Căutare text înBiblie

 

Cuvânt

 

Rezultate dinBiblie pentruȚESĂTURĂ

 Rezultatele 1 - 5 din aproximativ 5 pentruȚESĂTURĂ.

Exodul Capitol 28

... fie în patru colțuri și îndoit; lungimea lui să fie de o palmă, și lățimea tot de o palmă. 17 În el să țeși o țesătură de pietre, și anume patru rînduri de pietre: în rîndul întîi, un sardonix, un topaz, și un smaragd; 18 în al doilea rînd, un rubin ...

 

Cintarea cintarilor Capitol 3

... patașcă din lemn din Liban. 10 Stîlpii i -a făcut de argint, rezemătoarea de aur, scaunul de purpură; iar mijlocul împodobit cu o țesătură aleasă, lucrată de dragostea fiicelor Ierusalimului. 11 Ieșiți, fetele Sionului, și priviți pe împăratul Solomon, cu cununa cu care l -a încununat mamă ...

 

Isaia Capitol 19

Isaia Capitol 19 Isaia 18 Isaia Capitol 19 1 Proorocie împotriva Egiptului. Iată, Domnul călărește pe un nor repede și vine în Egipt. Idolii Egiptului tremură înaintea Lui, și li se îndoaie inima Egiptenilor în ei. 2 ,,Voi înarma pe Egipteni unii împotriva altora, și se vor bate frate cu frate, prieten cu prieten, cetate cu cetate, împărăție cu împărăție. 3 Duhul Egiptenilor va pieri din ei, și le voi nimici sfatul; atunci vor întreba pe idoli și pe vrăjitori, pe ceice cheamă morții și pe ghicitori. 4 Voi da Egiptul în mînile unui stăpîn aspru, și un împărat fără milă va stăpîni peste ei, zice Domnul, Dumnezeul oștirilor.`` 5 Apele mării vor seca, și rîul va seca și se va usca, 6 rîurile se vor împuți, canalele Egiptului vor fi goale și uscate, pipirigul și trestiile se vor vesteji. 7 Livezile Nilului de la îmbucătura rîului, și toate sămănăturile din valea rîului se vor usca, se vor preface în țărînă și vor pieri. 8 Vor geme pescarii, se vor boci toți cei ce aruncă undița în rîu, și ceice întind mreji pe ape vor fi nemîngîiați. 9 Ceice lucrează inul dărăcit, și ceice țes țesături albe vor fi ...

 

Isaia Capitol 38

Isaia Capitol 38 Isaia 37 Isaia Capitol 38 1 În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Proorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el, și i -a zis: ,,Așa vorbește Domnul: ,Pune-ți în rînduială casa, căci vei muri, și nu vei mai trăi.`` 2 Ezechia s`a întors cu fața la părete, și a făcut Domnului următoarea rugăciune: 3 ,,Doamne, adu-Ți aminte că am umblat înaintea Ta cu credincioșie și inimă curată, și am făcut ce este bine înaintea Ta!`` Și Ezechia a vărsat multe lacrămi. 4 Atunci cuvîntul Domnului a vorbit lui Isaia astfel: 5 ,,Du-te, și spune lui Ezechia: ,Așa vorbește Domnul, Dumnezeul tatălui tău David: ,Am auzit rugăciunea ta și am văzut lacrămile tale. Iată că voi mai adăuga încă cincisprezece ani la zilele vieții tale. 6 Te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta, din mîna împăratului Asiriei; voi ocroti cetatea aceasta. 7 Și iată semnul din partea Domnului după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvîntul pe care l -a rostit: 8 voi întoarce înapoi cu zece trepte umbra treptelor cu ...

 

Ioan Capitol 19

... făcut patru părți, cîte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n`avea nici o cusătură, ci era dintr -o singură țesătură de sus pînă jos. 24 Și au zis între ei: ,,Să n`o sfîșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie ...