Căutare în DEX - Dicționarul explicativ al limbii române

Cuvânt
Pentru căutare rapidă introduceți minim 3 litere.

  Vezi și:DULCEAȚĂ, ÎMBUNĂTĂȚI, ÎNDURARE, ÎNGER, BUNEȚE, CLEMENȚĂ, INDULGENȚĂ, MĂRINIMIE, MĂRINIMOS, MANSUETUDINE ... Mai multe din DEX...

BUNĂTATE - Definiția din dicționar

Traducere: engleză

Deschide în DEX Vizual

Notă: Puteţi căuta fiecare cuvânt din cadrul definiţiei printr-un simplu click pe cuvântul dorit.

BUNĂTÁTE, (1 3, II) bunătăți, s.f. I. 1. Însușirea de a fi bun, înclinarea de a face bine; p. ext. îndurare, milă, blândețe; bunețe. 2. Bunăvoință, amabilitate. * Expr. Ai bunătate (sau bunătatea) ori bunătatea (...) = te rog, fii bun (...). 3. Faptă bună, binefacere. 4. Gust bun, plăcut. II. (Concr.) 1. (La pl.) Mâncare sau băutură (foarte) bună. 2. (Mai ales la pl.) Lucru de calitate (foarte) bună. 3. (La pl.) Averi, bogății. - Lat. bonitas, -atis.

Sursa : DEX '98

 

Bunătaterăutate

Sursa : antonime

 

BUNĂTÁTE s. 1. v. blândețe. 2. v. amabilitate.

Sursa : sinonime

 

bunătáte s. f., g.-d. art. bunătății; (binefaceri, mâncăruri bune, bogății) pl. bunătăți

Sursa : ortografic

 

BUNĂT//ÁTE \~ăți f. 1) Caracter bun. 2) Atitudine plină de bunăvoință; amabilitate. * Ai \~atea fii amabil. 3) pl. Faptă bună; binefacere. * -mi \~atea -mi serviciul. 4) pl. Obiect de calitate bună. 5) pl. Mâncăruri și băuturi gustoase. [G.-D. bunătății] /<lat. bonitas, \~atis

Sursa : NODEX

 

bunătáte (-?ți), s.f. - 1. Însușirea de a fi bun. - 2. Blîndețe, dulceață. - 3. Serviciu, favoare. - 4. Calitate bună, valoare. - 5. Bunuri, bogății, averi. - 6. (Pl.) Mîncare sau băutură foarte bună. - Mr. bunătate, megl. bunătati. Lat. b?n?t?tem (Pușcariu 238; REW 1206; Candrea-Dens., 196; DAR); cf. it. bontá, prov. bontat, fr. bonté, sp. bondad, port. bondade. - Der. îmbunătăți, vb. ( a face ca ceva devină mai bun).

Sursa : etimologic

 

bunătáte s. f., g.-d. art. bunăt?ții; (binefaceri, mâncăruri, bogății) pl. bunăt?ți

Sursa : DOOM 2

 

Copyright © 2004-2012 DEX online.

Copierea definițiilor este permisă sublicență GPL , cu condiția păstrării acestei note.

 

Rezultate suplimentare

 

Rezultate dinLiteratură pentruBUNĂTATE

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 243 pentruBUNĂTATE.

Antim Ivireanul - Patru bunătăți ale sufletului

Antim Ivireanul - Patru bunătăţi ale sufletului Patru bunătăți ale sufletului de Antim Ivireanul l. Vitejiia. 2. Înțelepciunea. 3. Dreptarea și 4.

 

Antim Ivireanul - Patru bunătăți ale trupului

Antim Ivireanul - Patru bunătăţi ale trupului Patru bunătăți ale trupului de Antim Ivireanul l. Tăriia. 2. Întregimea. 3. FrumusĂ©ția și 4.

