Căutare în DEX - Dicționarul explicativ al limbii române

Cuvânt
Pentru căutare rapidă introduceți minim 3 litere.

  Vezi și:ALTUL, BUN, SEPARAT, ÎNAINTAȘ, ÎNAPOI, ÎNFRUNTA, ȘOVINISM, ALEGE, ALTRUISM, AMESTEC, BERECHET ... Mai multe din DEX...

ALȚII - cuvântul nu a fost găsit.

 

Rezultate suplimentare

 

Rezultate dinLiteratură pentruALȚII

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 616 pentruALȚII.

Antim Ivireanul - Predoslovie la cuvântul de învățătură în Dumineca Florilor

... toată rânduiala i să închină cu cucerie și toată vârsta îl cinstĂ©ște cu laude. Unii aștern hainele lor pre pământ ca să treacă și alții cu frunzele copacilor îi împodobesc calea. Alții merg înainte cu stâlpări și alții îi urma cu ramuri. Alții îl slăvesc ca pre un fiiu al lui David: Osana, fiiul lui David și alții îl propoveduesc împărat lui Israil: Blagoslovit cel ce vine în numele domnului, împăratul lui Israil. Și pentru ca să fie bucuriia mai cu mult minunată ...

 

Gheorghe Asachi - Omul literat

... o vrednică de laudă dorință, ostenesc în deosăbite ramuri, cu țintire a înavuți limba și ideile compatrioților. În unii să descopere talent, în alții numai buna plecare, în puțini fondosul cel clasic neapărat pentru nemerirea țintirii lor. Grăuntea, mai nainte de a putea fi sămănată, au costisit ...

 

Ion Heliade Rădulescu - Fata lui Chiriac

... se adună, orice vorbesc, nu se poate până să nu vorbească tot de fata lui Chiriac. La unii fata lui Chiriac sunt grijile străine, la alții - punerea la cale a patriei; la unii — căciula beșleagei, la alții — căciula vlădicei, la alții — căciula lui vodă. La unii fata lui Chiriac este popa, la alții — preoteasa, și la alții, care sunt mai moderați, fata preotesei. Cât pentru mine, eu sunt din cei moderați. Fac ce fac bieții oameni și tot de fata lui Chiriac ...

 

Antim Ivireanul - Dedicația din Ceaslovul tradus de Antim și tipărit la Târgoviște, în anul 1715

... înfrumusețat cu atâtea daruri, nici îmbogățit cu atâtea bunătăți, câte strălucesc în creștinescul și împărătescul tău suflet. Au fost cei ce mai nainte au stăpânit, alții luminați pentru numele cel mare al neamului lor, și alții lăudați pentru bunătatea lor cea multă; alții vestiți pentru mai aleasa lor înțelepciune, și alții minunați pentru vitejia lor cea mare. Iară măriia-ta, ramura cea aleasă a împărătescului și slăvitului neam al Cantacuzineștilor, ai întrecut și ai ...

 

Ion Luca Caragiale - Un frizer-poet și o dramă care trebuie să se scarpine-n cap

... orice frizer ortodox care se respectă trebuie să se dedea cultului măcar a unei muze profane... Unii cântă cu flautul ori cu ghitara; alții zugrăvesc sau compun tablouri, în fel de fel de nuanțe, cu firele de păr măturate din prăvălie; alții sculptează în miez de pâne ori în săpun-rachiu; alții fac versuri care de care mai nepieptenate, și alții scriu poeme în proză, care de care mai despletite. Unul dintre aceștia din urmă, d. C. A. Ionescu, un lirico-decadento-simbolisto-mistico ...

