Căutare în DEX - Dicționarul explicativ al limbii române

Cuvânt
Pentru căutare rapidă introduceți minim 3 litere.

  Vezi și:NOSTRU, METAFIZIC, NEBULOS, CONTEMPORAN, CUATERNAR, DINAINTEA, EMPIRIOSIMBOLISM, EXTRAGALACTIC, GOT, HAIDE, IMBROHOR ... Mai multe din DEX...

NOASTRE - cuvântul nu a fost găsit.

 

Rezultate suplimentare

 

Rezultate dinLiteratură pentruNOASTRE

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 666 pentruNOASTRE.

Titu Maiorescu - Asupra poeziei noastre populare

... Titu Maiorescu - Asupra poeziei noastre populare Asupra poeziei noastre populare de Titu Maiorescu din „Convorbiri literare“ de la 5 ian. 1868 POEZII POPULARE ROMÂNE adunate de dl Vasile Alecsandri Poezii populare ale ... lucrătorilor asociați, 1866 Jurnalele române nu și-au îndeplinit încă datoria lor față cu colecția de poezii populare publicată de dl Alecsandri. Mai toate foile noastre periodice însemnează în rubrica intereselor, de care promit să se ocupe, și cuvântul de literatură, însă mai toate sunt de o neglijență remarcabilă pentru această ... lucrarea dlui Alecsandri. Căci, pe lângă rangul necontestabil ce această colecțiune de poezii ne pare că ocupă înaintea tuturor publicațiilor din ultimul deceniu al literaturii noastre, cartea dlui Alecsandri este și va rămâne pentru tot timpul o comoară de adevărată poezie și totdodată de limbă sănătoasă, de notițe caracteristice asupra datinelor ... de impresiunea binefăcătoare de care ne pătrunde citirea acestor poezii. Ceea ce le distinge întâi în modul cel mai favorabil de celelalte poezii ale literaturi noastre este naivitatea lor, lipsa de orice artificiu, de orice dispoziție forțată, simțământul natural ce le-a inspirat. Sunt două moduri de a ...

 

Vasile Pârvan - Datoria vieții noastre

... Vasile Pârvan - Datoria vieţii noastre Datoria vieții noastre de Vasile Pârvan Lecție de deschidere a cursurilor de istoria antică și de istoria artelor, ținute în semestrul de iarnă 1919 - 1920 la ... al nostru, aceste întrebări sunt obligatorii sub sancțiunea absurdității noii instituții în mijlocul unor nevoi mult mai stringente, de ordin infinit mai adecvat primitivității vieții noastre publice. Căci dacă e ca noua Universitate să nu fie decât încă o uzină de superficialități și inutilități, de non-valori sociale, culturale, politice, înființarea ...

 

Dimitrie Bolintineanu - În florile plăpânde din câmpurile noastre

... Dimitrie Bolintineanu - În florile plăpânde din câmpurile noastre În florile plăpânde din câmpurile noastre de Dimitrie Bolintineanu Și florile plăpânde din câmpurile noastre, Născute pe mormântul vitejilor străbuni, Sunt mult mai râzătoare ca sufletele voastre, O, frații mei cei buni! Oh! sufletele voastre sunt întristate foarte La vechea ...

 

Antim Ivireanul - Cuvânt de învățătură la Adormirea preasfintei stăpânei noastre Născătoarei de Dumn

... Antim Ivireanul - Cuvânt de învăţătură la Adormirea preasfintei stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria Cuvânt de învățătură la Adormirea preasfintei stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria de Antim Ivireanul Că căută spre smereniia slujnicii sale că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile ...

 

Alexei Mateevici - Trecutul și viitorul

... semne de trezire și de viață. Să arătăm că nu numai trăim ca un neam de toți uitat și obijduit, topindu-ne în puhoaiele lacrimilor noastre, dar și că suntem vrednici de trăit în rândul celor mai luminate popoare și că din râurile lacrimilor noastre se nasc și se vor mai naște mari viteji ai neamului moldovean, uriașii minții și ai luminii, care vor birui, în sfârșit, mișelia oamenilor întunecați ... Mult am suferit noi de la dânșii. Însă mișcarea tot mergea, mergea înainte, căci, odată pornită, nu mai putea să se oprească. Nici confiscările gazetei noastre, nici urmăririle scriitorilor de la această gazetă n-au făcut nimic. Căci lucrul nostru, lucrul moldovenesc, a fost lucrul viu al oamenilor vii ... pentru moldovenimea basarabeană și unele din dorințele binevoitorilor ei chiar au fost îndeplinite. Însă tot în cursul acestei vremi am tras și neizbânzi în năzuințele noastre. De pildă, cu mult foc am cerut școli moldovenești. Și cererea noastră a fost respinsă. Nu ni s-au dat nouă școli moldovenești ... mișcarea noastră tot înaintează, iar zorile luminii tot mai larg și mai frumos se lățesc pe deasupra noastră. Am arătat cele două clipe ale mișcării ...

 

Ioan Slavici - Propaganda semitică

... o potrivă cu dînșiÄ­, și uniÄ­ maÄ­ indirect și maÄ­ cu precauțiune, iar alțiÄ­ c’o insolență revoltătoare aÅ­ luat în bătaie de joc preocupările noastre religionare, tradițiunile noastre naționale, obiceiurile moștenite de la părințÄ­ noștri, tot ceea ce constitue temeliile viețuiriÄ­ noastre împreună. Prin o firească reacțiune s’a produs dar în noi îndemnul de a face tot ceea ce ne stă prin ... CeÄ­ maÄ­ mulțÄ­ sunt convinșÄ­, că așa e omul din fire și că alt-fel nicÄ­ nu poate să fie. Până chiar și în cărțile noastre de citire rostul viețiÄ­ comune e presentat din acest punct de vedere utilitar. VăzĂȘnd, cum limsa de simțîmînt comun ne duce spre descompunere socială, uniÄ ... și că propriile sale interese le servește purtând grijă de avutul comun. Ear aceasta pentru-că noÄ­ ceÄ­-l’alțÄ­ l’am deprins prin faptele noastre cu gândul, că avutul comun e al celuÄ­ ce are dibăcia cuvenită, ca să pună mâna pe el. AÅ­ fost, ce-Ä­ drept, și sunt ... dac’ar fi adevÄ•rat, nu am fi putut să realisăm progresele pe carÄ­ toțÄ­ le recunosc: acesta e însă simțîmĂȘntul, pe care promiscuitatea viețiiÄ­ ...

 

Mihai Eminescu - Umbra mea

... știi tu ceva, vino cu mine în lună, vom trăi așa de fericiți acolo, neconturbați de nimeni, tu pentru mine, eu pentru tine, din visurile noastre vom face castele, din cugetările noastre — mări cu miliarde de unde, din zilele noastre — veacuri de fericire și de amor. Hai în lună! Lasă-ți umbra ta acasă, culc-o în pat, iar tu vino cu mine prin ... visam ceea ce aveam. Acest amor pacific și dulce ca ideea eternității, fără nici o cugetare orăiî o dorință nevergină, acest amor era aerul vieții noastre, sărutarea copilărească, dulce, profumată a gurilor noastre, împletirea angelică a brațelor noastre — un amoriu sunt! Lumea mea nu era decât icoana ei strălucită, lumea ei — fața mea cea palidă încadrată de păr negru. Această viață ... deasupra ochiului — un proverb în literele strâmbe ale întunecatei Arabii. Era doma lui Dumnezeu — proverbul: o enigmă chiar pentru îngeri. Iată viața visurilor noastre. Când ne deșteptam din somn, aurora celor doi sori, în haine roz, culegea mărgăritarele de argint de prin grădinile noastre

 

