Căutare în DEX - Dicționarul explicativ al limbii române

Cuvânt
Pentru căutare rapidă introduceți minim 3 litere.

NECREDINȚĂ - Definiția din dicționar

Traducere: engleză

Notă: Puteţi căuta fiecare cuvânt din cadrul definiţiei printr-un simplu click pe cuvântul dorit.

NECREDÍNȚĂ, necredințe, s.f. 1. Comportare necinstită, înșelăciune, trădare; lipsă de fidelitate; infidelitate. 2. Lipsă de credință religioasă; ateism; nerespectare a dogmelor bisericești; credință greșită, erezie. - Ne- + credință.

Sursa : DEX '98

 

Necredințăcredință

Sursa : antonime

 

NECREDÍNȚĂ s. v. dubiu, eres, erezie, incer-titudine, îndoială, neîncredere, nesigu-ranță, rezervă, scepticism, șovăială, șovăire.

Sursa : sinonime

 

NECREDÍNȚĂ s. 1. v. ateism. 2. v. adulter.

Sursa : sinonime

 

necredínță s. f. (sil. -cre-), g.-d. art. necredínței, pl. necredínțe

Sursa : ortografic

 

NECREDÍNȚ//Ă \~e f. 1) rel. Lipsă de credință în Dumnezeu. 2) fig. Lipsă de fidelitate față de cineva; infidelitate; nesta-tornicie. /ne- + credință

Sursa : NODEX

 

Copyright © 2004-2012 DEX online.

Copierea definițiilor este permisă sublicență GPL , cu condiția păstrării acestei note.

 

Rezultate suplimentare

 

Rezultate dinLiteratură pentruNECREDINȚĂ

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 37 pentruNECREDINȚĂ.

Vasile Alecsandri - Bobii

... Cea dintâi se topea, cealaltă se întărea; astfel dar trebuia să se topească inima necredinciosului pentru amoreză. Damele romane credeau iară că la caz de necredință către bărbații lor, dumnezeul Olimpului, pentru ca să le pedepsească, făcea să le iasă noițe pe unghii sau pușchele pe limbă. La româncele noastre noițele ...

 

Antim Ivireanul - Cuvânt de învățătură în 26 a lunii lui octomvrie, asupra cutremurului și a marelui

Antim Ivireanul - Cuvânt de învăţătură în 26 a lunii lui octomvrie, asupra cutremurului şi a marelui mucenic Dimitrie, izvorâtoriului de mir Cuvânt de învățătură în 26 a lunii lui octomvrie, asupra cutremurului și a marelui mucenic Dimitrie, izvorâtoriului de mir de Antim Ivireanul Și iată cutremur mare se făcu în mare, cât să acoperiia corabiia de valuri. Precum un tată din cești pământești, fiind din sine bun și drept, are firească dragoste a iubi pre toț feciorii lui, tot într-o potrivă și a-i cinsti tot întocma și a le împărți avĂ©ria și bunătățile lui, tot într-un chip, nedând unuia mai mult și altuia mai puțin, sau să iubească pre cel dintâi mai vârtos decât pre cel de pre urmă, fără numai când însuș feciorul să va face mai ascultătoriu, sau mai neascultătoriu poruncilor tătâne-său; și așa cu acest mijloc, poate fi el pricina a înmulți dragostea tătâne-său asupra lui, sau a o împuțina, precum pentru ascultarea aceasta și neascultarea ni-o însemnează în pildă Mathei evanghelistul, zicând, cum că un om avea doi feciori și ...

 

Alexandru Macedonski - Psalmi moderni

... Sunt în pământ rădăcinate Nici o pieire nu s-amână. Despoți, cu frunți încoronate, Poeți, cu harpe coronate, Filozofi, oameni de știință, Păgâni, vestiți prin necredință, Nici o pieire nu s-amână...     Țărână, suntem toți țărână. III - Iertare Iertare! Sunt ca orice om M-am îndoit de-a ta ...