 

Constantin Cantacuzino - Istoria Țării Rumânești

... adevărul, iar încăși destul că tot au pomenit și au zis cevași, cât pricină de a cerca și a iscodi adevărul alții au dat — aducând și pildă și pe un Timotheu muzicașul, ce era în zilele lui Filip-craiul, tatăl lui Alexandru celui Mare, (foarte iscusit ... pământenii aceștii țări, cum să vede, ca aceia, ca să șază ei să scrie ale patriei lor și să istorească întâmplările moșiei lor, precum fac alții de ale lor, și de nu mulți și multe, însă tot fac, iar la noi mai nici unul. Săvai că poate zice neștine că să ... a tocmi. Cum Nafclir în prologul Hronografului lui, ce face, zice: că frumos lucru iaste den greșalele altora să tocmim viața noastră și nu ce alții au făcut să cercăm, ci ce bine făcut va fi, noi a urma să ne punem înainte. Și trebuie să știm ca pre ... trăit, ca să-i rămâie. AcĂ©stea dară și ca acĂ©stea lăsându-le, că cine a le scrie n-au fost, nici alții au purtat grijă, de n-au știut ei, sau n-au putut, ca să fie pus pe cei ce ar fi știut, măcar și streini ...

 

Mihai Eminescu - Andrei Mureșanu (Tablou dramatic într-un act)

... și-i menită.        De vei avea puterea, Voința ca să sfarămi pe cel mai slab ca tine, Bravură se numește. De ești închipuit, Nesuferind ca alții de-acea închipuire Cu vorba să se-atingă: onoare se numește; De vrei să-ntreci pe alții și lumei să-i impui Persoana ta infamă: dorință-i de mărire, La fapte mândre stimul. De ești atât de van Să crezi că pân ... naturii. Cine-a văzut vrodată popor de oameni buni Să fie mare? Dacă e rău, e egoist, Vrea toate pentru sine, nimica pentru alții; Dacă trăiește bine, dar fără ca să lase Ca și-alții să trăiască ­ e mare. Când un popol Începe a fi nobil și generos în cuget, Atunci a lui cădere și ... O, ridicați în suflet gigantici vijelii Și sfărâmați c-o mândră strigare triumfală Ordinea cea nedreaptă, șireată, infernală, Ce proștii și șireții, unii-nșelați, iar alții Înșelători susțin că de Dumnezeu e pusă În lume. O, Satan! geniu al desperării! Acum pricep eu gându-ți, căci zvârcolirea mării Trăiește-acum în ... ...

 

Dimitrie Bolintineanu - Bârlad

... Dimitrie Bolintineanu - Bârlad Bârlad de Dimitrie Bolintineanu Turcii intră-n țară, trec, se grămădesc, Alții totd-odată la hotar murgesc. Dar Ștefan cel Mare cu oștile sale Spre Bârlad se duce și-i așteaptă-n cale. Un boier îi zice ... urmăresc, Ca pulberea în vânturi toți se risipesc. Ștefan îi preurmă, fuga lor nu-i scapă. Mulți, cuprinși de spaimă, sar și pier în apă. Alții, între dânșii singuri se ucig, Alții-n spada noastră, năvălind, să-nfig. Astfel multe paseri, prin furtuni turbate, Zboară risipite, par înspăimântate! Unele s-aruncă peste râpi și mor, Altele pe ...

 

Garabet Ibrăileanu - Addenda la privind viața

... noi persoane, față cu care simțim că avem îndatoriri sociale și morale. Sufletele de rând dau altora tocmai contrariul de ceea ce cer de la alții. Realist în observație și idealist în aspirații -- este fizionomia sufletelor bine organizate. Nu clădi pe nisip, nu clădi pe ipoteza sentimentelor altora pentru tine, bune ...

 

Grigore Alexandrescu - Satiră Duhului meu

... românește Jocuri nevinovate. Nevinovate fie, Măcar că vini destule din ele pot să fie; Trebuie să faci pasuri și complimente bune, La vorbe serioase când alții se vor pune, Să n-asculți, să spui glume, să scoți la jucării, Și pân-a râde alții, să râzi tu mai întâi. Vezi domnișoru-acela care toate le știe, Căruia vorba, duhul îi stă în pălărie, În chipul de-a o ... bine și lauzi câteodată, Chiar lauda în gură-ți de satiră e luată. Așa, în loc să critici greșelile străine, În loc să râzi de alții, mai bine râzi de tine; Învață danțul, vistul și multe de-alde alea; Iar de vrei să faci versuri, ia pildă de la Pralea. Note ...

