Căutare în DEX - Dicționarul explicativ al limbii române

Cuvânt
Pentru căutare rapidă introduceți minim 3 litere.

  Vezi și:DESFĂȘURA, ÎNĂLȚA, ÎNFIERA, ÎNTINDE, ÎNTINS, ȘEDEA, ȚINE, APĂSA, ATÂTICA, BUCUROS, BULEVARDIST ... Mai multe din DEX...

TOATĂ - cuvântul nu a fost găsit.

 

Rezultate suplimentare

 

Rezultate dinLiteratură pentruTOATĂ

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 1192 pentruTOATĂ.

Antim Ivireanul - Dedicația Psaltirei românești, tipărită la București, în anul 1694

... în anul 1694 Dedicația Psaltirei românești, tipărită la București, în anul 1694 de Antim Ivireanul Blagocestivului, prealuminatului și preaslăvitului domn și oblăduitoriu a toată provoslavnica Țara Rumânească, bunului și creștinului Ioan Costandin Băsărabă voevod și al mieu de bine făcătoriu și milostiv stăpân, cu plecăciune metanie făcând, de la ... s-au zidit, adecă den suflet și den trup. Și toate pentru el s-au făcut și i s-au dat aciastă simțitoare lume cu toată frumusĂ©țea ei, ca o grădină cu multe fĂ©liuri de flori, ca să-și aleagă cĂ©le de folos, să se împodobească trupĂ©ște ... vĂ©cinică au dobândit. Dentru carii și măriia-ta, blagocistive doamne, te-ai ales foarte den tot sufletul râvnitoriu dumnezăeștilor fapte, și te nevoești cu toată osârdiia de aduci multe fĂ©luri de roduri sufletești, pentru ca să aibă preavoslavnicul tău nărod să se adape sufletĂ©ște. Iară mai vârtos de ... cu molitve de rugăciune pentru mai mult folosul și înțelesul celor ce vor ceti. Și mi-ai poruncit măria-ta de o am tipărit cu toată cheltuiala măriei-tale, ca să să împarță în har pravoslvnicilor creștini, carii toți împreună datori să fie a ruga pre atotputĂ©rnecul Dumnezău ...

 

Antim Ivireanul - Cuvânt de învățătură în 25 a lunii dechemvrie, la nașterea Domnului nostru Iisus H

... din vĂ©ci nu s-au auzit, nici să va mai auzi până în vĂ©ci și alta, că auzim o bucurie mare carĂ© stinge toată jalea, toată întristăciunea și toată lacrăma de pe fața pământului. Aș pohti însă acĂ©ste cuvinte să le întinz ca o masă desfătată înaintea dragostei voastre și să vă fac ... au strălucit în lume acest sfânt prunc. Obiciai iaste, în multe părți, ca tot cela ce ar duce roadă noao de vânzare iaste ertat de toată datoriia vămii lui. Drept acĂ©ia vrĂ©dnic lucru au fost să fie sfânta Fecioară mântuită de toată vama datoriei durerii nașterii sale, că numai ia singură au adus lumii roadă noao. Că toate muerile câte au născut în lume au adus roduri ... și numai om singur, ce și Dumnezeu. Că singură ia au adus în lume această roadă frumoasă și pentru acĂ©ia au rămas mântuită de toată vama nașterii cea cu durĂ©re, precum și de toată stricăciunea fecioriei au râmas întreagă. Că cel ce venise în lume ca să facă pre toț oamenii curați și farde stricăciune n-ar fi fost ... ...