 

Constantin Alexandru Rosetti - A cui e vina %3F

... azi cui s-o-ntîmpla ; Nu cunoști iubire, nu simți pocăință, Astfel ți-este sexu, nu e vina ta. Dar cu toată însă, multa-ți necredință

 

Dimitrie Bolintineanu - Petru și Asan

... cu îndemânare Și vă bateți mândru pentru neatârnare! Domnul tuturora astfel a voit. Nu sunteți poporul Domnului iubit? Grecii, prin mândrie și prin necredință, A pierdut amorul de la providință. Domnul ne trimite în acest război... Credeți întru Dânsul și va fi cu voi." Astfel ei vorbiră ...

 

George Coșbuc - Colindătorii

... veniți Cu Ler, oi Domnul mare! Ei cântă nălțător și rar Cântări de biruință, Apoi se-ntorc și plâng amar De-a Iudei necredință, De spini, de-ostași, și c-a murit... Dar s-a deschis mormântul Și El acum e-n cer suit Și ...

 

Grigore Alexandrescu - Nina

... Grigore Alexandrescu - Nina Nina de Grigore Alexandrescu După atâta cochetărie Și necredință și viclenie, În sfârșit, Nino, simt că trăiesc. Inima-mi astăzi e izbăvită D-acea robie nesuferită; Mai mult asupră-mi nu m-amăgesc. S ...

 

Elena Liliana Popescu - Imn Libertății

Elena Liliana Popescu - Imn Libertăţii Imn Libertății de Elena Liliana Popescu Informații despre această ediție Luptătorule, în bătălia decisivă care te așteaptă , ai un singur adversar: tu însuți. Pentru a învinge ai un singur aliat: Tu însuți. I Doamne, nu-mi lua povara încă, al frământării minții chin. Mă zbat înlănțuit de stâncă, silit să-ndur un crunt destin Sunt osândit în veșnicie plătind păcatul făptuit – Secret păzit cu strășnicie, când lumii l-am destăinuit Credeam că sunt învingătorul ursit să schimb fixate legi și pentru om ocrotitorul Eu, Prometeu, zeu peste regi. Și cum pe vremuri neofitul voind să-și dovedească arta a încercat, nefericitul, pecetluindu-și astfel soarta, La fel, eu, încercându-mi forța nebănuind deloc urmarea încrezător adus-am torța aprinsă, săvârșind eroarea Și-am semănat nenorocirea în lumea fără de credință ce-a transformat descoperirea într-o amară biruință. II De multe veacuri, carne vie e pieptul meu însângerat, sortit în preajma lui să fie doar vulturul înfometat... Pe-a suferinței strună vântul, prietenu-mi nedespărțit, îmi însoțește jalnic cântul, un geamăt surd, înăbușit. Din când în când un glas șoptește marcând o trecere în timp ...

 

Grigore Alexandrescu - Bistrița (Încheiere)

... altora; lucru ce ne făcu să credem că d-ei se afla atunci în minute de gelozie și că avea să se plângă de vreo necredință casnică. Din acel foișor vederea se întinde în depărtare peste munți și câmpii, până aproape de Râmnic. În dreapta mai jos, este peștera pustnicului, și ...

 

Ion Luca Caragiale - Duminica Tomii

... Victor Hugo și Lamartine sunt, în câmpul poeziei, glasul epocei lor; Alfred de Musset i-a fost țipătul!" Da! da! în noianul de necredință în care ne afundăm, când mi-ați luat credința mângâietoare fără să-mi dați nimic alt în schimb decât scepticismul deprimant, îndoiala distrugătoare, țipă și ...