 

Ioan Slavici - Cine pleacă%3F

Ioan Slavici - Cine pleacă%3F Cine pleacă? de Ioan Slavici Ioan Slavici, “Cine pleacă?,â€� în Apărarea Națională, III (1902), nr. 85 (18 Aprilie), p. 1. Călare pe armăsar sirep, cu capul ridicat și cu buzduganul în mână, gata în fie-care clipă să se încaere în luptă, și să-șÄ­ pună viața în joc, - așa ni-l închipuim, căcÄ­ așa-l scim pe barbarul medieval – e omul stăpânit de un singur gând: că el este el însuși, singur în felul lui, maÄ­ presus de toțÄ­ și de tĂ³te, și că i se cuvine să-Ä­ țină în supunere pe toțÄ­ și tĂ³te să le stăpânĂ©scă. Intrupare a egoismului nelimitat, el e rîvnitor, nesățios în poftele luÄ­ și desfrînat în satisfacerea trebuințelor sale. Aspru și nemilos, el calcă în piciĂ³re orÄ­ în copitele calului sĂ©Å­ holdele semÄ•nate de alțiÄ­, rumpe, frînge, dărâmă orÄ­ dă pradă foculuÄ­ bogățiile, pe care nu le pĂ³te lua cu sine, schingiuesce și omĂ³ră pe ceÄ­ ce nu vor să i se dea robÄ­, îșÄ­ consideră soția ca sclavă, e gata să intre în luptă și cu frațiÄ­, și cu fiiÄ­, și cu ...

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate dinLiteratură...

Rezultate dinBiblie pentruALȚII

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 171 pentruALȚII.

Galateni Capitol 5

... se cuprinde într`o singură poruncă: ,,Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.`` 15 Dar dacă vă mușcați și vă mîncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. 16 Zic dar: umblați cîrmuiți de Duhul, și nu împliniți poftele firii pămîntești. 17 Căci firea pămîntească poftește împotriva Duhului, și Duhul împotriva firii pămîntești ... patimile și poftele ei. 25 Dacă trăim Duhul, să și umblăm prin Duhul. 26 Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărîtîndu-ne unii pe alții, și pizmuindu-ne unii pe alții

 

Efeseni Capitol 4

... purtați într`un chip vrednic de chemarea, pe care ați primit -o, 2 cu toată smerenia și blîndeța, cu îndelungă răbdare; îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste, 3 și căutați să păstrați unirea Duhului, prin legătura păcii. 4 Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați ... a suit mai pe sus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. 11 Și El a dat pe unii apostoli; pe alții, prooroci; pe alții, evangheliști; pe alții, păstori și învățători, 12 pentru desăvîrșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, 13 pînă vom ajunge toți la unirea credinței ... amărăciune, orice iuțime, orice mînie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. 32 Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții

 

Ioan Capitol 13

... a mărturisit, și a zis: ,,Adevărat, adevărat, vă spun, că unul din voi Mă va vinde.`` 22 Ucenicii se uitau unii la alții, și nu înțelegeau despre cine vorbește. 23 Unul din ucenici, acela pe care -l iubea Isus, stătea la masă culcat pe sînul lui Isus. 24 ... Mă duc Eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. 34 Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. 35 Prin aceasta vor cunoaște toți că sînteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.`` 36 ,,Doamne``, I -a zis Simon Petru, ,,unde Te duci?`` Isus i -a răspuns: ,,Tu nu poți veni acum după Mine ...

