Căutare text înBiblie

 

Cuvânt

 

Rezultate dinBiblie pentruCUSUR

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 28 pentruCUSUR.

Numeri Capitol 29

... de mîncare și jertfa de băutură. 23 A patra zi, să aduceți zece viței, doi berbeci, și patrusprezece miei de un an fără cusur, 24 împreună cu darul lor de mîncare și jertfele lor de băutură pentru viței, berbeci și miei, după numărul lor, după rînduielile așezate. 25 Să ... mîncare și jertfa de băutură. 26 În ziua a cincea, să aduceți nouă viței, doi berbeci, și patrusprezece miei de un an fără cusur, 27 împreună cu darul lor de mîncare și jertfele lor de băutură pentru viței, berbeci și miei, după numărul lor, după rînduielile așezate. 28 Să ... mîncare și jertfa de băutură. 29 În ziua a șasea, să aduceți opt viței, doi berbeci și patrusprezece miei de un an fără cusur, 30 împreună cu darul lor de mîncare și jertfele lor de băutură pentru viței, berbeci și miei, după numărul lor, după rînduielile așezate. 31 Să ... mîncare și jertfele de băutură. 32 În ziua a șaptea, să aduceți șapte viței, doi berbeci, și patrusprezece miei de un an fără cusur, 33 împreună cu darul lor de mîncare și jertfele lor de băutură pentru viței, berbeci și miei, după numărul lor, după rînduielile așezate. 34 Să ...

 

Numeri Capitol 28

... 3 Să le spui: ,Iată jertfa mistuită de foc pe care o veți aduce Domnului: în fiecare zi, cîte doi miei de un an fără cusur, ca ardere de tot necurmată. 4 Să aduci un miel dimineața, și celalt miel seara1; 5 iar, ca dar de mîncare, să aduci a ... dimineață; aceasta este o jertfă mistuită prin foc, de un miros plăcut Domnului. 9 În ziua Sabatului, să aduceți doi miei de un an fără cusur, și ca dar de mîncare, două zecimi de efă din floarea făinii, frămîntată cu untdelemn, împreună cu jertfa de băutură. 10 Aceasta este arderea de ... de băutură. 11 La începutul lunilor voastre, să aduceți ca ardere de tot Domnului: doi viței, un berbece, și șapte miei de un an fără cusur; 12 și, ca dar de mîncare pentru fiecare vițel, trei zecimi de efă din floarea făinii, frămîntată cu untdelemn; ca dar de mîncare pentru berbece ... ea. 19 Să aduceți ca ardere de tot Domnului o jertfă mistuită de foc: doi viței, un berbece, și șapte miei de un an fără cusur. 20 Să mai adăugați și darul lor de mîncare din floarea făinii, frămîntată cu untdelemn, trei zecimi de efă pentru un vițel, două zecimi pentru

 

Ezechiel Capitol 46

... Sabat și la lunile noi. 4 Arderea de tot pe care o va aduce Domnului domnitorul, în ziua Sabatului, va fi de șase miei fără cusur și un berbece fără cusur; 5 iar darul lui de mîncare va fi o efă de berbece, și un dar de bună voie pentru miei, cu un hin de untdelemn ... după ce va ieși, vor închide iarăș poarta. 13 În fiecare zi vei aduce Domnului ca ardere de tot un miel de un an, fără cusur; pe acesta îl vei aduce în fiecare dimineață. 14 Vei mai adăuga la el ca dar de mîncare, în fiecare dimineață, a șasea ...

 

Leviticul Capitol 4

... a păcătuit preotul care a primit ungerea, și prin aceasta a adus vina asupra poporului, să aducă Domnului un vițel fără cusur, ca jertfă de ispășire pentru păcatul pe care l -a făcut. 4 Să aducă vițelul la ușa cortului întîlnirii, înaintea Domnului, să-și ... s`a făcut astfel vinovat, 23 și ajunge să descopere păcatul pe care l -a făcut, să aducă jertfă un țap fără cusur! 24 Să-și pună mîna pe capul țapului, și să -l junghie în locul unde se junghie arderile de tot înaintea Domnului. Aceasta este o ... s`a făcut astfel vinovat, 28 și ajunge să descopere păcatul pe care l -a făcut, să aducă jertfă o iadă fără cusur, pentru păcatul pe care l -a făcut. 29 Să-și pună mîna pe capul jertfei de ispășire, și s`o junghie în locul ... ispășirea pentru omul acesta, și i se va ierta. 32 Dacă va aduce ca jertfă de ispășire un miel, să aducă o parte femeiască fără cusur. 33 Să-și pună mîna pe capul jertfei, și s`o junghie ca jertfă de ispășire în locul unde se junghie arderile de tot. 34 ...

