Căutare în DEX - Dicționarul explicativ al limbii române

Cuvânt
Pentru căutare rapidă introduceți minim 3 litere.

  Vezi și:Â, Ș, ȘTIR, ANAFAZĂ, CEAPĂ, COLUZIUNE, COMENSURABILITATE, CONTRAGABIER, CONTRARIETATE, CREDO, DEVONIAN ... Mai multe din DEX...

TREIA - cuvântul nu a fost găsit.

 

Rezultate suplimentare

 

Rezultate dinLiteratură pentruTREIA

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 255 pentruTREIA.

Antim Ivireanul - Cuvânt de învățătură la pogrebaniia omului prestăvit

... cătră Nicodim: De nu să va naște neștine din apă și din duh nu va putea să între întru împărățiia ceriului. Iară a treia naștere, ce am zis că iaste mântuitoare, iaste aceasta ce zice dreptul Iov, cum că-i iaste tată moartea, pentru căci că precum la nașterea ... Dumnezeu, strălucindu-se și luminându-se din lumina cea cu trei străluciri a sfintei troițe, într-acestaș chip și la nașterea cea dea treia, carea iaste mântuitoare, să naște sufletul omului și iase dintru întunĂ©recul și tina trupului, ca dintr-o pușcărie întunecată și mĂ©rge să vază ... Așijderea și fericitul Pavel zicea: Pohtesc să mă sloboz din trupul acesta și să fiu împreună cu Hristos, Filipis, l. Această naștere, a treia iaste cu mult mai bună și mai de folos decât cĂ©lialalte, pentru căci nașterea cea trupească să numĂ©ște naștere întunecată, iar nașterea cea ... a sfântului botez, să numĂ©ște luminată. Și pentru aceasta sfântul botez să zice luminare și cei botezaț să numesc luminați. Iar a treia naștere, a morții, care iaste mântuitoarĂ©, iaste farde greșală și fărde primejdie la omul cel credincios și drept, căci nu poate să mai

 

Ștefan Octavian Iosif - Înșiră-te margăritare

... palatul cu o pită..." Dar el privi la ea cu nepăsare. Înșiră-te frumos, mărgăritare! --Și dintre spice-a zis a treia floare: ,,De m-ar lua pe mine, eu i-aș face Doi feți cu plete de-aur lucitoare..." Stă dus feciorul de-mpărat și tace ...

 

Ștefan Octavian Iosif - Glontele

... prin pas, în munte, spre pichet, Eram feriți de întuneric; — el călărea cîntînd încet: "Port două roze roșii La pălăria mea, A treia-n vîrful spadei Îmi va-nflori și ea..." Atunci din margine de codru un glonte șuierînd ieși: Cîntarea-i amuți pe buze și, brusc, un ... La raza unei mici lanterne, sub cort, văzut-am dup-aceea Pe fața-i două roze albe , — la piept îi sîngera a treia... Și-un vis acum mi-arată însă același glonte ucigaș Cum șuieră zburînd departe, se duce șuierînd în zbor, Străbate munți și văi, ajunge departe ...

 

Antim Ivireanul - Alte învățături trebuincioase

... și să însoară aici și pe la locurile lor au mueri, sau muerile au bărbați și lăsându-i au fugit, sau sunt a treia cununie și vin aici pentru ca să ia a patra muiare, sau muiarea să ia al patrulea bărbat, care lucru iaste curvie și ... luat una și au / murit, sau doao, atuncea îi veți cununa, au întâia nuntă va fi, au a doao, au a treia, precum vor mărturisi după jurământul ce le veți da; iară carii vor fi a patra nuntă nice cum să nu îndrăzniți a ...

 

Antim Ivireanul - Cuvânt de învățătură la Obrezaniia lui Hristos

... cunoască cei crezuț întru Dumnezeu; a dooa, pentru ca să rămâie semenție lui Avraam slobodă de păcatul născutului celui dintâi; a treia, pentru ca să facă pre Avraam părinte a multe neamuri credincioase, pentru adevărata credință ce au arătat și el cătră Dumnezeu; a ... trimis. A dooa să chiamă mărire, că așa zice David: Sătura-mă-voiu când mi să va arăta mărirea ta. A treia să chiamă odihnă, că așa zice Hristos: Luaț jugul mieu spre voi și vă învățaț de la mine că sunt blând și smerit cu inima ...