 

Romani Capitol 12

... darul proorociei, să -l întrebuințeze după măsura credinței lui. 7 Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. 8 Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cîrmuiește, să cîrmuiască cu rîvnă. Cine face milostenie, s`o facă cu ... vă prigonesc: binecuvîntați și nu blestemați. 15 Bucurați-vă cu cei ce se bucură; plîngeți cu ceice plîng. 16 Aveți aceleași simțiminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămîneți la cele smerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. 17 Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce ...

 

Romani Capitol 15

... mîngîierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. 5 Dumnezeul răbdării și al mîngîierii să vă facă să aveți aceleași simțiminte, unii față de alții, după pilda lui Hristos Isus; 6 pentruca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos ... însumi sînt încredințat că sînteți plini de bunătate, plini și de orice fel de cunoștință, și astfel sînteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. 15 Totuș, ici colea v`am scris mai cu îndrăzneală, ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea, în puterea harului, pe care ...

 

Neemia Capitol 5

... lor Iudei. 2 Unii ziceau: ,,Noi, fiii noștri și fetele noastre, sîntem mulți; să ni se dea grîu ca să mîncăm și să trăim.`` 3 Alții ziceau: ,,Punem zălog ogoarele, viile și casele noastre, ca să avem grîu în timpul foametei.`` 4 Alții ziceau: ,,Am împrumutat argint punînd zălog ogoarele și viile noastre pentru birul împăratului. 5 Și totuș carnea noastră este ca și carnea fraților noștri, copiii ...

 

Marcu Capitol 4

... în ei, ci țin pînă la o vreme; și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvîntului, se leapădă îndată de el. 18 Alții sînt cei înfățișați prin sămînța căzută între spini; aceștia sînt cei ce aud Cuvîntul; 19 dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele ... a zis: ,,Pentruce sînteți așa de fricoși? Tot n`aveți credință?`` 41 I -a apucat o mare frică, și ziceau unii către alții

 

Marcu Capitol 12

... la cap, și l-au batjocorit. 5 A mai trimes un altul, pe care l-au omorît; apoi a trimes mulți alții, dintre cari, pe unii i-au bătut, iar pe alții i-au omorît. 6 Mai avea un singur fiu prea iubit; la urmă, l -a trimes și pe el la ei. ,Vor primi ...

 

Ioan Capitol 7

... 11 Iudeii Îl căutau în timpul praznicului, și ziceau: ,,Unde este?`` 12 Noroadele vorbeau mult în șoaptă despre El. Unii ziceau: ,,Este un om bun.`` Alții ziceau: ,,Nu, ci duce norodul în rătăcire.`` 13 Totuș, de frica Iudeilor, nimeni nu vorbea de El pe față. 14 Pela jumătatea praznicului, Isus S ... nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit. 40 Unii din norod, cînd au auzit aceste cuvinte, ziceau: ,,Acesta este cu adevărat Proorocul.`` 41 Alții ziceau: ,,Acesta este Hristosul.`` Și alții ziceau: ,,Cum, din Galilea are să vină Hristosul? 42 Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămînța lui David, și din satul Betleem ...

 

Fapte Capitol 2

... adunat și a rămas încremenită; pentrucă fiecare îi auzea vorbind în limba lui. 7 Toți se mirau, se minunau, și ziceau unii către alții: ,,Toți aceștia cari vorbesc, nu sînt Galileeni? 8 Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut? 9 ... Arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!`` 12 Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă, și ziceau unii către alții: ,,Ce vrea să zică aceasta?`` 13 Dar alții își băteau joc, și ziceau: ,,Sînt plini de must!`` 14 Atunci Petru s`a sculat în picioare cu cei unsprezece, a ridicat ...