 

Antim Ivireanul - Dedicația din Ceaslovul tradus de Antim și tipărit la Târgoviște, în anul 1715

... din norodul lui cu dreptate te-au înălțat în scaunul domniei acestuia de Dumnezeu păzit pământ, ca văzând cei supuși părinteasca-ți dragoste, multa-ți bunătate, luminatele-ți faceri de bine, și cĂ©lialalte de Dumnezeu plăcute lucruri, ca lumina luminând înaintea oamenilor, să mărească pre părintele nostru cel din ceriuri ...

 

Antim Ivireanul - Cuvânt de învățătură la Preobrajeniia Domnului nostru Iisus Hristos 2

... cum că Avraam s-au îndreptat din lucruri, iar nu din lucru, pentru căci înaintea lui Dumnezeu i s-au socotit ascultare, nu ca o bunătate ci ca multe bunătăți, atâta iaste de minunată, atâta-i de aleasă și dumnezeiască bunătatea ascultării. Pentru acĂ©ia și Duhul Sfânt, la cartea cea ... Nu iaste, până la unul-zice David la Psalm 3 toț s-au abătut împreună, netrĂ©bnici, s-au făcut; nu iaste cel ce face bunătate, nu iaste până la unul. Drept acĂ©ia nu iaste minune de nu ne ascultă nici pre noi fiii noștri, nici ni să suppun slugile ...

 

Antim Ivireanul - Cuvânt de învățătură la Adormirea preasfintei stăpânei noastre Născătoarei de Dumn

... om din niscai bunătăți ale lui, fiind rob păcatului, după cum zice fericitul Pavel: Nici dintr-altceva, făr numai dintru a sa singură bunătate; că precum s-au îndemnat din ceput, dintru a sa bunătate, de au zidit pre om, așa și acum s-au îndemnat să-l mântuiască. A dooa, au arătat înțelepciunea, pentru căci ca unul ...

 

Antim Ivireanul - Luna lui dechemvrie, 6. Cazanie la Sfântul Nicolae

... ce voiu să fac astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, înaintea dragostii voastre. Ce întâi voiu să vă spuiu, foarte pe scurt, a fieștecăruia bunătate, putĂ©rea și lucrarea ce are, pentru ca să se priceapă mai lesne cĂ©lia ce voiu să grăesc, apoi vom întinde vorba înainte, de ...

 

Antim Ivireanul - Prealuminaatului și preaînâlțatului domn Constandin Brâncoveanu Basarab Voevod

Antim Ivireanul - Prealuminaatului şi preaînâlţatului domn Constandin Brâncoveanu Basarab Voevod Prealuminaatului și preaînâlțatului domn Constandin Brâncoveanu Basarab Voevod de Antim Ivireanul Multe și despărțite sunt faptele și sfârșiturile a cugetului celui mulțemitor, prin mijlocul a cărora să adeverează fără de presupus cum că rămân întru neuitarea celor ce li s-au făcut binele. Toate facerile de bine ce au câșigat, iară mai vârtos și mai ales acĂ©ste doao: întâi mulțemita cea adevărată carĂ© să face din inima cea călduroasă prin cuvânt și-a dooa, oarecare daruri mici spre semn de cunoștință a datoriei ce li s-ar cuveni. Pentru aceasta dară și smerenia noastră, cunoscând cum că pentru multele folosuri și faceri de bine ce ai arătat și arăți măriia-ta de-a pururea cătră noi sunt datoriu nu numai să mă rog lui Dumnezeu, pentru fericita sănătate și buna întărire întru luminat scaunul măriei-tale, ce și veri cu ce alt mijloc ași putea să mă arăt cătră măriia-ta mulțemitoriu și voitoriu de bine atâta la cĂ©le sufletești, cât și la cĂ©le trupești. Drept acĂ©ia am vrut cu iubire de osteneală de am ...