 

Antim Ivireanul - Dedicația din cartea lui Sevastos Chimenitul, Eortologhion, tipărită în grecește l

... Eortologhion, tipărită în grecește la Snagov, în anul 1701 de Antim Ivireanul Preaevlaviosului, preastrălucitului, prealuminatului și de Dumnezeu încoronatului domn și stăpânitor a toată Ungrovlahia, domnului domn Ioan Constantin Basarab voevod, mântuire, viață îndelungată și bună sortire de la Dumnezeu și cea mai înaltă fericire. Începutul, mijlocul și sfârșitul ... omului, pentru care s-a creat de Dumnezeu, este câștigarea și fericirea lui Dumnezeu însăși; fiindcă pentru om s-a făcut toată lumea aceasta, iar omul, se zice că s-a făcut de cătră Dumnezeu ca să dobândească pe Dumnezeu. Dobândesc pe Dumnezeu oamenii aceia ... cu fapta și din tot sufletul între noi ca și pe noi înșine, după porunca lui Dumnezeu. Să iubești, zice, pe domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și cu toată puterea ta și cu toată inima ta; și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și iarăși: acestea poruncesc vouă ca să vă iubiți între voi. Căci atunci realizăm o ... și îngrijirea cea atoatețiitoare și prevăzătoare a lui Dumnezeu fie-vă mântuitoare și adumbritoare strălucirei voastre cei de Dumnezeu încununate mai presus de ...

 

Ion Luca Caragiale - Camera din Stambul

... Edin. Lăsați-l să înceapă. Dă-i nainte, ago ! Zăuc-aga. Domnilor ! urcându-mă la această tribună, îmi tremură toate încheeturile... Ischiuzar-Mehemet. Daca umbli toată ziua la crailicuri (risete și giumbușuri). Zăuc-aga. Lăsați-mă, domnilor, să-mi desvoltez interpelarea. (În timpul acesta, prezidentul moțăie, iar unul din secretari îl ... în materie de drept constituțional, nimini n'a atins chestia, nimini n'a deslușit pentru ce când te mănâncă te scarpini. Toată Adunarea. Bravo ! (aplauze prelungite). Zăuc-aga. Afară de asta, credeți că aș fi suit eu treptele acestei tribune, ca să mă fac caraghiozul dumneavoastră de ... Dumnezeu nu-ți poate lua dacă n'ai de unde da; secundo, că nici dracul nu-ți poate da de unde n'ai ce lua. Toată Adunarea. Aferim ! (aplauze turbate). Zăuc-aga. Sfârșesc deci, domnilor, rugând onorabila Adunare a vota cu unanimitate următoarea moțiune: Considerând pe de o parte ... a făcut falsuri și ingerințe în Bulgaria cu ocazia alegerilor din urmă. Ministrul-președinte , Zavrac-pașa , vrea să ia cuvântul ca să răspunză la interpelare. Toată Adunarea îl oprește dându-i cu huideo ! (sgomot grozav pe toate băncile). Asemenea se întâmplă și celorlalți miniștri. Voci din ...

 

Ion Luca Caragiale - Parlamentare

... Lăsați-l să înceapă. Dă-i-nainte, ago! Zăuc-ag Ă : Domnilor! urcându-mă la această tribună, îmi tremură toate încheieturile... Ischiuzar-Mehemet: Daca umbli toată noaptea la crailicuri. (Râsete și giumbușuri.) Zăuc-ag Ă : Lăsați-mă, domnilor, să-mi dezvoltez interpelarea. (În timpul acesta, prezidentul moțăie, iar unal din secretari ... în materie de drept constituțional, nimini n-a atins chestia, nimini n-a deslușit pentru ce când te mănâncă te scarpini. Toată Adunarea: Bravo! (Aplauze prelungite.) Zăuc-ag Ă : Afară de asta, credeți că aș fi suit eu treptele acestei tribune, ca să mă fac caraghiozul dumneavoastră ... Dumnezeu nu-ți poate lua daca n-ai de unde da; secundo , că nici dracul nu-ți poate da de unde n-ai ce lua. Toată Adunarea: Aferim ! (Aplauze turbate.) Zăuc - ag Ă : Sfârșesc deci, domnilor, rugând onorabila Adunare a vota cu unanimitate următoarea moțiune: „Considerând pe de ... făcut falsuri și ingerințe în Bulgaria cu ocazia alegerilor din urmă." Ministrul-președinte, Zavrac-pas Ă , vrea să ia cuvântul ca să răspunză la interpelare. Toată Adunarea îl oprește dându-i cu huideo! (Zgomot grozav pe toate băncile.) Asemenea se întâmplă și celorlalți miniștri. Voci din ...

