Căutare în DEX - Dicționarul explicativ al limbii române

Cuvânt
Pentru căutare rapidă introduceți minim 3 litere.

  Vezi și:ARCADĂ, ASOLAMENT, CALENDE, COLONTITLU, CUSTODE, DISTRIBUI, EREDITATE, FAȚĂ, GRADAȚIE, GRUP, HEMIANOPSIE ... Mai multe din DEX...

FIECĂREI - cuvântul nu a fost găsit.

 

Rezultate suplimentare

 

Rezultate dinLiteratură pentruFIECĂREI

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 34 pentruFIECĂREI.

Cincinat Pavelescu - Flori risipite

... buchet la orișicare Să nu dea! Dar, pe drum, el dase sfatul Și dojana ei uitărei Și-mpărțea mereu băiatul Flori și flori pe sărutatul Fiecărei! Și, cum seara se lăsase, Răsărind văzu din ceața Ce-asfințitu-nsângerase, Pe iubita ce-o visase Toată viața! Și buchetul, călătorul, Scuturat când i ...

 

Dimitrie Anghel - Într-un amurg de toamnă (Anghel)

... când moartea era pe aproape, în nemișcarea asta, rigiditatea fiecărui fir de iarbă, înțepenirea dreaptă a fiecărui arbore, lupta îndărătnică a fiecărei flori, vădeau și mai bine aceasta. Fiecare părea că vrea să amâie un sfârșit, să prevină o agonie. Fiecare părea că vrea să lupte dârz ...

 

Dimitrie Anghel - Alaiul vechiturilor

... vom înălța cu toții și vom pluti ca și Mab, frumoasa regină, în sferile albastre. Fascinați de infinit ori de aurul care strălucește la capătul fiecărei etape, cei ce țin aripele merg fără să întoarne capul înapoi, să vadă dacă moartea li s-a urcat în cîrcă, și aleargă ...

 

Nicolae Filimon - M. A. Canini

... vrînd a da un serviciu folositor publicului nostru amator al operilor italiane, a socotit că numai o analiză a subiectului fiecărei opere nu este destul a-l face să guste toată frumusețea poetică și sublimitatea dramatică a libretelor. De aceea, spre intelegința ...

 

Petruț Pârvescu - Câmpia cu numere - Geometria visului

... pe trotuar zilnic umbra Ta cade mereu lîngă umbra Ei două entități identice într-un peisaj inventat slăvind un punct despovărat de sens la capătul fiecărei zile vești noi pe autostrada 47 MB s-a deschis un bordel ambulatoriu cartea domnului PHK a inventat propoziția (fără subiect ...

 

Ion Luca Caragiale - A zecea muză

Ion Luca Caragiale - A zecea muză A zecea muză de Ion Luca Caragiale În depărtata anticitate, — spun unii erudiți —, nu se știa să fie decât trei muze: Mneme (Memoria), Melete (Gândirea) și Aoide (Cântarea). Cum s-au ridicat ele la pătrat de au ajuns nouă? Se zice că odinioară într-un oraș din Pelopones trebuiau, pentru un templu al lui Phoibos, statuele celor trei muze. Ctitorii templului au comandat la trei sculptori cu renume să lucreze cele trei statue până la un termen anume, rezervându-și dreptul să aleagă pe cele mai reușite. Ce s-a întâmplat însă? Cei trei artiști celebri au venit la termen cu câte trei muze, dar fiecare dintre ei le reprezentase în deosebite feluri, cu deosebite atribute. Fiindcă toate erau minunat executate, au fost primite toate și așezate în templu... De trei ori trei, nouă. Încetul cu încetul, lumea a uitat acea întâmplare, și închipuirea meridională a mulțimii elene s-a stabilit asupra realității de nouă muze. A venit apoi Esiod și a fixat pentru urmași, se-nțelege după credințele contimpuranilor săi, numărul celor nouă surori ...

 

Dimitrie Anghel - Coco

... o înconjoară și stau risipite pe etajere ori în prietenoase colțuri, povestind de aniversări și amintiri trecute, să fii atît de dibaci ca să dai fiecărei slugi, ce a slujit înaintea ta pe un altul, gradul de simpatie de care se bucura înainte și care crede că i se ...

 

Ion Luca Caragiale - Națiunea română

... din localitatea unde s-ar fi petrecut lucrul. Astfel, aveam corespondențe din Stambul, Vidin, Varna, Rusciuc, Poradin etc. și, ca să dăm o dimensiune convenabilă fiecărei corespondențe, peste faptul de care era vorba, turnam multă zeamă de fantazie, ș-apoi descrierea localității, notițe istorice și date statistice, mai toate luate dintr ...