 

Constantin Negruzzi - Moralicești haractiruri

... 1 CAPITOLUL ÎNTÂI - PENTRU NESTATORNICIE 2 CAPITOLUL AL 2-LE - PENTRU NEMULȚĂMIRE 3 CAPITOLUL AL 3-LE - PENTRU LENEVIRE 4 CAPITOLUL AL 4-LE - PENTRU NECREDINȚĂ 5 CAPITOLUL AL 5-LE - PENTRU NEMĂSURATA CHELTUIRI (ASOTIA) 6 CAPITOLUL AL 6-LE - PENTRU DISIDEMONIE 7 CAPITOLUL AL 7-LE - PENTRU ÎNDRĂZNEALA CE FĂR ... dobândeascâ. El este ucigașu vremii, stricători tinereții, dascăl a răutății și, într-un cuvânt, o netrebnică sarcină pământului. CAPITOLUL AL 4-LE - PENTRU NECREDINȚĂ Necredința este o izgonire cu totul a slavii lui Dumnezău, iar necredinciosul nu vre să știi nici un Dumnezău, decât că lumea este ...

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate dinLiteratură...

Rezultate dinBiblie pentruNECREDINȚĂ

 Rezultatele 1 - 9 din aproximativ 9 pentruNECREDINȚĂ.

Romani Capitol 11

... față de tine, dacă nu încetezi să rămîi în bunătatea aceasta; altmintrelea, vei fi tăiat și tu. 23 Și chiar ei: dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți; căci Dumnezeu poate să -i altoiască iarăș. 24 Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat dintr`un măslin, care din fire era ...

 

Marcu Capitol 16

Marcu Capitol 16 Marcu 15 Marcu Capitol 16 1 După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalina, Maria, mama lui Iacov, și Salome, au cumpărat miresme, ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. 2 În ziua dintîi a săptămînii, s`au dus la mormînt dis de dimineață, pe cînd răsărea soarele. 3 Femeile ziceau una către alta: ,,Cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormîntului?`` 4 Și cînd și-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită. 5 Au intrat în mormînt, au văzut pe un tinerel șezînd la dreapta, îmbrăcat într`un veșmînt alb, și s`au spăimîntat. 6 El le -a zis: ,,Nu vă spăimîntați! Căutați pe Isus din Nazaret, care a fost răstignit: a înviat, nu este aici; iată locul unde îl puseseră. 7 Dar duceți-vă de spuneți ucenicilor Lui, și lui Petru, că merge înaintea voastră în Galilea: acolo Îl veți vedea, cum v`a spus.`` 8 Ele au ieșit afară din mormînt, și au luat -o la fugă, pentrucă erau cuprinse de cutremur și de spaimă. Și n`au spus nimănui nimic, căci ...

 

Romani Capitol 3

Romani Capitol 3 Romani 2 Romani Capitol 3 1 Care este deci întîietatea Iudeului, sau care este folosul tăierii împrejur? 2 Oricum, sînt mari. Și mai întîi de toate, prin faptul că lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. 3 Și ce are a face dacă unii n`au crezut? Necredința lor va nimici ea credincioșia lui Dumnezeu? 4 Nicidecum! Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris: ,,Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele Tale, și să ieși biruitor cînd vei fi judecat.`` 5 Dar, dacă nelegiuirea noastră pune în lumină neprihănirea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva Dumnezeu este nedrept cînd Își deslănțuiește mînia? (Vorbescîn felul oamenilor.) 6 Nicidecum! Pentrucă, altfel, cum va judeca Dumnezeu lumea? 7 Și dacă, prin minciuna mea, adevărul lui Dumnezeu strălucește și mai mult spre slava Lui, dece mai sînt eu însumi judecat ca păcătos? 8 Și de ce să nu facem răul ca să vină bine din el, cum pretind unii, cari ne vorbesc de rău, că spunem noi? Osînda acestor oameni este dreaptă. 9 Ce urmează atunci? Sîntem noi mai buni decît ei? Nicidecum. Fiindcă am dovedit ...

 

Romani Capitol 4

... ani, -nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. 20 El nu s`a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu, prin necredință, ci, întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu, 21 deplin încredințat că El ce făgăduiește, poate să și împlinească. 22 De ...

 

1 Timotei Capitol 1

... a pus în slujba Lui, 13 măcarcă mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentrucă lucram din neștiință, în necredință! 14 Și harul Domnului nostru s`a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Isus ...