 

Fapte Capitol 17

... cari -i întîlnea. 18 Unii din filosofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el. Și unii ziceau: ,,Ce vrea să spună palavragiul acesta?`` Alții, cînd l-au auzit că vestește pe Isus și învierea, ziceau: ,,Pare că vestește niște dumnezei străini.`` 19 Atunci l-au luat, l-au dus ... dovadă netăgăduită prin faptul că L -a înviat din morți...`` 32 Cînd au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: ,,Asupra acestor lucruri te vom asculta altădată.`` 33 Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. 34 Totuș unii au trecut de ...

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate dinBiblie...

Rezultate dinDicționarul explicativ al limbii române pentruALȚII

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 87 pentruALȚII.

ALTUL

... ÁLTUL , ÁLTA , alții , altele , pron . nehot . 1. ( Ține locul unui nume de ființă sau de lucru care nu este aceeași sau același cu altă ființă sau cu alt ...

 

BUN

... f . , ( IX ) bunuri , s . n . , ( X ) adv . I. Adj . Care are calități . 1. Care face în mod obișnuit bine altora , care se poartă bine cu alții ; binevoitor . 2. Care se achită de obligațiile morale și sociale ; corect , cuviincios ; frumos , milos . 3. ( Despre copii ) Cuminte , ascultător , îndatoritor ; care are grijă de părinți ...

 

SEPARAT

... SEPARÁT , - Ă , separați , - te , adj . Care se găsește izolat , care nu comunică , nu se confundă cu alții , nu e în legătură cu alții

 

ÎNAINTAȘ

ÎNAINTÁȘ , - Ă , înaintași , - e , adj . , s . m . 1. Adj . ( Despre animale de tracțiune , mai ales despre cai ; adesea substantivat ) Înhămat înaintea rotașilor . 2. Adj . ( Rar ) Care merge înainte , care este în față . 3. S . m . Persoană care , prin activitatea sau prin lucrările sale , a pregătit activitatea altora ; precursor . 4. S . m . ( Sport ) Jucător din linia de atac a unei echipe de fotbal , rugbi , hochei etc . [ Var . : ( reg . ) naintáș , - ă adj . ] - Înainte + suf . -

 

ÎNAPOI

ÎNAPÓI adv . 1. În direcție contrară înaintării ; în spate , îndărăt . 2. La locul de proveniență ; în locul unde a fost mai înainte . 3. Cu o treaptă îndărăt , într - un loc inferior altora ca valoare . 4. Mai demult , la o dată anterioară celei prezente . - În +

 

ÎNFRUNTA

... ÎNFRUNTÁ , înfrúnt , vb . I . Tranz . 1. A mustra , a dojeni cu vorbe aspre de față cu alții ; a certa , a ocărî . 2. A ține piept , a da piept , a rezista cu curaj ...

 

ȘOVINISM

ȘOVINÍSM s . n . Atitudine politică constând în afirmarea superiorității unei națiuni asupra altora , în manifestarea exclusivismului și intoleranței naționale ; naționalism

 

ALEGE

... a decide . 2. Tranz . A desemna pe cineva prin vot ; a vota . 3. Tranz . ( Pop . ) A deosebi dintre alții , a recunoaște dintre mai mulți ; a distinge . 4. Tranz . și refl . A ( se ) împărți formând mai multe grupe . 5 ...

 

ALTRUISM

ALTRUÍSM s . n . Atitudine morală sau dispoziție sufletească a celui care acționează dezinteresat în favoarea altora ; doctrină morală care preconizează o asemenea

 

AMESTEC

AMÉSTEC , amestecuri , s . n . 1. Reuniune de lucruri diverse ; complex format din elemente diferite ; amestecătură ( 1 ) , combinație , mixtură . 2. Amestecătură ( 2 ) . 3. Intervenție într - o afacere ; participare ( necerută sau forțată ) la treburile sau relațiile altora ;

 

BERECHET

... 2. S . n . Noroc , prosperitate ( neașteptată ) . 3. S . m . ( Ir . ) Om care aduce belșug , noroc . 4. S . m . Om șiret , mincinos , șmecher , care înșeală pe alții

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate dinDicționarul explicativ al limbii române...