 

Alexei Mateevici - Expoziția din Kiev

... acest plan a fost lărgit, și expoziția a primit numirea de „Expoziția fabricilor, gospodăriei sătești, negustoriei, științei și meșteșugurilor din toată Rusia“. Expoziția din Kiev a prins o bucată de loc destul de însemnată: toată toloacă numită Troițkaia în partea târgului, ce poartă numele de Bessarabka (de la numirea țării noastre — Basarabia) și, pe lângă asta, costișele dealurilor megieșe ... fost 31 de pavilioane (locașuri pentru lucrurile scoase la privire) de ale comitetului expoziției și 132 de pavilioane ale fabricilor și caselor de negustorie din toată Rusia. Vederea de dinafară a expoziției a fost foarte frumoasă. De la poarta cea mare de intrat se începe o toloacă ... expoziției o scară mare de piatră cu 120 trepte duce în vârful dealului, unde să înalță mărețul pavilion al Zemstvei, zidit întrun chip vechi grecesc. Toată clădirea era împodobită pe din afară c-un rând de luminițe electrice, și seara, când se aprindeau aceste luminițe, te fermeca frumusețea. Tot așa și ... lumii. În apropiere se afla un pavilion numit „casa de haz“, îndată ce intrai într-o odăiță și te puneai într-un scrânciob, ...

 

Ion Budai-Deleanu - Țiganiada:Cântecul a X

... în samă de nime. Pentr-aceasta bătrânii gândiră Să facă-o rânduială mai bună; Cu sfatul drept, apoi hotărâră Ca să nu să-adune depreună Toată gloata la deobștele sfat, Ci din toată ceata-un delegat. [7] Adecă toată ceata-îndesine, Întru-o adunare deosăbită, Din cetașii săi, cercetând bine, O persoană s-aleagă cinstită Carea să le fie solitoare La cea mare și ... s-ajungă odată Bun, drept, înțălept să poruncească Și va sâli gloata desfrânată Ca prestrâns legile să păzască, Atunci gloata nu știe măsură. Ci defaimă toată legătură. Pentru că-învățată-în volnicie Nu sufere nice-o contenire, Iară de-altă parte, bine știe Că-a sa este toată stăpânire; Deci leapădă, calcă și cele Mai drepte și mai bune tocmele, [15] Iar' pe cel bun, care vru s-o facă Ascultătoare,-îl mână ... Prin o mișea lepădată-ostracă. AristĂ­d de pildă să vă fie, Cel mai bun și mai drept în Atina, Cui dreptatea i-au fost toată vina. Deci, care poporului în mână Lasă cârma și puterea-întie, Acel unirea deobște dejghină, Pierde țara, după-a mea părere!... Dă sabia ... ...

 

Antim Ivireanul - Luna lui iunie, 29 de zile. Cazanie la sfinții apostoli Petru și Pavel

... dnice de minune cât întrec la număr năsipul mării și stĂ©lele ceriului. Atâta sunt de minunate vitejiile lor, cât nu e să o priceapă toată limba pământească și să nu să minunĂ©ze toată mintea omenească. Atâta sunt de slăvite faptele lor, cât covârșesc tot cuvântul și fac fărde graiu toată mintea spre lauda lor și spre cinstea pomenirii lor. Deci nu mă pricep ce voiu să fac astăzi, pentru ca să împlinesc lauda prăznuirii lor ... rânduiala ucenicilor și au întins pururea, ca alt soare, de taină, peste tot pământul razele darurilor și a facerilor de bine? Au încungiurat toată Iudea, Antiohia, Pontul, Galatiia, Cappadochiia, Assia și Vithania, gonind cu lumina dumnezeeștilor cuvinte, întunĂ©recul necrĂ©dinței, dând daruri de tămăduiri la toată neputința și vindecând pre cei ce rău să chinuia de viclĂ©nii draci. Și mai vârtos că numai singură umbra acestui soare atâta era la ... au zis mai nainte Isaia: Te-am dat spre lumină limbilor, să fii spre mântuire până la marginile pământului. Noapte întunecată au fost atunce în toată lumea, când argintul și aurul, pietrile și lĂ©mnele să slujiia ca niște dumnezei și omul să abătea cu toate puterile sufletului spre acĂ©ia ...

 

Barbu Ștefănescu-Delavrancea - Pravoslavnicul și slăninele

... Ştefănescu-Delavrancea - Pravoslavnicul şi slăninele Pravoslavnicul și slăninele de Barbu Ștefănescu-Delavrancea Era odată un biet creștin sărac și c-o droaie de copii mărunți. Toată avuția lui era gura femeii și a copiilor, care țipau de fitece. Guri flămînde, și pace bună ! Bietul creștin, ce făcu, ce drese ... făcu să se gândească la vecin, un vecin ciudat de tot. Bătrân, singur cuc, uscat, ducând o viață de pravoslavnic, de pusnic, de sfînt în toată legea, bombănînd toată ziulica Viața Sfinților părinți . Și de, bietul creștin adeseori se gîndise: „Într-una, într-una, cruci peste cruci ; cine face într-una cruci ca ... mă izbăvește de cel răăău ! Omul din casă se dășteptă, aprinse o lumînare și, văzînd scara la gura podului și o slănină trîntită jos, ridică toată casa în sus, înhăță un retevei și se repezi pe scară. Pravoslavnicul, speriat, rupse învelitoarea ca să scape și zise cu glasul tremurînd : - Ruptu-ai ...

 

Dimitrie Anghel - Într-un amurg de toamnă (Anghel)

... se târăște și o mâhnire neînchipuită urcă din lumea plantelor. O umbră umedă și verde, ca răsărită din adâncul unei mlaștini, topește formele și în toată mâhnirea aceasta sufletul meu dornic de lumină luptă și el, ca o flacără ce stă să se stângă… Așa trebuie să fi fost la începutul ... a afirma că ești singură în fața naturii. Și-atunci, privind trist la tine și împrejurul meu, am văzut ca într-un fulger, că în toată lumea aceea ce ne înconjura, în toată frăția aceea aparentă de ierburi și de ramuri ce se amestecă, în toate trupurile acelea vii, în cari urcă și stăruie ceva, e o tendință ... agonie. Fiecare părea că vrea să lupte dârz contra toamnei, nepăsător de soarta celui de alături. Și cu câteva zile înainte, când soarele ardea peste toată lumea aceasta, creangă cu creangă de înfrățea, foaie lângă foaie se alătura, floare lângă floare își pleca obrazul și din mișcarea aceasta porneau un murmur ...

 

Dimitrie Anghel - Fata din dafin

... cîte nopți n-au crescut și au scăzut deasupra capetelor noastre. Imensul mister ce învăluie lumea plantelor cîte nu ne-a spus nouă ! Toată poezia aceea semănată așa de darnic, toată simfonia viorie de semitonuri, unde nimic nu rănește ochiul, toată lumea de vis care îndulcește decorurile, cît de mult nu ne-au desfătat ! Căci numai noaptea știe, pe unde trece cu dulcea ei estompă, să ... în decorul minunat al grădinei noastre, așa am închis și eu acum în adîncul sufletului meu o ființă minunată, ochii albaștri, căreia îi voi închina toată poezia pe care simțurile mele au cules-o de-a lungul anilor la lumina stelelor, atunci cînd greierii cîntă și cînd Prichindelul ceresc ...

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate dinLiteratură...

Rezultate dinBiblie pentruTOATĂ

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 462 pentruTOATĂ.

