Căutare text înBiblie

 

Cuvânt

 

Rezultate dinBiblie pentruÎNCĂ

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 183 pentruÎNCĂ.

Ioan Capitol 7

... Te lumii.`` 5 Căci nici frații Lui nu credeau în El. 6 Isus le -a zis: ,,Vremea Mea n`a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. 7 Pe voi lumea nu vă poate urî; pe Mine Mă urăște, pentrucă mărturisesc despre ea că lucrările ... sînt rele. 8 Suiți-vă voi la praznicul acesta; Eu încă nu Mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu Mi s`a împlinit încă vremea.`` 9 Dupăce le -a spus aceste lucruri, a rămas în Galilea. 10 După ce s`au suit frații Lui la ... și El M`a trimes.`` 30 Ei căutau deci să -L prindă; și nimeni n`a pus mîna pe El, căci încă nu -I sosise ceasul. 31 Mulți din norod au crezut în El, și ziceau: ,,Cînd va veni Hristosul, va face mai multe semne decît a ... apă vie, cum zice Scriptura.`` 39 Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să -L primească ceice vor crede în El. Căci Duhul Sfînt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă ...

 

Luca Capitol 24

... Cel ce este viu? 6 Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v`a spus pe cînd era încă în Galilea, 7 cînd zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mînile păcătoșilor, să fie răstignit, și a treia zi să ... va izbăvi pe Israel; dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi decînd s`au întîmplat aceste lucruri. 22 Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire: ele s`au dus disdedimineață la mormînt, 23 nu I-au găsit trupul, și au ... Eu.`` 40 (Și după ce a zis aceste vorbe, le -a arătat mînile și picioarele Sale.) 41 Fiindcă ei, de bucurie, încă nu credeau, și se mirau, El le -a zis: ,,Aveți aici ceva de mîncare?`` 42 I-au dat o bucată de pește fript ... El le -a luat, și a mîncat înaintea lor. 44 Apoi le -a zis: ,,Iată ce vă spuneam cînd încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Prooroci și în Psalmi.`` 45 Atunci ...

 

1 Corinteni Capitol 15

... Chifa, apoi celor doisprezece. 6 După aceea S`a arătat la peste cinci sute de frați deodată, dintre cari cei mai mulți sînt încă în viață, iar unii au adormit. 7 În urmă s`a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. 8 După ei toți, ca unei ... prigonit Biserica lui Dumnezeu. 10 Prin harul lui Dumnezeu sînt ce sînt. Și harul Lui față de mine n`a fost zădarnic; ba încă am lucrat mai mult decît toți: totuș nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine. 11 Astfel dar, ori eu, ori ei, noi ... a înviat. 14 Și dacă n`a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zădarnică, și zădarnică este și credința voastră. 15 Ba încă noi sîntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu; fiindcă, am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, cînd nu ... nu înviază morții, nici Hristos n`a înviat. 17 Și dacă n`a înviat Hristos, credința voastră este zădarnică, voi sînteți încă în păcatele voastre, 18 și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos, sînt pierduți. 19 Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus ...

 

Genesa Capitol 2

... și a pămîntului, cînd au fost făcute. 5 În ziua cînd a făcut Domnul Dumnezeu un pămînt și ceruri, nu era încă pe pămînt nici un copăcel de cîmp și nici o iarbă de pe cîmp nu încolțea încă: fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pămînt și nu era nici un om ca să lucreze pămîntul. 6 Ci un abur se ridica de pe pămînt și uda toată ...

 

Deuteronomul Capitol 20

... Mai marii oștirii să vorbească apoi poporului și să zică: ,,Cine a zidit o casă nouă, și nu s`a așezat încă în ea, să plece și să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă și să se așeze altul în ea. 6 Cine a ... în luptă și să mănînce altul din ea. 7 Cine s`a logodit cu o femeie, și n`a luat -o încă, să plece și să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă și s`o ia altul``. 8 Mai marii oștirii să vorbească mai ...

 

1 Samuel Capitol 3

... începea să aibă ochii tulburi, și nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui, 3 iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă; și Samuel era culcat în Templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. 4 Atunci Domnul a chemat pe Samuel. El a răspuns ... Iată-mă, căci m`ai chemat.`` Eli a răspuns: ,,Nu te-am chemat, fiule, întoarce-te și te culcă``. 7 Samuel nu cunoștea încă pe Domnul, și Cuvîntul Domnului nu -i fusese încă descoperit. 8 Domnul a chemat din nou pe Samuel, pentru a treia oară. Și Samuel s`a sculat, s ...

 

Iov Capitol 1

... au luat, și au trecut pe slujitori prin ascuțișul săbiei. Numai eu am scăpat, ca să-ți dau de știre.`` 16 Pe cînd vorbea el încă, a venit un altul și a zis: ,,Focul lui Dumnezeu a căzut din cer, și a aprins ... slujitorii tăi, și i -a ars de tot. Numai eu am scăpat, ca să-ți dau de știre.`` 17 Pe cînd vorbea el încă, a venit un altul și a zis: ,,Niște Haldeeni, înșirați în trei cete, s`au aruncat asupra cămilelor, le-au luat ...

 

Romani Capitol 5

... Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfînt, care ne -a fost dat. 6 Căci, pe cînd eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți. 7 Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru ... lui, poate că s`ar găsi cineva să moară. 8 Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe cînd eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. 9 Deci, cu atît mai mult acum, cînd sîntem socotiți neprihăniți, prin sîngele Lui, vom fi mîntuiți ... neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. 20 Ba încă și Legea a venit pentruca să se înmulțească greșala; dar unde s`a înmulțit păcatul, acolo harul s`a înmulțit ...

 

Evrei Capitol 11

... Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. 5 Prin credință a fost mutat Enoh de pe pămînt, ca să nu vadă moartea. Și n`a ... El este, și că răsplătește pe cei ce -L caută. 7 Prin credință Noe, cînd a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri cari încă nu se vedeau, și, plin de o teamă sfîntă, a făcut un chivot ca să-și scape casa; prin ea, el a ... a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia Celui ce -i făgăduise. 12 De aceea, dintr`un singur om, și încă un om aproape mort, s`a născut o sămînță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu ...

 

Genesa Capitol 29

... zis: ,,Este sănătos?`` ,,Sănătos``, au răspuns ei. Și tocmai atunci venea Rahela, fata lui, cu oile. 7 El a zis: ,,Iată, soarele este încă sus, și -i prea devreme ca să strîngeți vitele: adăpați oile, apoi duceți-vă și pașteți-le iarăș.`` 8 Ei au răspuns: ,,Nu putem, pînă ...

 

Genesa Capitol 45

... căci ca să vă scap viața m`a trimes Dumnezeu înaintea voastră. 6 Iată sînt doi ani decînd bîntuie foametea în țară; și încă cinci ani, nu va fi nici arătură, nici seceriș. 7 Dumnezeu m`a trimes înaintea voastră ca să vă rămînă sămînța vie în ... tăi, și fiii fiilor tăi, oile tale și boii tăi, și tot ce este al tău. 11 Acolo te voi hrăni, căci vor mai fi încă cinci ani de foamete; și astfel nu vei pieri, tu, casa ta, și tot ce este al tău. 12 Voi vedeți cu ochii voștri, și ...

 

   Următoarele >>>