Emil Gârleanu - Oratorul

... semnul buletinelor noastre de vot, semnul cu care pornim la luptă, e Crucea; cu ea vom merge la izbândă. Căci, domnilor, crucea e semnul credinței noastre strămoșești; crucea e cel dintâi semn pe care mama noastră ne-a învățat să-l facem în fața sfântului iconostas; pentru strălucirea crucii ... toți să le poată spune: Vai de steaua lor! Și-au ales steaua, care-i tot așa depărtată de noi ca și ei de inimile noastre, ale tuturora; și-au ales steaua rece, rece ca și sufletele lor neîndurătoare; și-au ales steaua, steaua căzătoare, care nu lasă în urma ei ... vagonului. Un gând mă muncește că, grăbit cum eram, ți-am scris greșit; așa sau nu, vreau să plec liniștit: să știi că semnul buletinelor noastre de vot e Steaua, nu Crucea, cum mi se pare că ți-am spus. Ține bine minte. Jean Conul Tase rămase împietrit. Arătă scrisoarea lui ... zice alții. Se potrivi bine în redingotă: — Așadar, iubiții mei prieteni, un lucru mai am să vă spun, și anume: drept semn al buletinelor noastre de vot, drept semn al biruinței noastre ...

 

Alexei Mateevici - Ce ne trebuie nouă%3F

... Multe a suferit el... Am vorbit mai înainte, pe cât am avut chip, despre toate nevoile moldoveanului nostru basarabean, am pus în scrierile noastre tot dorul inimii lui. Acum, când cu fiecare zi ne apropiem de o clipă de cea mai mare văjnicie în viața noastră — de alegerile ... multă nevoie se simte ca noi să adunăm la un loc cele grăite și să dăm o însemnare scurtă a nevoilor și trebuințelor noastre, ca toți frații basarabeni să fie într-un cuget și într-o gândire, pricepând cererile lor în dumă și silindu-se ca între împuterniciții basarabeni ... putem să ne zidim viața pe temeiul drepturilor spuse mai sus. Însă, se înțelege că mai înainte de toate trebuie să avem în vedere drepturile noastre naționale și, potrivit cu asta, ținând seamă de cele arătate, să alegem așa moldoveni, care să ceară îndeplinirea nevoilor și trebuințelor noastre

 

Ion Luca Caragiale - Guvernul și modificarea art. 7

... în privința cestiunii art. 7 mai ales față cu partidul conservator. Astăzi - zice Românul - ni se cere de întreagă Europa ca să ștergem din instituțiile noastre niște restricțiuni legislative, ce sunt cu totul contrarie spiritului tolerant al țărilor celor mai culte. Care va să zică, noi facem parte din țările cele ... în lupte cu cea liberală din țară dela noi. Prin urmare, cei interesați din lăuntru și din afară pentru întregirea ideilor liberale în sânul Constituției noastre, să știe că partida liberală nu pregetă de a feri corpul nostru social de cangrena, ce vor să-i inoculeze adversarii ideilor liberale ... națiunii, este drept a spune, că Europa, făcându-ne acum această cerere, nu pare a se preocupa așa mult de nevoile noastre economice, cât de întregirea ideilor liberale în sânul Constituțiunii noastre

 

Mihail Kogălniceanu - Introducție la "Dacia literară"

... urmând unui drum bătut de dânșii, folosindu-ne de cercările și de ispita lor, vom avea mai puține greutăți și mai mari înlesniri în lucrările noastre. Dacia , afară de compunerile originale a redacției și a conlucrătorilor săi, va primi în coloanele sale cele mai bune scrieri originale ... și scandalul o urâciune izgonită. Critica noastră va fi nepărtinitoare; vom critica cartea, iar nu persoana. Vrăjmași ai arbitrarului, nu vom fi arbitrari în judecățile noastre literare. Iubitori ai păcii, nu vom primi nici în foaia noastră discuții ce ar putea să se schimbe în vrajbe. Literatura noastră are trebuință de ... putea această manie ucigătoare a gustului original, însușirea cea mai prețioasă a unei literaturi. Istoria noastră are destule fapte eroice, frumoasele noastre țări sunt destul de mari, obiceiurile noastre sunt destul de pitorești și de poetice, pentru ca să putem găsi și la noi sujeturi de scris, fără să avem pentru aceasta trebuință să ... se poate mai rar traduceri din alte limbi; compuneri originale îi vor umple mai toate coloanele. Dacia , ce prin urmare va cuprinde toate ramurile literaturii noastre ...

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate dinLiteratură...

Rezultate dinBiblie pentruNOASTRE

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 133 pentruNOASTRE.

Daniel Capitol 9

... lui Dumnezeu, pentrucă am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. 12 El a împlinit astfel cuvintele pe cari le rostise împotriva noastră și împotriva căpeteniilor noastre, cari ne-au cîrmuit, și a adus peste noi o mare nenorocire, așa cum nici odată și nicăieri supt cer nu s`a ... toată nenorocirea aceasta a venit peste noi; și noi n`am rugat pe Domnul, Dumnezeul nostru, nu ne-am întors de la nelegiuirile noastre, și n`am luat aminte la adevărul Tău. 14 De aceea și Domnul a îngrijit ca nenorocirea aceasta să vină peste noi; căci ... Dar, Doamne, după toată îndurarea Ta, abate mînia și urgia Ta de la cetatea ta Ierusalimul, dela muntele Tău cel sfînt; căci din pricina păcatelor noastre și din pricina nelegiuirilor părinților noștri este Ierusalimul și poporul Tău de ocara tuturor celor ce ne înconjoară. 17 Ascultă dar, acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea ... pentru dragostea Domnului, fă să strălucească Fața Ta peste sfîntul Tău locaș pustiit...! 18 Pleacă urechea, Dumnezeule, și ascultă! Deschide ochii și privește la dărîmăturile noastre, și la cetatea peste care este chemat Numele Tău! Căci nu pentru neprihănirea noastră Îți aducem noi cererile ...

 

Ezra Capitol 9

... mînile spre Domnul, Dumnezeul meu, și am zis: 6 ,,Dumnezeule, sînt uluit, și mi -e rușine, Dumnezeule, să-mi ridic fața spre Tine. Căci fărădelegile noastre s`au înmulțit deasupra capetelor noastre, și greșelile noastre au ajuns pînă la ceruri. 7 Din zilele părinților noștri, am fost foarte vinovați pînă în ziua de azi, și din pricina fărădelegilor noastre am fost dați, noi, împărații noștri și preoții noștri, în mînile împăraților străini, pradă săbiei, robiei, jafului, și rușinii care ne acopere astăzi fața. 8 ... scăpați, și dîndu-ne un adăpost în locul Lui cel sfînt, ca să ne lumineze ochii și să ne dea puțină răsuflare în mijlocul robiei noastre. 9 Căci sîntem robi, dar Dumnezeu nu ne -a părăsit în robia noastră. A îndreptat spre noi bunăvoința împăraților Perșilor și ... a întîmplat din pricina faptelor rele și marilor greșeli pe cari le-am făcut, măcar că, Tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit după fărădelegile noastre, se cuvine ca, acum, cînd ne-ai păstrat pe acești oameni scăpați, 14 să începem iarăș să călcăm poruncile Tale, și să ne încuscrim cu ...

 

Neemia Capitol 5

... oamenilor din popor și din partea nevestelor lor s`au ridicat mari plîngeri împotriva fraților lor Iudei. 2 Unii ziceau: ,,Noi, fiii noștri și fetele noastre, sîntem mulți; să ni se dea grîu ca să mîncăm și să trăim.`` 3 Alții ziceau: ,,Punem zălog ogoarele, viile și casele noastre, ca să avem grîu în timpul foametei.`` 4 Alții ziceau: ,,Am împrumutat argint punînd zălog ogoarele și viile noastre pentru birul împăratului. 5 Și totuș carnea noastră este ca și carnea fraților noștri, copiii noștri sînt ca și copiii lor; și iată, supunem la ... pe fiii noștri și pe fetele noastre, și multe din fetele noastre au și fost supuse la robie; sîntem fără putere, căci ogoarele și viile noastre sînt ale altora.`` 6 M`am supărat foarte tare cînd le-am auzit plîngerile și cuvintele acestea. 7 Am hotărît să mustru pe cei mari ...