Ezechiel Capitol 32

... celor vii, și își poartă acum ocara cu cei ce se pogoară în groapă. 25 L-au culcat la un loc cu morții, împreună cu toată mulțimea lui, și mormintele lor sînt împrejurul lui; toți acești netăiați împrejur au murit uciși de sabie, căci răspîndeau groaza în țara celor vii, și ... ocara cu cei ce se pogoară în groapă; i-au culcat acum la un loc cu cei morți. 26 Acolo sînt și Meșec, Tubal, și toată mulțimea lor, și mormintele lor sînt împrejurul lor; toți acești netăiați împrejur au murit uciși de sabie, căci răspîndeau groaza în țara celor vii. 27 ... împrejur, și te vei culca împreună cu cei uciși de sabie! 29 Acolo este și Edomul, cu împărații lui și toți voivozii lui, cari, cu toată vitejia lor, au fost așezați la un loc cu cei uciși de sabie: stau culcați împreună cu cei netăiați împrejur, cu cei pogorîți în groapă ... culcați cu cei uciși de sabie, și-și poartă ocara lîngă cei pogorîți în groapă. 31 Faraon îi va vedea, și se va mîngîia pentru toată mulțimea lui, pentru ai lui cari au murit uciși de sabie și pentru

 

Exodul Capitol 10

... Faraon. 12 Domnul a zis lui Moise: ,,Întinde-ți mîna peste țara Egiptului, ca să vină lăcustele peste țara Egiptului, și să mănînce toată iarba pămîntului, tot ce a lăsat piatra.`` 13 Moise și -a întins toiagul peste țara Egiptului; și Domnul a făcut ... țară toată ziua și toată noaptea aceea. Dimineața, vîntul dinspre răsărit adusese lăcustele. 14 Lăcustele au venit peste țara Egiptului, și s`au așezat pe toată întinderea Egiptului; erau în număr atît de mare cum nu mai fusese și nu va mai fi un astfel de roi de lăcuste. 15 Au ... și tot rodul pomilor, tot ce lăsase piatra; și n`a rămas nimic verde în copaci, nici în iarba de pe cîmp, în toată țara Egiptului. 16 Faraon a chemat îndată pe Moise și pe Aaron, și a zis: ,,Am păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului vostru ... dinspre apus, care a luat lăcustele, și le -a aruncat în marea Roșie; n`a rămas o lăcustă pe toată întinderea Egiptului. 20 Domnul a împietrit inima lui Faraon, și Faraon n`a lăsat pe copiii lui Israel să plece. 21 ...

 

Genesa Capitol 41

... a suit în carul care venea după al lui, și strigau înaintea lui: ,,În genunchi!`` Astfel i -a dat Faraon stăpînire peste toată țara Egiptului. 44 Și a mai zis lui Iosif: ,,Eu sînt Faraon! Dar fără tine nimeni nu va ridica mîna nici piciorul în ... ani cînd s`a înfățișat înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, și a plecat de la Faraon și a străbătut toată țara Egiptului. 47 În timpul celor șapte ani de rod, pămîntul a dat bucate din belșug. 48 Iosif a strîns toate ... a pus întîiului născut numele Manase (Uitare); ,,căci``, a zis el, ,,Dumnezeu m`a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu.`` 52 Și celui de al doilea i -a pus numele Efraim (Rodire); ,,căci``, a zis el, ,,Dumnezeu m ... belșug cari au fost în țara Egiptului, au trecut. 54 Și au început să vină cei șapte ani de foamete, așa cum vestise Iosif. În toată țările era foamete; dar în toată ...