 

Anton Pann - Împrumutul

... fără a-i răspunde, Intră pe loc oareunde. Acestalalt biet rămase, Dar tot n-a vrut să se lase. A treia zi merse iară, Stătu la ușă afară. Văzînd că sluga nu-l lasă, Îl așteptă ca să iasă. El ieșind plecă ca vîntul, Necăjit călcînd ... are, Dar mîine nădăjduește . Că de dînsul să plătește. A doua zi dacă merse, El d-acasă iar o șterse, A treia zi așa iară Îi fu cererea-n zadară. Zi după zi soroc puse Și acesta tot să duse. Pînă cînd îi zise : -Frate ! Asta este ...

 

Dimitrie Anghel - A patra Parcă

... luare-aminte învîrtește cealaltă fusul neastîmpărat pe care vine să se cercuiască firul; implacabilă și nerăbdătoare așteaptă ce-a de-a treia cu ascuțita-i foarfecă gata să întrerupă deșirul. O vorbă nu-și spun, căci ce-ar putea sa-și spună ? Un zîmbet nu schimbă, căci ... scapătă un fir de întuneric și altul de lumină, cealaltă fusul fatal pe care vine să se învîrtească firul, iar cea de-a treia

 

Gheorghe Asachi - Giudecată nouă a lui Paris

... Tânăr, blând și frumușel, Toate zânele jaluze Se ruga prin ochi și buze. Una minte-i giuruia, Alta averi i hărăzea, Iar a treia mult favor La frumuseță și l-amor. Abia Paris au ochit Pe-ntriita cea minune, Avere-au disprețuit, N-au voit înțelepciune, Ce frumuseței pom ... În asemene minut Cel mai drept giudecător Paragraf-ar fi pierdut. Chiar ș-al nostru matador, Pe când sta ca fermecat, Zân-a treia au intrat. Era asta grăsulie, De ani nu pre timpurie, Era-n rochie strălucită, Dar la față cam urâtă, Și în spate, ascuns de vel ...

 

Henry Wadsworth Longfellow - Glontele

... prin pas, în munte, spre pichet, Eram feriți de întuneric; — el călărea cîntînd încet: "Port două roze roșii La pălăria mea, A treia-n vîrful spadei Îmi va-nflori și ea..." Atunci din margine de codru un glonte șuierînd ieși: Cîntarea-i amuți pe buze și, brusc, un ... La raza unei mici lanterne, sub cort, văzut-am dup-aceea Pe fața-i două roze albe , — la piept îi sîngera a treia... Și-un vis acum mi-arată însă același glonte ucigaș Cum șuieră zburînd departe, se duce șuierînd în zbor, Străbate munți și văi, ajunge departe ...

 

Mihai Eminescu - Ursitorile

... o spun acum în vis. Alta zise: ­ Vei fi tare Fără vro asămănare, Cum nu-i alt viteaz sub soare. Iar a treia-i zise: ­ Dragă, Ai să aibi o minte-ntreagă, Căci isteț vei fi cu duhul Ca și luna și văzduhul. Iară muma cum visează ... Dăruiți-i lui ceva Ce în lume nimenea N-a avut, nici n-o avea. Atunci danțul se oprește, Zâna-a treia trist privește, Către mumă zise-așa: ­ Știi tu ce-ai cerut ori ba? Nici o știi, nici o vei ști, Dară eu voi împlini ...

 

Ion Luca Caragiale - Începem

... Alexandrescu) după toate aparențele, nu poate fi caz de bănuială... (Alexandreasca, mutră.) Sper însă că doamna care a căscat acum a treia oară... D-na ALEXANDRESCU (înțepată) Ei ce? De trei ori... la fiecare jumătate de ceas o dată (către camarazi) ca doftoriile de insomnie... (râsete.) PROFESORUL ... le; dar afară de aceea mai am o piesă nouă. DIRECTORUL Încă una? TÂNĂRUL Da; o tragedie, și în curând sfârșesc pe a treia. DIRECTORUL A treia ? TÂNĂRUL O dramă socială. DIRECTORUL Și în câte acte, mă rog, este fiecare piesă a d-tale ? TÂNĂRUL Prima în 5, a ...

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate dinLiteratură...

Rezultate dinBiblie pentruTREIA

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 70 pentruTREIA.