 

Antim Ivireanul - Cuvânt de învățătură la sfinții și întocma cu apostolii împăraț Constandin și Elen

Antim Ivireanul - Cuvânt de învăţătură la sfinţii şi întocma cu apostolii împăraţ Constandin şi Elena 2 Cuvânt de învățătură la sfinții și întocma cu apostolii împăraț Constandin și Elena de Antim Ivireanul Tot cel ce să smerĂ©rește să va înălța. Nu iaste cu putință să ajungă neștine la liniștia mântuirii, de nu va trĂ©ce întâi prin ușa răbdării. Nu iaste cu putință să se sue în cereasca cetate a fericirii de nu va întra prin calea smereniei. Nu iaste cu putință să se înalțe în ceata sfinților, de nu să va smeri cu duhul aici, jos, în orașul celor pământești. Nu iaste cu putință să împârățească împreună cu Hristos la ceriu, de nu va urma aici urmele lui Hristos cu crucea. Nu iaste cu putință a rămânea cuiva nume vestit în lume, cu fapte rĂ©le și necuvioase. Aceasta cunoscând și marele Constandin, cine va putea să povestească smereniia lui cea mare? Cine va putea să scoață la arătare creștinătatea lui cea desăvârșit și cugetul lui creștinesc, pentru ca să se învrednicească dumnezeeștilor făgădueli, pentru ca să se împărtășască bucuriei cei nespuse a împărăției ceriului? Căci când au răsărit în lumina ...

 

Antim Ivireanul - Învățătura la sfântul părintele nostru Nicolae

Antim Ivireanul - Învăţătura la sfântul părintele nostru Nicolae Învățătura la sfântul părintele nostru Nicolae de Antim Ivireanul Eu sunt păstoriul cel bun; păstoriul cel bun sufletul lui pune pentru oi. Aducându-mi aminte de râvna cea mare și de dragostea cea multă ce are păstoriul cel bun cătră oile sale, foarte mă minunez și laud credința și dragostea inimii sale ce are spre paza lor, precum vedem că era fericitul acela și credinciosul rob al lui Dumnezeu, Moisi, carele au fost păstoriu norodului israiltenesc. Că văzând urgiia lui Dumnezeu că era foarte mare și groaznică asupra jidovilor, atâta cât li să cuveniia și pierzare, iar n-au vrut pentru dragostea oilor să fugă să se mântuiască el singur, ci, mai vârtos, după cum zice la 22 de capete la Eșire, au stătut împotriva lui Dumnezeu și cu mânie au început a-i zice: Rogu-mă, Doamne, greșit-au norodul acesta greșală mare și ș-au făcut lor dumnezei de aur; și acum, de vrei să lași păcatul lor, lasă-l, iar de nu, stinge-mă și pre mine din cartea < în > carĂ© m-ai scris. Auzit-aț râvna și dragostea cea mare a acelui păstor? ...

 

Antim Ivireanul - Scara aceștii cărticele

Antim Ivireanul - Scara aceştii cărticele Scara aceștii cărticele de Antim Ivireanul Învățătura besericească la cĂ©le mai trebuincioase și mai de folos pentru învățătura preoților, acum într-aceasta chip tipărită în sfânta Mitropolie în Târgoviște, la anul de la Hristos 1710. Să să dea în dar preoților. Anthim cu mila lui Dumnezeu arhiepiscop al Ungrovlahiei, preacinstit și exarh Plaiurilor. CucĂ©rnicilor preoți carii vă aflați în eparhia smereniei noastre, tuturor de obște, de la atotputĂ©rnicul Dumnezeu, vă rugăm milă, pace, sănătate, viiață curată și spăsenie sufletească, iară dela smereniia noastră molitvă, blagoslovenie și ertăciune. La aciastă stepănă înaltă a / arhieriei, întru carea au vrut dumnezeescul dar să ne sue, grija cea mai mare și mai aleasă ce avem, nu iaste alta fără numai chivernisirea besĂ©ricii și spăseniia sufletelor oilor noastre celor cuvântătoare, pentru carele avem datorie să priveghem zioa și noaptea, că avem să dăm seama, după cum zice Pavel apostolul; și după asemănarea începătoriului păstorilor Iisus Hristos, carele ș-au pus sufletul pentru noi să ne dăm și noi viiața pentru paza turmei noastre. Însă aciastă bună chiverniseală nu putem noi înșine să o săvârșim după cum să cade de / nu vom avea dinpreună ...

