Căutare text înBiblie

 

Cuvânt

 

Rezultate dinBiblie pentruÎNDRĂZNEALĂ

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 20 pentruÎNDRĂZNEALĂ.

Fapte Capitol 4

... au rugat ei, s`a cutremurat locul unde erau adunați; toți s`au umplut de Duhul Sfînt, și vesteau Cuvîntul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. 32 Mulțimea celor ce crezuseră, era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sînt ale lui, ci aveau toate de obște ...

 

2 Corinteni Capitol 10

... 10 1 Eu, Pavel, vă rog, prin blîndeța și bunătatea lui Hristos, -eu, cel ,,smerit cînd sînt de față în mijlocul vostru, și plin de îndrăzneală împotriva voastră, cînd sînt departe``, 2 -vă rog, dar, să nu mă faceți ca, atunci cînd voi fi de față, să alerg cu hotărîre la ...

 

Fapte Capitol 9

... și le -a istorisit cum, pe drum, Saul văzuse pe Domnul, care i -a vorbit, și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în Numele lui Isus. 28 De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim, 29 și propovăduia cu îndrăzneală în Numele Domnului. Vorbea și se întreba și cu Evreii cari vorbeau grecește, dar ei căutau să -l omoare. 30 Cînd au aflat frații de ...

 

Efeseni Capitol 6

... stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții, 19 și pentru mine, ca, oridecîteori îmi deschid gura, să mi se dea cuvînt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, 20 al cărei sol în lanțuri sînt; pentruca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc. 21 Acum, ca să știți și voi despre mine, Tihic, prea iubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face ...

 

Iov Capitol 15

Iov Capitol 15 Iov 14 Iov Capitol 15 1 Elifaz din Teman a luat cuvîntul, și a zis: 2 ,,Se cade să dea înțeleptul ca răspuns înțelepciune deșartă? Sau să-și umfle pieptul cu vînt de răsărit? 3 Să se apere prin cuvinte cari n`ajută la nimic, și prin cuvîntări cari nu slujesc la nimic? 4 Tu nimicești chiar și frica de Dumnezeu, nimicești orice simțire de evlavie față de Dumnezeu. 5 Nelegiuirea ta îți cîrmuiește gura, și împrumuți vorbirea oamenilor vicleni. 6 Nu eu, ci gura ta te osîndește, buzele tale mărturisesc împotriva ta. 7 Tu ești omul care s`a născut întîi? Te-ai născut tu înaintea dealurilor? 8 Ai fost tu la sfaturile lui Dumnezeu; și ai sorbit din ele înțelepciune pentru tine? 9 Ce știi tu și să nu știm și noi? Ce cunoștință ai tu pe care să n`o avem și noi? 10 Între noi sînt peri albi, bătrîni, oameni mai înziliți decît tatăl tău. 11 Puțin lucru sînt mîngîierile lui Dumnezeu pentru tine, și cuvintele cari-ți vorbesc atît de blînd?... 12 Încotro te trage inima, și ce înseamnă această privire țintă a ...

 

Psalmii Capitol 31

... chem. Ci să rămînă de rușine cei răi, și ei să se pogoare muți în locuința morților! 18 Să amuțească buzele mincinoase, cari vorbesc cu îndrăzneală, cu trufie și dispreț împotriva celui neprihănit! 19 O, cît de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de ...

 

Ieremia Capitol 23

Ieremia Capitol 23 Ieremia 22 Ieremia Capitol 23 1 ,,Vai de păstorii cari nimicesc și risipesc turma pășunei mele, zice Domnul.`` 2 ,,De aceea, așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel, împotriva păstorilor cari pasc pe poporul meu: ,Pentrucă Mi-ați risipit oile, le-ați izgonit, și nu v`ați îngrijit de ele, iată că vă voi pedepsi din pricina răutății faptelor voastre, zice Domnul.`` 3 ,,Și Eu însumi voi strînge rămășița oilor Mele din toate țările, în cari le-am izgonit; le voi aduce înapoi în pășunea lor, și vor crește și se vor înmulți. 4 Voi pune peste ele păstori cari le vor paște; nu le va mai fi teamă, nici groază, și nu va mai lipsi niciuna din ele, zice Domnul.`` 5 ,,Iată vin zile, zice Domnul, cînd voi ridica lui David o Odraslă, neprihănită. El va împărăți, va lucra cu înțelepciune, și va face dreptate și judecată în țară. 6 În vremea Lui, Iuda va fi mîntuit, și Israel va avea liniște în locuința lui; și iată Numele pe care i -L vor da: ,Domnul, Neprihănirea noastră!`` 7 ,,De aceea iată, vin zile, zice Domnul, cînd nu se va mai zice: ,Viu este Domnul, care ...

 

Fapte Capitol 14

... n`au crezut, au întărîtat și au răzvrătit sufletele Neamurilor împotriva fraților. 3 Totuș au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea Cuvîntul privitor la harul Său, și îngăduia să se facă semne și minuni prin mînile lor. 4 Mulțimea din cetate s ...

 

Fapte Capitol 18

... și învăța amănunțit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoștea decît botezul lui Ioan. 26 A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila și Priscila, cînd l-au auzit, l-au luat la ei, și i-au arătat mai cu deamăruntul Calea lui Dumnezeu. 27 ...

 

Fapte Capitol 19

... în alte limbi, și prooroceau. 7 Erau cam doisprezece bărbați de toți. 8 În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de trei luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu, și căuta să înduplece pe cei ce -l ...

 

Fapte Capitol 26

... prea alesule Festus,`` a răspuns Pavel; ,,dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate și chibzuite. 26 Împăratul știe aceste lucruri, și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală; căci sînt încredințat că nu -i este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s`au petrecut într`un colț! 27 Crezi tu în Prooroci, împărate ...

 

   Următoarele >>>