Apocalipsa Capitol 8

... a sunat din trîmbiță. Și a venit grindină și foc amestecat cu sînge, cari au fost aruncate pe pămînt: și a treia parte a pămîntului a fost ars, și a treia parte din copaci au fost arși, și toată iarba verde a fost arsă. 8 Al doilea înger a sunat din trîmbiță ... a fost aruncat în mare; și a treia parte din mare s`a făcut sînge; 9 și a treia parte din făpturile, cari erau în mare și aveau viață, au murit; și a treia parte din corăbii au pierit. 10 Al treilea înger a sunat din trîmbiță. Și a căzut din cer o stea mare ... făclie; a căzut peste a treia parte din rîuri și peste izvoarele apelor. 11 Steaua se chema ,,Pelin``; și a treia parte din ape s`au prefăcut în pelin. Și mulți oameni au murit din pricina apelor, pentrucă fuseseră făcute amare. 12 Al patrulea înger a ... Și a fost lovită a ...

 

Exodul Capitol 19

... Exodul Capitol 19 Exodul 18 Exodul Capitol 19 1 În luna a treia după ieșirea lor din țara Egiptului, copiii lui Israel au ajuns în ziua aceea în pustia Sinai. 2 Dupăce au plecat de la Refidim, au ... Moise: ,,Du-te la popor, sfințește -i azi și mîne, și pune -i să-și spele hainele. 11 Să fie gata pentru a treia zi; căci a treia zi Domnul Se va pogorî, în fața întregului popor, pe muntele Sinai. 12 Să hotărăști poporului anumite margini dejurîmprejur, și să spui: ,Să nu cumva ... spălat hainele. 15 Și a zis poporului: ,,Fiți gata în trei zile; să nu vă apropiați de vreo femeie.`` 16 A treia zi dimineața, au fost tunete, fulgere, și un nor gros pe munte; trîmbița răsuna cu putere, și tot poporul din tabără a fost ...

 

Numeri Capitol 19

... de vreun mort, de vreun trup omenesc mort, să fie necurat timp de șapte zile. 12 Să se curețe cu apa aceasta a treia zi și a șaptea zi, și va fi curat; dar, dacă nu se curățește a treia zi și a șaptea zi, nu va fi curat. 13 Cine se va atinge de un mort, de trupul unui om mort, și ... omenești, sau de vreun om ucis, sau de vreun mort, sau de vreun mormînt. 19 Cel curat să stropească pe cel necurat, a treia zi și a șaptea zi, și să -l curățe în ziua a șaptea. Să-și spele hainele, și să se scalde ...

 

Luca Capitol 24

... cînd era încă în Galilea, 7 cînd zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mînile păcătoșilor, să fie răstignit, și a treia zi să învieze.`` 8 Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Isus. 9 La întoarcerea lor dela mormînt, au povestit toate aceste lucruri ... răstignit?`` 21 Noi trăgeam nădejde că El este Acela, care va izbăvi pe Israel; dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi decînd s`au întîmplat aceste lucruri. 22 Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire: ele s`au dus disdedimineață ... să înțeleagă Scripturile. 46 Și le -a zis: ,,Așa este scris, și așa trebuia să pătimească Hristos, și să învieze a treia zi dintre cei morți. 47 Și să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, începînd din Ierusalim. 48 Voi sînteți martori ...

 

Ioan Capitol 21

... a luat pînea, și le -a dat; tot așa a făcut și cu peștele. 14 Aceasta era a treia oară cînd Se arăta Isus ucenicilor Săi, după ce înviase din morți. 15 După ce au prînzit, Isus a zis lui Simon Petru ... Da Doamne``, I -a răspuns Petru, ,,știi că Te iubesc.`` Isus i -a zis: ,,Paște oițele Mele``. 17 A treia oară i -a zis Isus: ,,Simone, fiul lui Iona, Mă iubești?`` Petru s`a întristat că -i zisese a treia ...

 

Leviticul Capitol 7

... ce va rămînea din ea, să se mănînce a doua zi. 17 Ce va mai rămînea din carnea vitei pănă a treia zi, să fie ars în foc. 18 Dacă s`ar întîmpla să mănînce cineva a treia zi din carnea jertfei lui de mulțămire, jertfa lui nu va fi primită, și nu se va ținea în seamă celui ce a adus ...