 

Evrei Capitol 3

Evrei Capitol 3 Evrei 2 Evrei Capitol 3 1 Deaceea, frați sfinți, cari aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la Apostolul și Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus, 2 care a fost credincios Celuice L -a rînduit, cum și Moise a fost ,,credincios în toată casa lui Dumnezeu.`` 3 Căci El a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atît mai mare decît a lui Moise, cu cît celce a zidit o casă are mai multă cinste decît casa însăș. - 4 Orice casă este zidită de cineva, dar Celce a zidit toate lucrurile, este Dumnezeu. - 5 Cît despre Moise, el a fost ,,credincios în toată casa lui Dumnezeu``, ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile, cari aveau să fie vestite mai tîrziu. 6 Dar Hristos este credincios ca Fiu, peste casa lui Dumnezeu. Și casa Lui sîntem noi, dacă păstrăm pînă la sfîrșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. 7 Deaceea, cum zice Duhul Sfînt: ,,Astăzi, dacă auziți glasul Lui, 8 nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, 9 unde ...

 

Matei Capitol 13

Matei Capitol 13 Matei 12 Matei Capitol 13 1 În aceeaș zi, Isus a ieșit din casă, și ședea lîngă mare. 2 O mulțime de noroade s`au strîns la El, așa că a trebuit să Se suie să șadă într`o corabie; iar tot norodul stătea pe țărm. 3 El le -a vorbit despre multe lucruri în pilde, și le -a zis: ,,Iată, sămănătorul a ieșit să samene. 4 Pe cînd sămăna el, o parte din sămînță a căzut lîngă drum, și au venit păsările și au mîncat -o. 5 O altă parte a căzut pe locuri stîncoase, unde n`avea pămînt mult: a răsărit îndată, pentrucă n`a găsit un pămînt adînc. 6 Dar, cînd a răsărit soarele, s`a pălit; și, pentrucă n`avea rădăcini, s`a uscat. 7 O altă parte a căzut între spini: spinii au crescut, și au înecat -o. 8 O altă parte a căzut în pămînt bun, și a dat roadă: un grăunte a dat o sută, altul șaizeci, ...

 

Marcu Capitol 6

Marcu Capitol 6 Marcu 5 Marcu Capitol 6 1 Isus a plecat de acolo, și S`a dus în patria Lui. Ucenicii Lui au mers după El. 2 Cînd a venit ziua Sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți, cînd Îl auzeau, se mirau și ziceau: ,,De unde are El aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta, care I -a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mînile Lui? 3 Nu este acesta tîmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simon? Și nu sînt surorile Lui aici între noi?`` Și găseau o pricină de poticnire în El. 4 Dar Isus le -a zis: ,,Un prooroc nu este disprețuit decît în patria Lui, între rudele Lui și în casa Lui.`` 5 N`a putut să facă nici o minune acolo, ci doar Și -a pus mînile peste cîțiva bolnavi, și i -a vindecat. 6 Și se mira de necredința lor. 7 Atunci a chemat la Sine pe cei doisprezece, și a început să - ...

 

Marcu Capitol 9

Marcu Capitol 9 Marcu 8 Marcu Capitol 9 1 El le -a mai zis: ,,Adevărat vă spun, că sînt unii din ceice stau aici, cari nu vor muri pînă nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere.`` 2 După șase zile, Isus a luat cu El pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, și i -a dus singuri de o parte pe un munte înalt. Acolo S`a schimbat la față înaintea lor. 3 Hainele Lui s`au făcut strălucitoare și foarte albe, de o albeață pe care nici un nălbitor de pe pămînt n`o poate da. 4 Ilie li s`a arătat împreună cu Moise, și sta de vorbă cu Isus. 5 Petru a luat cuvîntul, și a zis lui Isus: ,,Învățătorule, este bine să stăm aici; să facem trei colibi: una pentru Tine, una pentru Moise, și una pentru Ilie.`` 6 Căci nu știa ce să zică, atît de mare spaimă îi apucase. 7 A venit un nor și i -a acoperit cu umbra lui; și din nor s`a auzit un glas, care zicea: ,, ...