 

Psalmii Capitol 90

... iar seara este tăiată și se usucă. 7 Noi sîntem mistuiți de mînia Ta, și îngroziți de urgia Ta. 8 Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre, și scoți la lumina Feței Tale păcatele noastre cele ascunse. 9 Toate zilele noastre pier de urgia Ta, vedem cum ni se duc anii ca un sunet. 10 Anii vieții noastre se ridică la șaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani; și lucrul cu care se mîndrește omul în timpul lor ... 16 Să se arate robilor Tăi lucrarea Ta, și slava Ta fiilor lor! 17 Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru! Și întărește lucrarea mînilor noastre, da, întărește lucrarea mînilor noastre

 

Plingerile lui Ieremia Capitol 5

... de ce ni s`a întîmplat! Uită-Te și vezi-ne ocara! 2 Moștenirea noastră a trecut la niște străini, casele noastre la cei din alte țări! 3 Am rămas orfani, fără tată; mamele noastre sînt ca niște văduve. 4 Apa noastră o bem pe bani, și lemnele noastre trebuie să le plătim. 5 Prigonitorii ne urmăresc cu îndîrjire, și cînd obosim, nu ne dau odihnă. 6 Am întins mîna spre Egipt, spre Asiria ... sînt, iar noi le purtăm păcatele. 8 Robii ne stăpînesc, și nimeni nu ne izbăvește din mînile lor. 9 Ne căutăm pînea cu primejdia vieții noastre, căci ne amenință sabia în pustie. 10 Ne arde pielea ca un cuptor, de frigurile foamei. 11 Au necinstit pe femei în Sion, pe fecioare ... lemn. 14 Bătrînii nu se mai duc la poartă, și tinerii au încetat să mai cînte. 15 S`a dus bucuria din inimile noastre, și jalea a luat locul jocurilor noastre. 16 A căzut cununa de pe capul nostru! Vai de noi, căci am păcătuit! 17 Dacă ne doare inima, dacă ni s`au ...

 

Neemia Capitol 10

... robul lui Dumnezeu, să păzească și să împlinească toate poruncile Domnului, Stăpînului nostru, orînduirile și legile Lui. 30 Am făgăduit să nu dăm pe fetele noastre după popoarele țării și să nu luăm pe fetele lor de neveste pentru fiii noștri; 31 să nu cumpărăm nimic, în ziua Sabatului, și în ... 34 Am tras la sorți, preoți, Leviți și popor, pentru lemnele cari trebuiau aduse pe fiecare an, ca dar, la Casa Dumnezeului nostru, după casele noastre părintești, la vremi hotărîte, ca să fie ars pe altarul Domnului, Dumnezeului nostru, cum este scris în Lege. 35 Am hotărît să aducem în fiecare ... pomilor; 36 să aducem la Casa Dumnezeului nostru, preoților cari fac slujba în Casa Dumnezeului nostru, pe întîii născuți ai fiilor noștri și ai vitelor noastre, cum este scris în Lege, pe întîii născuți ai vacilor și oilor noastre; 37 să aducem preoților, în cămările Casei Dumnezeului nostru, cele dintîi roade din plămădeală și darurile noastre de mîncare din roadele tuturor pomilor din must și din untdelemn; și să dăm zeciuială din pămîntul nostru Leviților, cari trebuie s`o ia ei ...

