat prost;

3

și voi puneți ochii pe celce poartă haina strălucitoare, și -i ziceți: ,,Tu șezi în locul acesta bun!`` Și apoi ziceți săracului: ,,Tu stai colo în picioare!`` Sau: ,,Șezi jos la picioarele mele!``

4

Nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă, și nu vă faceți voi judecători cu gînduri rele?

5

Ascultați, prea iubiții mei frați: n`a ales Dumnezeu pe cei ce sînt săraci în ochii lumii acesteia, ca să -i facă bogați în credință și moștenitori ai Împărăției, pe care a făgăduit -o celor ce -L iubesc?

6

Și voi înjosiți pe cel sărac! Oare nu bogații vă asupresc și vă tîrăsc înaintea judecătoriilor?

7

Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care -l purtați?

8

Dacă împliniți Legea împărătească, potrivit Scripturii: ,,Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți``, bine faceți.

9

Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat, și sînteți osîndiți de Lege ca niște călcători de lege.

10

Căci, cine păzește toată Legea, și greșește într`o singură poruncă, se face vinovat de toate.

11

Căci, Cel ce a zis: ,,Să nu preacurvești``, a zis și: ,,Să nu ucizi``. Acum, dacă nu preacurvești, dar ucizi, te faci călcător al Legii.

12

Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni cari au să fie judecați de o lege a slobozeniei:

13

căci judecata este fără milă pentru celce n`a avut milă; dar mila biruiește judecata.

14

Frații mei, ce -i folosește cuiva să spună că are credință, dacă n`are fapte? Poate oare credința aceasta să -l mîntuiască?

15

Dacă un frate sau o soră sînt goi și lipsiți de hrana de toate zilele,

16

și unul dintre voi le zice: ,,Duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă!`` fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?

17

Tot așa și credința: dacă n`are fapte, este moartă în ea însaș.

18

Dar va zice cineva: ,,Tu ai credința, și eu am faptele.`` ,,Arată-mi credința ta fără fapte, și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele.``

19

Tu crezi că Dumnezeu este unul, și bine faci; dar și dracii cred... și se înfioară!

20

Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zădarnică?

21

Avraam, părintele nostru, n`a fost el socotit neprihănit prin fapte, cînd a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar?

22

Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui, și, prin fapte, credința a ajuns desăvîrșită.

23

Astfel s`a împlinit Scriptura care zice: ,,Avraam a crezut pe Dumnezeu, și i s`a socotit ca neprihănire``; și el a fost numit ,,prietenul lui Dumnezeu.``

24

Vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte, și nu numai prin credință.

25

Tot așa, curva Rahav: n`a fost socotită și ea neprihănită prin fapte, cînd a găzduit pe soli și i -a scos afară pe altă cale?

26

După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă.

Iacov 3