 

Mihai Eminescu - La aniversară

Mihai Eminescu - La aniversară La aniversară de Mihai Eminescu 1875 Narațiune originală Ea se numea Cleopatra, iar el Gajus Iulius Caesar Octavian August. Adică ea citise un roman ș-ar fi voit să fie de douăzeci și șase de ani și nu era decât de paisprezece; el, istoria romanilor și voia să fie de patruzeci de ani. Era numai de optsprezece și umbla la școală. Cu toate acestea astăzi, în ziua sf-tului Ermil, el uitase pe Octavian August și aștepta felicitări de ziua lui. Tata i-a dat un ceasornic frumos, mama — o besectea de toaletă, sora — o pereche de papuci. Elis -nimic. Elis, adică Cleopatra, vară-sa. El se retrăsese în odaia lui, unde clasicii erau așezați pe-un scrin în religioasă regulă și neviolabilitate și se primbla cu pași mari prin casă. Era brunet și cam poetic. Avea ochi albaștri, ceea ce vrea să zică mult, și era frumos băiet. Acum stătu cu mirare înaintea oglinzii, se uita cu mirare în ochii lui proprii și părea că-i întreba ceva. "Tolla mi-a făcut-o". Era o vreme în care, în urma unui roman spaniol, regina de astăzi ...

 

Vasile Alecsandri - Melodiile românești

... cuvine mai cu seamă de a se exprima în muzică; de aceea trebuie să se apese mai mult baterea dintâi a fiecărei măsuri, iar a doua foarte puțin. Cu cât mișcările horei sunt line, egale și liniștite, întru atât cele ale jocului de brâu sunt ...

 

Constantin Stamati-Ciurea - Luxul

... ale damelor noastre. Dar se găsiră bărbați înțelepți, care luptau în contra risipei femeilor, editând legea lui Apius confirmată de senat, cu care se oprea fiecărei ro­mane să poarte juvaieruri mai mult decât jumătate unță de aur, și li se da voie a se plimba prin capitală numai ...

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate dinLiteratură...

Rezultate dinBiblie pentruFIECĂREI

 Rezultatele 1 - 9 din aproximativ 9 pentruFIECĂREI.

Exodul Capitol 26

... de vițel de mare. 15 Apoi să faci niște scînduri pentru cort; scîndurile acestea să fie de lemn de salcîm, puse în picioare. 16 Lungimea fiecărei scînduri să fie de zece coți, și lățimea fiecărei scînduri să fie de un cot și jumătate. 17 Fiecare scîndură să aibă două urechi unite una cu alta; așa să faci la toate scîndurile ...

 

1 Cronici Capitol 28

... slujba Casei Domnului. 14 I -a dat chipul uneltelor de aur, cu greutatea celor ce trebuiau să fie de aur pentru toate uneltele fiecărei slujbe; și chipul tuturor uneltelor de argint, cu greutatea lor, pentru toate uneltele fiecărei slujbe. 15 A dat greutatea sfeșnicelor de aur și a candelelor lor de aur cu greutatea fiecărui sfeșnic și a ...

 

Genesa Capitol 2

... cerului; și le -a adus la om, ca să vadă cum are să le numească; și orice nume pe care -l dădea omul fiecărei viețuitoare, acela -i era numele. 20 Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor cîmpului; dar, pentru om, nu ...

 

Deuteronomul Capitol 33

... mai bun dar al cerului, roua, Cele mai bune ape cari sînt jos, 14 Cele mai bune roade ale soarelui, Cele mai bune roade ale fiecărei luni, 15 Cele mai bune roduri din munții cei vechi, Cele mai bune roade de pe dealurile cele vecinice, 16 Cele mai bune roade ale ...

 

Iosua Capitol 12

Iosua Capitol 12 Iosua 11 Iosua Capitol 12 1 Iată împărații pe cari i-au bătut copiii lui Israel, și a căror țară au luat -o în stăpînire de cealaltă parte a Iordanului, spre răsăritul soarelui, dela pîrîul Arnon pînă la muntele Hermonului, cu toată cîmpia de la răsărit: 2 Pe Sihon, împăratul Amoriților, care locuia la Hesbon. Stăpînirea lui se întindea dela Aroer, care este pe malul pîrîului Arnon, și, dela mijlocul pîrîului, peste jumătate din Galaad, pînă la pîrîul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon; 3 dela cîmpie pînă la marea Chineret la răsărit, și pînă la marea cîmpiei, care este marea Sărată, la răsărit, spre Bet-Ieșimot; și dela miazăzi, subt poalele muntelui Pisga. 4 Pe Og, împăratul Basanului, singura rămășiță a Refaimiților, cari locuiau la Aștarot și la Edrei. 5 Stăpînirea lui se întindea peste muntele Hermonului, peste Salca, peste tot Basanul, pînă la hotarul Gheșuriților și Maacatiților, și peste jumătate din Galaad, hotarul lui Sihon, împăratul Hesbonului. 6 Moise, robul Domnului, și copiii lui Israel, i-au bătut; și Moise, robul Domnului, le -a dat țara lor în stăpînirea Rubeniților, Gadiților, și la jumătate din seminția lui ...