 

Psalmii Capitol 144

... spune neadevăruri, și a căror dreaptă este o dreaptă mincinoasă!... 12 Fiii noștri sînt ca niște odrasle, cari cresc în tinereța lor; fetele noastre ca niște stîlpi săpați frumos, cari fac podoaba caselor împărătești. 13 Grînarele noastre sînt pline, și gem de tot felul de merinde; turmele ni se înmulțesc cu miile, cu zecile de mii, în cîmpiile noastre: 14 vițelele noastre sînt prăsitoare; nu -i nicio pagubă, nicio robie, nici un țipăt în ulițele noastre

 

Neemia Capitol 9

... și înfricoșat, Tu care Îți ții legămîntul Tău de îndurare, nu privi ca puțin lucru toate suferințele prin cari am trecut noi, împărații noștri, căpeteniile noastre, preoții noștri, proorocii noștri, părinții noștri și tot poporul Tău, din vremea împăraților Asiriei pînă în ziua de azi. 33 Tu ai fost drept în ... noștri, pentruca să se bucure de roadele și de bunurile lui! 37 El își înmulțește roadele pentru împărații cărora ne-ai supus, din pricina păcatelor noastre; ei stăpînesc după plac asupra trupurilor noastre și asupra vitelor noastre, și sîntem într`o mare strîmtorare!`` 38 Pentru toate acestea, noi am încheiat un legămînt, pe care l-am făcut în scris. Și căpeteniile noastre ...

 

Genesa Capitol 34

... voastră; vă rog, dați -i -o de nevastă, 9 și încuscriți-vă cu noi; voi dați-ne fetele voastre, și luați pentru voi pe ale noastre. 10 Locuiți cu noi; țara vă stă înainte, rămîneți în ea, faceți negoț și cumpărați pămînturi în ea.`` 11 Sihem a zis tatălui ... dacă vă faceți și voi ca noi, și dacă orice parte bărbătească dintre voi se va tăia împrejur. 16 Atunci vă vom da pe fetele noastre, și vom lua pentru noi pe ale voastre; vom locui cu voi, și vom face împreună un singur norod. 17 Dar dacă nu voiți să ... facă negoț; țara este destul de largă pentru ei. Noi vom lua de neveste pe fetele lor, și le vom da de neveste pe fetele noastre. 22 Dar oamenii aceștia nu vor voi să locuiască împreună cu noi, ca să alcătuim un singur popor, decît dacă orice parte bărbătească dintre noi ... se va tăia împrejur, după cum și ei înșiși sînt tăiați împrejur. 23 Turmele lor, averile lor și toate vitele lor, vor fi atunci ale noastre. Să primim numai ce cer ei, ca să rămînă la noi.`` 24 Toți ceice treceau pe poarta cetății, au ascultat pe Hamor și pe fiul ...

 

Genesa Capitol 47

... s`a sfîrșit, și turmele de vite au trecut în stăpînirea domnului nostru; nu mai rămîn înaintea domnului nostru de cît trupurile și pămînturile noastre. 19 Pentruce să murim subt ochii tăi, noi și pămînturile noastre? Cumpără-ne împreună cu pămînturile noastre în schimbul pînii, și vom fi ai domnului nostru, noi și pămînturile noastre. Dă-ne sămînță să sămănăm, ca să trăim și să nu murim, și să nu ne rămînă pămînturile pustii.`` 20 Iosif a cumpărat ...

 

Numeri Capitol 32

... în pustie, și veți aduce perderea poporului acestuia întreg.`` 16 Ei s`au apropiat de Moise, și au zis: ,,Vom face aici ocoale pentru vitele noastre și cetăți pentru pruncii noștri: 17 apoi ne vom înarma în grabă și vom merge înaintea copiiilor lui Israel, pînă îi vom duce în locul ... care le este rînduit; și pruncii noștri vor locui în aceste cetăți întărite, din pricina locuitorilor țării acesteia. 18 Nu ne vom întoarce în casele noastre mai înainte ca fiecare din copiii lui Israel să fi pus stăpînire pe moștenirea lui, 19 și nu vom stăpîni nimic cu ei dincolo de ... Fiii lui Gad și fiii lui Ruben au zis lui Moise: ,,Robii tăi vor face tot ce poruncește domnul nostru. 26 Pruncii noștri, nevestele, turmele noastre și toate vitele noastre, vor rămînea în cetățile Galaadului; 27 iar robii tăi, toți înarmați pentru război, vor merge să se lupte înaintea Domnului, cum zice domnul nostru.`` 28 ...

