Isaia 56

Isaia

Capitol 57

1

Piere cel neprihănit, și nimănui nu -i pasă; se duc oamenii de bine și nimeni nu ia aminte că din pricina răutății este luat cel neprihănit.

2

El întră în pace în groapa lui: cel ce umblă pe drumul cel drept, se odihnește în culcușul lui.

3

,,Dar voi, apropiați-vă încoace fii ai vrăjitoarei, sămînța precurvarului și a curvei!

4

De cine vă bateți voi joc? Împotriva cui vă deschideți voi gura larg, și scoateți limba? Nu sînteți voi niște copii ai păcatului, o sămînță a minciunii,

5

care se încălzește pentru idoli supt orice copac verde, care junghie pe copii în văi, supt crăpăturile stîncilor?

6

În pietrele lustruite din pîraie este partea ta de moștenire, ele sînt soarta ta; lor le torni și jertfe de băutură, și le aduci daruri de mîncare: ,Pot Eu să fiu nesimțitor la lucrul acesta?

7

Pe un munte înalt și ridicat îți faci culcușul; tot acolo te sui să aduci jertfe.

8

Îți pui pomenirea în dosul ușii și ușiorilor; căci, departe de Mine, îți ridici învelitoarea și te sui în pat, îți lărgești culcușul, și faci legămînt cu ei, îți place legătura cu ei, și iei seama la semnul lor.

9

Te duci la împărat cu untdelemn, îți înmulțești miresmele, îți trimeți solii departe, și te pleci pînă la locuința morților.

10

Obosești mergînd, și nu zici: ,Încetez!` Tot mai găsești putere în mîna ta: De aceea nu te doboară întristarea.

11

Și de cine te sfiai, de cine te temeai, de nu Mi-ai fost credincioasă, de nu ți-ai adus aminte, și nu ți -a păsat de Mine? Și Eu tac, și încă de multă vreme: de aceea nu te temi tu de Mine.

12

Dar acum îți voi da pe față neprihănirea, și faptele tale nu-ți vor folosi!

13

Și atunci să strigi, și să te izbăvească mulțimea idolilor tăi! Căci îi va lua vîntul pe toți, o suflare îi va ridica. Dar celce se încrede în Mine va moșteni țara, și va stăpîni muntele Meu cel sfînt.`` -

14

Și El zice: ,,Croiți, croiți drum, pregătiți calea, luați orice piedică din calea poporului Meu!

15

Căci așa vorbește Cel Prea Înalt, a cărui locuință este vecinică și al cărui Nume este sfînt. ,Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie; dar sînt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite, și să îmbărbătez inimile zdrobite.

16

Nu vreau să cert în veci, nici să țin o mînie necurmată, cînd înaintea Mea cad în leșin duhurile, și sufletele pe cari le-am făcut.

17

Din pricina păcatului lăcomiei lui, M`am mîniat și l-am lovit, M`am ascuns, în supărarea Mea, și cel răzvrătit a urmat și mai mult pe căile inimii lui.

18

I-am văzut căile, și totuș îl voi tămădui; îl voi călăuzi, și -l voi mîngîia, pe el și pe ceice plîng împreună cu el.

19

Voi pune lauda pe buze: ,Pace, pace celui de departe și celui de aproape! -zice Domnul-Da Eu îl voi tămădui!

20

Dar cei răi sînt ca marea înfuriată, care nu se poate liniști, și ale cărei ape aruncă afară noroi și mîl.``

21

,,Cei răi n`au pace`` zice Dumnezeul meu. -

Isaia 58