 

Antim Ivireanul - Cuvânt de învățătură la Streteniia Domnului nostru Iisus Hristos

... mi luminĂ©ze mintea, ca să poci zice puține cuvinte întru slava lui cea negrăită. Ci vă pohtesc de ascultare. Cum că iaste fecioriia o bunătate mare, naltă și minunată, iaste lucru dovedit și înfățișat la cei înțelepți; pentru carĂ© nu sunt eu vrednic a grăi și a ...

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate dinLiteratură...

Rezultate dinBiblie pentruBUNĂTATE

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 107 pentruBUNĂTATE.

Psalmii Capitol 107

Psalmii Capitol 107 Psalmii 106 Psalmii Capitol 107 1 ,,Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui!`` 2 Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, pe cari i -a izbăvit El din mîna vrăjmașului, 3 și pe cari i -a strîns din toate țările: dela răsărit și dela apus, dela miazănoapte și dela mare. 4 Ei pribegeau prin pustie, umblau pe căi neumblate, și nu găseau nicio cetate, unde să poată locui. 5 Sufereau de foame și de sete; le tînjea sufletul în ei. 6 Atunci, în strîmtorarea lor au strigat către Domnul, și El i -a izbăvit din necazurile lor; 7 i -a călăuzit pe drumul cel drept, ca să ajungă într`o cetate de locuit. 8 O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui, și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor! 9 Căci el a potolit setea sufletului însetat, și a umplut de bunătăți sufletul flămînd. 10 Cei ce ședeau în întunerec și umbra morții, trăiau legați în ticăloșie și în fiare, 11 pentrucă se răsvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentrucă nesocotiseră sfatul Celui Prea Înalt. 12 El ...

 

Psalmii Capitol 103

... Lui! 3 El îți iartă toate fărădelegile tale El îți vindecă toate boalele tale; 4 El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare; 5 El îți satură de bunătăți bătrîneța, și te face să întinerești iarăș ca vulturul. 6 Domnul face dreptate și judecată tuturor celor ... Și -a arătat căile Sale lui Moise, și lucrările Sale copiilor lui Israel. 8 Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător si bogat în bunătate. 9 El nu Se ceartă fără încetare, și nu ține mînia pe vecie. 10 Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fărădelegile ...

 

Psalmii Capitol 89

Psalmii Capitol 89 Psalmii 88 Psalmii Capitol 89 1 (O cîntare a lui Etan, Ezrahitul.) Voi cînta totdeauna îndurările Domnului: voi spune din neam în neam, cu gura mea, credincioșia Ta. 2 Căci zic: ,,Îndurarea are temelii vecinice! Tare ca cerurile este credincioșia Ta!`` - 3 ,,Am făcut legămînt cu alesul Meu`` -zice Domnul-,,iată ce am jurat robului Meu David: 4 ,,Îți voi întări sămînța pe vecie, și` -n veci îți voi așeza scaunul de domnie.`` 5 Cerurile laudă minunile Tale, Doamne, și credincioșia Ta în adunarea sfinților! 6 Căci, în cer, cine se poate asemăna cu Domnul? Cine este ca Tine între fiii lui Dumnezeu? 7 Dumnezeu este înfricoșat în adunarea cea mare a sfinților, și de temut pentru toți ceice stau în jurul Lui. 8 Doamne, Dumnezeul oștirilor, cine este puternic ca Tine, Doamne! Și credincioșia Ta Te înconjoară. 9 Tu îmblînzești mîndria mării; cînd se ridică valurile ei, Tu le potolești. 10 Tu ai zdrobit Egiptul ca pe un hoit, ai risipit pe vrăjmașii Tăi prin puterea brațului Tău. 11 Ale Tale sînt cerurile și pămîntul, Tu ai întemeiat lumea și tot ce cuprinde ea. 12 Tu ai făcut miazănoaptea și miazăziua; ...