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate dinBiblie...

Rezultate dinDicționarul explicativ al limbii române pentruNOASTRE

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 15 pentruNOASTRE.

NOSTRU

... NÓSTRU , NOÁSTRĂ , noștri , noastre , pron . pos . , adj . pos . ( De obicei precedat de art . " al " , " a " , " ai " , " ale " ) I. Pron . pos . 1. ( Înlocuiește numele obiectului posedat de vorbitor ... acasă ? 3. ( Indică lucrurile personale , proprietatea , preocupările etc . vorbitorului și ale persoanelor din același grup cu el , înlocuind și numele acestora ) Mă întorc la ale noastre . II. Adj . pos . 1. Care se află în posesiunea vorbitorului și a unui grup din care face parte acesta , care este legat printr ... face parte acesta . Casa noastră . 2. Care este legat printr - o relație de apartenență cu vorbitorul și cu grupul din care acesta face parte . Picioarele noastre . 3. Care este legat printr - o relație de dependență cu vorbitorul și cu grupul din care acesta face parte . Gazda noastră . Strămoșii noștri . 4. Care ...

 

METAFIZIC

... s . m . , adj . 1. S . f . Parte a filozofiei având drept obiect cunoașterea absolută , studierea fenomenelor care nu pot fi percepute cu simțurile noastre , care depășesc cadrul experienței . 2. S . m . ( Înv . ) Metafizician . 3. Adj . Care aparține metafizicii ( 1 ) , privitor la metafizică ; care nu poate fi perceput cu simțurile ...

 

NEBULOS

... NEBULÓS , - OÁSĂ , nebuloși , - oase , s . f . , adj . 1. S . f . Corp ceresc difuz alcătuit din gaze sau din pulberi , aflat în spațiile dintre stelele galaxiei noastre ; sistem stelar cu lumină difuză , aflat dincolo de limitele galaxiei noastre

 

CONTEMPORAN

... CONTEMPORÁN , - Ă , contemporani , - e , adj . 1. Care există , trăiește , se petrece în zilele noastre , care se raportează la prezent , la epoca de față ; actual . 2. ( Despre oameni ; adesea substantivizat ) Care trăiește sau a trăit în același timp ...

 

CUATERNAR

... CUATERNÁR , - Ă , cuaternari , - e , s . n . , adj . 1. S . n . Ultima perioadă a neozoicului , care durează de la sfârșitul pliocenului până în zilele noastre

 

DINAINTEA

... sau a ceva , din sau în fața cuiva sau a ceva . 2. Din timpul care precedă , înainte de . . . Anii dinaintea erei noastre

 

EMPIRIOSIMBOLISM

... EMPIRIOSIMBOLÍSM s . n . ( Fil . ) Variantă a empiriocriticismului care consideră reprezentările și noțiunile ca simboluri ale senzațiilor noastre

 

EXTRAGALACTIC

... EXTRAGALÁCTIC , - Ă , extragalactici , - ce , adj . Care se află în afara galaxiei noastre

 

GOT

... germanic , originar din Scandinavia , care prin sec . II a început să migreze spre sud , fiind semnalat în secolul următor și pe teritoriul țării noastre

 

HAIDE

... dezaprobă o comportare ; aș ! Haide - haide sau haide - hai , se spune când mustrăm cu indulgență pe cineva care nu ia în seamă sfaturile sau avertismentele noastre

 

IMBROHOR

... IMBROHÓR , imbrohori , s . m . Persoană trimisă de sultan în țările noastre

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate dinDicționarul explicativ al limbii române...