 

Leviticul Capitol 4

... iar tot celalt sînge al vițelului să -l verse la picioarele altarului pentru arderile de tot, care este la ușa cortului întîlnirii. 8 Să ia toată grăsimea vițelului adus ca jertfă de ispășire, și anume: grăsimea care acopere măruntaiele și toată grăsimea care ține de ele, 9 cei doi rărunchi, și grăsimea de pe ei, de pe coapse, și prapurul ficatului, pe care -l va deslipi ... ispășire, să ungă cu el coarnele altarului pentru arderile de tot, iar celalt sînge să -l verse la picioarele altarului pentru arderile de tot. 26 Toată grăsimea s`o ardă pe altar, cum a ars grăsimea de la jertfa de mulțămire. Astfel va face preotul pentru căpetenia aceea ispășirea ... din sîngele jertfei, să ungă coarnele altarului pentru arderile de tot, iar tot celalt sînge să -l verse la picioarele altarului. 31 Preotul să ia toată grăsimea, cum se ia grăsimea jertfei de mulțămire, și s`o ardă pe altar, și ea va fi de un miros plăcut Domnului. Astfel va ... jertfei, să ungă cu el coarnele altarului pentru arderile de tot, iar tot celalt sînge să -l verse la picioarele altarului. 35 Preotul să ia ...

 

Exodul Capitol 9

... cenușă din cuptor, și Moise s`o arunce spre cer, subt ochii lui Faraon. 9 Ea se va preface într`o țărînă, care va acoperi toată țara Egiptului; și va da naștere, în toată țara Egiptului, pe oameni și pe dobitoace, la niște bube pricinuite de niște beșici ferbinți.`` 10 Ei au luat cenușă din cuptor, și s`au ... lăsat robii și turmele pe cîmp. 22 Domnul a zis lui Moise: ,,Întinde-ți mîna spre cer; și are să bată piatra în toată țara Egiptului pe oameni, pe vite, și pe toată iarba de pe cîmp în țara Egiptului!`` 23 Moise și -a întins toiagul spre cer; și Domnul a trimes tunete și ... 24 A bătut piatra, și focul se amesteca cu piatra; piatra era așa de mare încît nu mai bătuse piatră ca aceea în toată țara Egiptului de cînd este el locuit de oameni. 25 Piatra a nimicit, în toată țara Egiptului, tot ce era pe cîmp, dela oameni pînă la dobitoace; piatra a nimicit și toată ...

 

Judecatorii Capitol 16

... intrat la ea. 2 S`a spus oamenilor din Gaza: ,,Samson a venit aici``. Și l-au înconjurat, și au pîndit toată noaptea la poarta cetății. Au stat liniștiți toată noaptea, și au zis: ,,Cînd se va lumina de ziuă, îl vom omorî``. 3 Samson a rămas culcat pînă la miezul nopții. Pela ... chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul i s`a umplut de o neliniște de moarte, 17 și -a deschis toată inima față de ea, și i -a zis: ,,Briciul n`a trecut peste capul meu, pentrucă sînt închinat Domnului din pîntecele ... maicii mele. Dacă aș fi ras, puterea m`ar părăsi, aș slăbi, și aș fi ca orice alt om``. 18 Dalila, văzînd că își deschisese toată inima față de ea, a trimes să cheme pe domnitorii Filistenilor, și a pus să le spună: ,,Suiți-vă de data ... era la dreapta lui, și altul la stînga. 30 Samson a zis: ,,Să mor împreună cu Filistenii!`` S`a plecat cu toată ...

 

Eclesiastul Capitol 2

... Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat; nu mi-am oprit inima dela nicio veselie, ci am lăsat -o să se bucure de toată truda mea, și aceasta mi -a fost partea din toată osteneala mea. 11 Apoi, cînd m`am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe cari le făcusem cu mînile mele, și la truda ... căci nu mi -a plăcut ce se face supt soare: totul este deșertăciune și goană după vînt. 18 Mi-am urît pînă și toată munca pe care am făcut -o supt soare, muncă pe care o las omului care vine după mine, ca să se bucure de ea. 19 ... trudă și înțelepciune supt soare. Și aceasta este o deșertăciune. 20 Am ajuns pînă acolo că m`a apucat o mare desnădejde de toată munca pe care am făcut -o supt soare. 21 Căci este cîte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu ... s`a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. 22 Căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din ...