 

Deuteronomul Capitol 9

Deuteronomul Capitol 9 Deuteronomul 8 Deuteronomul Capitol 9 1 Ascultă, Israele! Astăzi vei trece Iordanul, ca să te faci stăpîn pe niște neamuri mai mari și mai puternice decît tine, pe cetăți mari și întărite pînă la cer, 2 pe un popor mare și înalt la statură, pe copiii lui Anac, pe cari -i cunoști și despre cari ai auzit zicîndu-se: ,,Cine va putea să stea împotriva copiilor lui Anac!`` 3 Să știi azi că Domnul, Dumnezeul tău, va merge El însuș înaintea ta, ca un foc mistuitor; El îi va nimici, El îi va smeri înaintea ta; și tu îi vei izgoni, îi vei perde curînd, cum ți -a spus Domnul. 4 Cînd îi va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, dinaintea ta, să nu zici în inima ta: ,,Pentru bunătatea mea m`a făcut Domnul să intru în stăpînirea țării acesteia.`` Căci din pricina răutății neamurilor acelora le izgonește Domnul dinaintea ta. 5 Nu, nu pentru bunătatea ta, nici pentru curăția inimii tale intri tu în stăpînirea țării lor; ci din pricina răutății acestor neamuri le izgonește Domnul, Dumnezeul tău, dinaintea ta, și ca să împlinească astfel cuvîntul prin care Domnul S` ...

 

Psalmii Capitol 36

Psalmii Capitol 36 Psalmii 35 Psalmii Capitol 36 1 (Către mai marele cîntăreților. Un psalm al lui David, robul Domnului.) Nelegiuirea celui rău zice inimii mele: ,,Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lui.`` 2 Căci se măgulește singur în ochii lui, ca să-și desăvîrșească fărădelegea, ca să-și potolească ura. 3 Cuvintele gurii lui sînt mincinoase și înșelătoare; nu mai vrea să lucreze cu înțelepciune și să facă binele. 4 În așternutul lui se gîndește la răutate, stă pe o cale care nu este bună, și nu urăște răul. 5 Bunătatea Ta, Doamne, ajunge pînă la ceruri, și credincioșia Ta pînă la nori. 6 Dreptatea Ta este ca munții lui Dumnezeu, și judecățile Tale sînt ca Adîncul cel mare. Doamne, Tu sprijinești pe oameni și pe dobitoace! 7 Cît de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost. 8 Se satură de belșugul Casei Tale, și -i adăpi din șivoiul desfătărilor Tale. 9 Căci la Tine este izvorul vieții; prin lumina Ta vedem lumina. 10 Întinde-Ți și mai departe bunătatea peste ceice Te cunosc, și dreptatea peste cei cu inima neprihănită! 11 Să nu m`ajungă piciorul celui mîndru, și să ...

 

Proverbele Capitol 20

... lumină a Domnului, care pătrunde pînă în fundul măruntaielor. - 28 Bunătatea și credincioșia păzesc pe împărat, și el își întărește scaunul de domnie prin bunătate. - 29 Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrînilor sînt perii albi. - 30 Mijloacele de vindecare pentru cel rău sînt bătăile și vînătăile pînă la rană ...

 

Romani Capitol 11

... firești, nu te va cruța nici pe tine. 22 Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu: asprime față de ceice au căzut, și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămîi în bunătatea aceasta; altmintrelea, vei fi tăiat și tu. 23 Și chiar ei: dacă nu stăruiesc în ...

 

Romani Capitol 15

... prin puterea Duhului Sfînt, să fiți tari în nădejde! 14 În ce vă privește pe voi, fraților, eu însumi sînt încredințat că sînteți plini de bunătate, plini și de orice fel de cunoștință, și astfel sînteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. 15 Totuș, ici colea v`am scris ...

 

Psalmii Capitol 119

... Tău, făgăduința făcută pentru cei ce se tem de Tine! 39 Depărtează dela mine ocara de care mă tem! Căci judecățile Tale sînt pline de bunătate. 40 Iată, doresc să împlinesc poruncile Tale: fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de Tine! 41 Să vină, Doamne, îndurarea Ta peste mine, mîntuirea ...