 

Ezechiel Capitol 1

Ezechiel Capitol 1 Plingerile lui Ieremia 5 Ezechiel Capitol 1 1 În al treizecilea an, în a cincea zi a lunii a patra, pe cînd eram între prinșii de război dela rîul Chebar, s`au deschis cerurile, și am avut vedenii dumnezeiești. 2 În a cincea zi a lunii-era în anul al cincilea al robiei împăratului Ioiachin, - 3 Cuvîntul Domnului a vorbit lui Ezechiel, fiul lui Buzi, preotul, în țara Haldeilor, lîngă rîul Chebar; și acolo a venit mîna Domnului peste el. 4 M`am uitat, și iată că a venit dela mează-noapte un vînt năpraznic, un nor gros, și un snop de foc, care răspîndea de jurîmprejur o lumină strălucitoare, în mijlocul căreia lucea ca o aramă lustruită, care ieșea din mijlocul focului. 5 Tot în mijloc, se mai vedeau patru făpturi vii, a căror înfățișare avea o asemănare omenească. 6 Fiecare din ele avea patru fețe, și fiecare avea patru aripi. 7 Picioarele lor erau drepte, și talpa picioarelor lor era ca a piciorului unui vițel, și scînteiau ca niște aramă lustruită. 8 Supt aripi, ...

 

Efeseni Capitol 4

... ce este Capul, Hristos. 16 Din El tot trupul, bine închegat și strîns legat, prin ceiace dă fiecare încheitură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei, și se zidește în dragoste. 17 Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiți cum ...

 

1 Imparati Capitol 7

... și jumătate. 33 Roatele erau făcute ca ale unui car. Osiile, obezile, spițele și butucii lor erau toate turnate. 34 La cele patru colțuri ale fiecărei temelii erau niște polițe dintr`o bucată cu temelia. 35 Partea de sus a temeliei se sfîrșea cu un cerc înalt de o ...

 

1 Corinteni Capitol 15

... ci doar un grăunte, cum se întîmplă: fie de grîu, fie de altă sămînță. 38 Apoi Dumnezeu îi dă un trup, după cum voiește; și fiecărei semințe îi dă un trup al ei. 39 Nu orice trup este la fel; ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este ...

 

Rezultate dinDicționarul explicativ al limbii române pentruFIECĂREI

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 25 pentruFIECĂREI.

ARCADĂ

... și din elementele care le susțin ( coloane , stâlpi , ziduri ) . 2. Formație anatomică în formă arcuită ; ( în special ) proeminență curbă la baza osului frontal , situată deasupra fiecărei

 

ASOLAMENT

... multe loturi ( în raport cu numărul de plante care urmează a fi cultivate ) și a repartizării prin rotație a fiecărei

 

CALENDE

... CALÉNDE s . f . pl . Numele primei zile a fiecărei

 

COLONTITLU

... COLONTÍTLU , colontitluri , s . n . Rând care se tipărește deasupra textului curent al fiecărei

 

CUSTODE

... 1. Persoană însărcinată cu paza și cu păstrarea unor bunuri ( mobile ) . Custode de bibliotecă . 2. Cuvânt sau silabă însemnată pe ultima pagină a fiecărei coli sau pe fiecare pagină , în partea dreaptă sub ultimul rând , și repetată la începutul paginii următoare , pentru a arăta ordinea colilor și ...

 

DISTRIBUI

DISTRIBUÍ , distríbui , vb . IV . Tranz . A împărți ceva în mai multe locuri sau la mai multe persoane , dând fiecăreia una sau mai multe părți ; a

 

EREDITATE

... EREDITÁTE , eredități , s . f . 1. Proprietate a viețuitoarelor de a transmite urmașilor caracterele genetice specifice fiecărei specii . 2. ( Jur . ) Moștenire , succesiune . 3. Proprietate a unui lucru sau a unui fenomen de a depinde de acțiunile ...

 

FAȚĂ

... sau ca ornament ) . Față de pernă ( sau de plapumă ) = învelitoare de pânză în care se îmbracă perna ( sau plapuma ) . 7. Prima pagină a fiecărei file . 8. Fațadă . 9. ( În sintagma ) Fața dealului ( sau a muntelui etc . ) = partea dealului ( sau a muntelui etc . ) orientată spre soare ...

 

GRADAȚIE

GRADÁȚIE , gradații , s . f . 1. Creștere sau descreștere treptată , progresivă , înaintare succesivă ( a unui proces , a unui fenomen , a unei acțiuni etc . ) . 2. Fiecare dintre diviziunile care se găsesc pe suportul unui instrument de măsură cu scări gradate . 3. Figură de stil constând în trecerea treptată , ascendentă sau descendentă , de la o idee la alta . 4. Fiecare dintre treptele de încadrare pe care se află un salariat în cadrul gradului său , acordată pe baza vechimii în serviciu și a aportului în muncă ; p . ext . spor de salariu care corespunde fiecăreia dintre aceste

 

GRUP

... persoane reunite ( în mod stabil sau temporar ) pe baza unei comunități de interese , de concepții etc . ; grupă , colectiv . 3. ( Mat . ) Mulțime de elemente în care fiecărei perechi de elemente îi corespunde un element din aceeași mulțime , în care este adevărată asociativitatea oricare ar fi elementele mulțimii , în care există un element ...

 

HEMIANOPSIE

... HEMIANOPSÍE , hemianopsii , s . f . Slăbire sau pierdere a vederii într - o jumătate a fiecărei

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate dinDicționarul explicativ al limbii române...