 

Genesa Capitol 2

... Genesa Capitol 2 Genesa 1 Genesa Capitol 2 1 Astfel au fost sfîrșite cerurile și pămîntul, și toată oștirea lor. 2 În ziua a șaptea Dumnezeu Și -a sfîrșit lucrarea, pe care o făcuse; și în ziua a ... Dumnezeu a binecuvîntat ziua a șaptea și a sfințit -o, pentrucă în ziua aceasta S`a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise și o făcuse. 4 Iată istoria cerurilor și a pămîntului, cînd au fost făcute. 5 În ziua ... încă ploaie pe pămînt și nu era nici un om ca să lucreze pămîntul. 6 Ci un abur se ridica de pe pămînt și uda toată fața pămîntului. 7 Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărîna pămîntului, i -a suflat în nări suflare de viață, și ... rîu ieșea din Eden și uda grădina; și de acolo se împărțea și se făcea patru brațe. 11 Numele celui dintîi este Pison; el înconjoară toată țara Havila, unde se găsește aur. 12 Aurul din țara aceasta este bun; acolo se găsește și bedelion și piatră de onix. 13 Numele rîului ...

 

Exodul Capitol 8

... Domnul: ,Lasă pe poporul Meu să plece, ca să-Mi slujească. 2 Dacă nu vrei să -l lași să plece, am să aduc broaște pe toată întinderea țării tale. 3 Rîul va mișuna de broaște; ele se vor sui, și vor intra în casa ta, în odaia ta de dormit și ... au ieșit broaștele și au acoperit țara Egiptului. 7 Dar și vrăjitorii au făcut la fel prin vrăjitoriile lor: au scos și ei broaște peste toată țara Egiptului. 8 Faraon a chemat pe Moise, și pe Aaron, și a zis: ,,Rugați-vă Domnului, să depărteze broaștele dela ... 16 Domnul a zis lui Moise: ,,Spune lui Aaron: ,Intinde-ți toiagul, și lovește țărîna pămîntului, și se va preface în păduchi, în toată țara Egiptului.`` 17 Așa au făcut. Aaron și -a întins mîna cu toiagul, și a lovit țărîna pămîntului; și s`a ... Domnul a făcut așa. A venit un roi de muște cînești în casa lui Faraon și a slujitorilor lui, și toată țara Egiptului a fost pustiită de muște cînești. 25 Faraon a chemat pe Moise și pe Aaron, și le -a ...

 

Numeri Capitol 15

... o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului, s`o aducă în acelaș fel ca voi. 15 Să fie o singură lege pentru toată adunarea, atît pentru voi cît și pentru străinul care locuiește în mijlocul vostru; aceasta să fie o lege necurmată printre urmașii voștri: cu străinul să ... dat Domnul porunci și mai tîrziu din neam în neam; 24 dacă păcatul a fost făcut fără voie, și fără să știe adunarea, toată adunarea să aducă un vițel ca ardere de tot de un miros plăcut Domnului, împreună cu darul său de mîncare și cu jertfa sa de ... găsit pe un om strîngînd lemne în ziua Sabatului. 33 Cei ce -l găsiseră strîngînd lemne, l-au adus la Moise, la Aaron și la toată adunarea. 34 L-au aruncat în temniță, căci nu se spusese ce trebuiau să -i facă. 35 Domnul a zis lui Moise: ,,Omul ...

 