 

Leviticul Capitol 22

... va aduce o ardere de tot Domnului, fie pentru împlinirea unei juruințe, fie ca dar de bună voie, 19 să ia o parte bărbătească fără cusur din boi, miei sau capre, pentruca jertfa să fie primită. 20 Să nu aduceți niciuna care să aibă vreun cusur, căci n`ar fi primită. 21 Dacă un om aduce Domnului din boi sau din oi o jertfă de mulțămire, fie pentru împlinirea unei juruințe ...

 

Ezechiel Capitol 43

... un loc anume lîngă Casă, afară din sfîntul Locaș. 22 În ziua a doua, să aduci ca jertfă de ispățire un țap fără cusur, ca să curățe altarul, cum l-au curățit cu vițelul. 23 După ce vei isprăvi de făcut ispășirea, să aduci un vițel fără cusur, și un berbece din turmă fără cusur. 24 Să -i aduci înaintea Domnului; preoții să -i presare cu sare, și să -i aducă Domnului ca ardere de tot. 25 Timp de șapte ...

 

Numeri Capitol 6

... se va împlini vremea nazireatului lui, să fie adus la ușa cortului întîlnirii. 14 Ca dar, să aducă Domnului: un miel de un an fără cusur, pentru arderea de tot, o oaie de un an și fără cusur pentru jertfa de ispășire, și un berbece fără cusur, pentru jertfa de mulțămire; 15 un coș cu azimi, turte făcute din floarea făinii, frămîntată cu untdelemn, și plăcinte fără aluat, stropite cu untdelemn, împreună ...

 

Leviticul Capitol 1

... fie din cireadă fie din turmă. 3 Dacă darul lui va fi o ardere de tot din cireadă, să -l aducă din partea bărbătească fără cusur; și anume să -l aducă la ușa cortului întîlnirii, înaintea Domnului, ca să fie plăcut Domnului. 4 Să-și pună mîna pe capul dobitocului adus ... miros plăcut Domnului. 10 Dacă darul lui va fi o ardere de tot din turmă, de miei sau capre, să aducă o parte bărbătească fără cusur. 11 Să -l junghie în partea de miazănoapte a altarului, înaintea Domnului; și preoții, fiii lui Aaron, să -i stropească sîngele pe altar ...

 

Leviticul Capitol 3

... va aduce Domnului un dar ca jertfă de mulțămire: Dacă îl va aduce din cireadă, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, s`o aducă fără cusur, înaintea Domnului. 2 Să pună mîna pe capul dobitocului, să -l junghie la ușa cortului întîlnirii; și preoții, fiii lui Aaron, să stropească sîngele pe ... Dacă darul pe care -l aduce ca jertfă de mulțămire Domnului, va fi din turmă, fie parte bărbătească fie parte femeiască, s`o aducă fără cusur. 7 Dacă va aduce jertfă un miel, să -l aducă înaintea Domnului. 8 Să-și pună mîna pe capul dobitocului, și să -l junghie înaintea ...

 

Leviticul Capitol 5

... o nelegiuire și va păcătui fără voie față de lucrurile închinate Domnului, să aducă Domnului ca jertfă de vină pentru păcatul lui un berbece fără cusur din turmă, după prețuirea ta, în sicli de argint, după siclul sfîntului locaș. 16 Să mai adaoge a cincea parte la prețul lucrului ... lucruri cari nu trebuiesc făcute, și se va face vinovat, purtîndu-și astfel vina, 18 să aducă preotului ca jertfă pentru vină un berbece fără cusur, luat din turmă, după prețuirea ta. Și preotul să facă pentru el ispășirea greșelii pe care a făcut -o fără să știe; și ...

 

Leviticul Capitol 9

... Israel. 2 Și a zis lui Aaron: ,,Ia un vițel pentru jertfa de ispășire, și un berbece pentru arderea de tot, amîndoi fără cusur, și adu -i înaintea Domnului. 3 Să vorbești copiilor lui Israel, și să le spui: ,Luați un țap, pentru jertfa de ispășire, un vițel și ...

 

   Următoarele >>>