 

Leviticul Capitol 19

... 6 Jertfa să fie mîncată în ziua cînd o veți jertfi, sau a doua zi; ce va mai rămînea pînă a treia zi, să se ardă în foc. 7 Dacă va mînca cineva din ea a treia zi, faptul acesta va fi un lucru urît: jertfa nu va fi primită. 8 Cine va mînca din ea, își va purta vina păcatului său ...

 

2 Imparati Capitol 1

... a mistuit, pe el și pe cei cincizeci de oameni ai lui. 13 Ahazia a trimes din nou o a treia căpetenie peste cincizeci, împreună cu cei cincizeci de oameni ai săi. Această a treia căpetenie peste cincizeci s`a suit; și, la sosire, și -a plecat genunchii înaintea lui Ilie, și i -a zis ...

 

2 Imparati Capitol 20

... Așa vorbește Domnul, Dumnezeul tatălui tău David: ,Ți-am auzit rugăciunea, și ți-am văzut lacrămile. Iată că te voi face sănătos; a treia zi, te vei sui la Casa Domnului. 6 Voi mai adăuga cincisprezece ani la zilele tale. Te voi izbăvi, pe tine și cetatea aceasta, din ... a vindecat. 8 Ezechia zisese lui Isaia: ,,După care semn voi cunoaște că mă va vindeca Domnul, și că mă voi sui a treia zi la Casa Domnului?`` 9 Și Isaia a zis: ,,Iată, din partea Domnului, semnul după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvîntul ...

 

1 Cronici Capitol 27

... Miclot era unul din capii cetei sale. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 5 Capul cetei a treia, pentru luna a treia, era Benaia, fiul preotului Iehoiada, capul; și el avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 6 Acest Benaia era un viteaz ...

 

Estera Capitol 8

... împăratului și pecetluită cu inelul împăratului nu poate fi desființată.`` 9 Logofeții împăratului au fost chemați în vremea aceea, în a douăzeci și treia zi a lunii a treia, adică luna Sivan, și au scris, după tot ce a poruncit Mardoheu, Iudeilor, căpeteniilor oștirii, dregătorilor și mai marilor celor o sută douăzeci ...

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate dinBiblie...

Rezultate dinDicționarul explicativ al limbii române pentruTREIA

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 34 pentruTREIA.

Â

... Â s . m . invar . A treia

 

Ș

... Cuvânt folosit pentru a - i cere cuiva să tacă , să păstreze tăcere . - Onomatopee . Ș ^1 s . m . invar . A douăzeci și treia

 

ȘTIR

... reunite într - un spic ca un fel de pămătuf la vârful ramurilor , și care servește ca nutreț pentru porci ( Amaranthus retroflexus ) , iar a treia cu frunzele roșii și florile purpurii , dispuse în ghemulețe rotunde la subsuoara frunzelor superioare sau în spice lungi și subțiri , folosită ca plantă ornamentală ( Amaranthus ...

 

ANAFAZĂ

... ANAFÁZĂ s . f . ( Biol . ) A treia

 

CEAPĂ

... a trei plante erbacee bulboase din familia liliaceelor , una cu flori galbene ( Gagea pratensis ) , alta cu flori albastre ( Muscari comosum ) , iar a treia

 

COLUZIUNE

... COLUZIÚNE , coluziuni , s . f . ( Rar ) Înțelegere secretă între două părți , două persoane etc . în prejudiciul unei a treia

 

COMENSURABILITATE

... COMENSURABILITÁTE s . f . Proprietatea a două mărimi de aceeași natură de a admite o a treia

 

CONTRAGABIER

... CONTRAGABIÉR , contragabieri , s . m . ( Mar . ) A treia

 

CONTRARIETATE

... contrazicere . 2. Raport logic între două noțiuni sau judecăți care se exclud reciproc , dar care pot fi înlăturate ambele în favoarea unei a treia

 

CREDO

... CRÉDO s . n . invar . ( Bis . ) 1. Crez ( 2 ) . 2. A treia

 

DEVONIAN

... DEVONIÁN , - Ă , devonieni , - e , adj . l . ( În sintagma ) Perioada ( sau era ) devoniană ( și substantival , n . ) = a treia ( sau a patra ) perioadă a erei paleozoice , caracterizată prin existența plantelor cu organizare simplă , a tuturor claselor de nevertebrate ...

 

Au fost afişate doar primele 10 de rezultate. Mai multe rezultate dinDicționarul explicativ al limbii române...