Iosua Capitol 13

... ai Filistenilor: cel din Gaza, cel din Asdod, cel din Ascalon, cel din Gat și cel din Ecron, și de Aviți; 4 începînd dela miazăzi, toată țara Cananiților, și Meara, care este a Sidoniților, pînă la Afec, pînă la hotarul Amoriților; 5 țara Ghibliților și tot Libanul spre răsăritul ... le -a dat -o Moise, robul Domnului: 9 dela Aroer, care este pe malurile pîrîului Arnon, și dela cetatea care este în mijlocul văii, toată cîmpia Medeba, pînă la Dibon; 10 toate cetățile lui Sihon, împăratul Amoriților, care domnea la Hesbon, pînă la hotarul copiilor lui Amon; 11 Galaadul, ținutul ... familiile lor. 16 Ei au avut ca ținut al lor: dela Aroer, care este pe malurile pîrîului Arnon, și cetatea care este în mijlocul văii, toată cîmpia de lîngă Medeba, 17 Hesbonul, și toate cetățile lui din cîmpie, Dibonul, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon, 18 Iahaț, Chedemot, Mefaat, 19 Chiriataim, Sibma ... din seminția lui Manase, fiilor lui Manase, o parte de moștenire după familiile lor. 30 Ținutul lor a fost: dela Mahanaim, tot Basanul, toată împărăția lui Og, împăratul Basanului, și toate tîrgușoarele lui Iair în Basan, șasezeci de cetăți. 31 Jumătate din Galaad, Aștarot și Edrei, cetăți din împărăția ...

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate dinBiblie...

Rezultate dinDicționarul explicativ al limbii române pentruTOATĂ

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 55 pentruTOATĂ.

DESFĂȘURA

... 1. Tranz . A face ca un obiect să nu mai fie înfășurat sau ghemuit , a desface , a întinde în toată lungimea sau suprafața . 2. Refl . și tranz . Fig . ( Despre locuri și priveliști din natură ) A ( se ) înfățișa , a ( se ) arăta treptat ...

 

ÎNĂLȚA

... A deveni mai înalt ; a crește . 3. Refl . ( Despre clădiri , monumente etc . ) A apărea , a se ivi ( în toată înălțimea ) . 4. Tranz . A construi , a clădi . A înălța o casă . 5. Tranz . A ridica vocea , tonul ...

 

ÎNFIERA

... ÎNFIERÁ , înfierez , vb . I . Tranz . 1. A însemna un animal cu ajutorul fierului înroșit . 2. Fig . A condamna cu toată

 

ÎNTINDE

... Fig . A trage în toate părțile de cineva , a hărțui . II. 1. Tranz . A desface , a desfășura pe toată suprafața , lungimea etc . un obiect strâns , împăturit . 2. Refl . A ocupa un spațiu ( întins ) ; a se extinde . 3. Tranz . Fig . A ...

 

ÎNTINS

... ÎNTÍNS^2 , - Ă , întinși , - se , adj . 1. Încordat , lungit ( prin tragere de unul sau de ambele capete ) . 2. Desfășurat în lungime sau pe toată suprafața . 3. ( Despre piei , țesături etc . ) Fără crețuri sau îndoituri ; netezit , neted . 4. ( Despre mers , zbor etc . ; adesea adverbial ) Care duce direct la țintă ; p ...

 

ȘEDEA

... anumită situație ( în raport cu ceva sau cu cineva ) . 8. A nu face nimic , a nu avea nici o ocupație . Șade toată

 

ȚINE

... în calitate de chiriaș , de arendaș ) . 7. ( Pop . ) A avea de vânzare ( o marfă în prăvălie ) . VI. Tranz . 1. A suporta toată cheltuiala necesară întreținerii unei case , unei gospodării etc . 2. A purta cuiva de grijă , a avea grijă de cineva , a ...

 

APĂSA

... APĂSÁ , ap ? s , vb . I . 1. Tranz . și intranz . A se lăsa cu toată greutatea asupra unui lucru , a exercita o presiune asupra unui corp ; a presa . 2. Tranz . Fig . A asupri , a ...

 

ATÂTICA

... ATÂTÍCA adj . invar . ( Adesea substantivat ) Care este foarte mic , o nimica toată

 

BUCUROS

... OÁSĂ , bucuroși , - oase , adj . 1. Care este cuprins de bucurie , care reflectă bucuria : p . ext . vesel . 2. ( Adesea adverbial ) Care face ceva cu plăcere , din toată

 

BULEVARDIST

... BULEVARDÍST , - Ă , bulevardiști , - ste , s . m . și f . ( Fam . ) Om plimbăreț , care bate toată

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate dinDicționarul explicativ al limbii române...