 

Neemia Capitol 9

... ca să se întoarcă în robia lor. Dar Tu, Tu ești un Dumnezeu gata să ierți, îndurător și milostiv, încet la mînie și bogat în bunătate. Și nu i-ai părăsit, 18 nici chiar atunci cînd și-au făcut un vițel turnat, și au zis: ,,Iată Dumnezeul tău care te -a ...

 

Ieremia Capitol 31

Ieremia Capitol 31 Ieremia 30 Ieremia Capitol 31 1 ,,În vremea aceea, zice Domnul, Eu voi fi Dumnezeul tuturor semințiilor lui Israel, și ei vor fi poporul meu.`` 2 Așa vorbește Domnul: ,,Poporul celor ce-au scăpat de sabie, a căpătat trecere în pustie: Israel merge spre locul lui de odihnă.`` 3 ,,Domnul mi Se arată de departe: ,Te iubesc cu o iubire vecinică; deaceea îți păstrez bunătatea Mea! 4 Te voi așeza din nou, și vei fi așezată din nou, fecioara lui Israel! Te vei împodobi iarăș cu timpanele tale, și vei ieși în mijlocul jocurilor voioase. 5 Vei sădi iarăș vii pe înălțimile Samariei; ceice le vor sădi, le vor culege și roadele. 6 Căci vine ziua, cînd străjerii vor striga pe muntele lui Efraim: ,Sculați-vă, să ne suim în Sion, la Domnul, Dumnezeul nostru! 7 Căci așa vorbește Domnul: ,Strigați de bucurie asupra lui Iacov, chiuiți de veselie în fruntea neamurilor! Înălțați-vă glasurile, cîntați laude, și ziceți: ,Doamne, izbăvește pe poporul Tău, pe rămășița lui Israel!`` 8 ,,Iată, îi aduc înapoi din țara dela miazănoapte, îi adun dela marginile pămîntului: între ei este și orbul și șchiopul, femeia însărcinată și cea în ...

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate dinBiblie...

Rezultate dinDicționarul explicativ al limbii române pentruBUNĂTATE

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 13 pentruBUNĂTATE.

DULCEAȚĂ

... al unei mâncări sau băuturi . 2. Preparat alimentar făcut din fructe sau petale de flori fierte în sirop de zahăr . 3. Aliment extrem de gustos ; bunătate . 4. Fig . Calitatea de a fi plăcut ; ceea ce desfată pe cineva sau procură cuiva o senzație plăcută . 5. Fig . Blândețe , bunătate

 

ÎMBUNĂTĂȚI

... a căpăta o valoare sau o calitate superioară ; a ( se ) ameliora , a ( se ) îndrepta . [ Var . : ( înv . ) îmbunătățá vb . I ] - În + bunătate

 

ÎNDURARE

... ÎNDURÁRE , îndurări , s . f . Acțiunea de a ( se ) îndura și rezultatul ei ; putere de a răbda ; răbdare ; milă , compătimire , bunătate

 

ÎNGER

... ÎNGER , îngeri , s . m . Ființă spirituală , cu aripi , înzestrată cu calități excepționale ( de bunătate

 

BUNEȚE

... BUNÉȚE , buneți , s . f . ( Reg . ) Bunătate

 

CLEMENȚĂ

... CLEMÉNȚĂ , clemențe , s . f . ( Livr . ) Indulgență , iertare , îndurare ; bunătate

 

INDULGENȚĂ

... INDULGÉNȚĂ , indulgențe , ( 2 ) s . f . 1. Atitudine îngăduitoare față de greșeli ; toleranță , îngăduință , bunătate . 2. Iertare totală sau parțială a păcatelor pe care Biserica catolică o acordă credincioșilor ei în schimbul unei sume de bani ; ( concr . ) document ...

 

MĂRINIMIE

... MĂRINIMÍE s . f . Bunăvoință , înțelegere , bunătate

 

MĂRINIMOS

... MĂRINIMÓS , - OÁSĂ , mărinimoși , - oase , adj . Care este plin de mărinimie , de înțelegere , de bunătate

 

MANSUETUDINE

... MANSUETÚDINE s . f . ( Livr . ) Blândețe , bunătate

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate dinDicționarul explicativ al limbii române...