Căutare text înBiblie

 

Cuvânt

 

Rezultate dinBiblie pentruDINCOACE

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 24 pentruDINCOACE.

Ezra Capitol 4

... pe cari le -a mutat marele și vestitul Osnapar și le -a așezat în cetatea Samariei, și în celelalte locuri de dincoace de Rîu, și așa mai departe. 11 Iată cuprinsul scrisorii pe care au trimes -o împăratului Artaxerxe: ,,Robii tăi, oamenii de dincoace de Rîu, și așa mai departe... 12 Să știe împăratul că Iudeii plecați dela tine și veniți printre noi la Ierusalim zidesc din nou cetatea ... că dacă va fi zidită din nou cetatea aceasta, și dacă i se vor ridica zidurile, prin chiar faptul acesta nu vei mai avea stăpînire dincoace de Rîu.`` 17 Iată răspunsul trimes de împărat dregătorului Rehum, logofătului Șimșai, și celorlalți tovarăși ai lui de slujbă, cari locuiau la Samaria și în ...

 

Ezra Capitol 5

... zidirea Casei lui Dumnezeu la Ierusalim. Și împreună cu ei erau și proorocii lui Dumnezeu cari -i ajutau. 3 În aceeaș vreme, Tatnai, dregătorul de dincoace de Rîu, Șetar-Boznai, și tovarășii lor de slujbă au venit la ei și le-au vorbit așa: ,,Cine v`a dat învoire ... înștiințări către Dariu, și pînă la primirea unei scrisori dela el în această privință. 6 Iată cuprinsul scrisorii trimese împăratului Dariu de Tatnai, dregătorul de dincoace de Rîu, de Șetar-Boznai, și tovarășii lor din Afarsac, cari locuiau dincoace de Rîu. 7 I-au trimes o scrisoare cu următorul cuprins: ,,Către împăratul Dariu, sănătate! 8 Să știe împăratul că ne-am dus în ținuturile ...

 

Deuteronomul Capitol 4

... să ai zile multe în țara pe care ți -o dă Domnul, Dumnezeul tău, pe vecie.`` 41 Atunci Moise a ales trei cetăți dincoace de Iordan, la răsărit, 42 pentruca să slujească de scăpare ucigașului care ar fi omorît fără voie pe aproapele lui, fără să -i fi fost ... 45 Iată învățăturile, legile și poruncile pe cari le -a dat Moise copiilor lui Israel, după ieșirea lor din Egipt. 46 Aceasta era dincoace de Iordan, în vale, față în față cu Bet-Peor, în țara lui Sihon, împăratul Amoriților, care locuia la Hesbon, și care a fost ... ieșirea lor din Egipt. 47 Ei au pus mîna pe țara lui și pe țara lui Og, împăratul Basanului. Acești doi împărați ai Amoriților erau dincoace de Iordan, la răsărit. 48 Ținutul lor se întindea dela Aroer, care este pe malurile pîrîului Arnon, pînă la muntele Sionului care este Hermonul, 49 ...

 

Numeri Capitol 32

... stăpînire pe moștenirea lui, 19 și nu vom stăpîni nimic cu ei dincolo de Iordan, nici mai departe, pentrucă noi ne vom avea moștenirea noastră dincoace de Iordan, la răsărit.`` 20 Moise le -a zis: ,,Dacă faceți așa, dacă vă înarmați ca să luptați înaintea Domnului, 21 dacă toți ... tot ce a spus robilor tăi Domnul. 32 Vom trece înarmați înaintea Domnului în țara Canaanului; dar noi să ne avem moștenirea noastră dincoace de Iordan.`` 33 Moise a dat fiilor lui Gad și fiilor lui Ruben, și la jumătate din seminția lui Manase, fiul lui Iosif ...

 

Iosua Capitol 1

... a dat țara aceasta. 14 Nevestele voastre, pruncii voștri și vitele voastre să rămînă în țara pe care v`a dat -o Moise dincoace de Iordan; dar voi toți bărbații voinici, să treceți înarmați înaintea fraților voștri, și să -i ajutați, 15 pînă ce Domnul va da odihnă fraților ... Dumnezeul vostru. Apoi să vă întoarceți să stăpîniți țara care este moșia voastră, și pe care v`a dat -o Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan, spre răsăritul soarelui.`` 16 Ei au răspuns lui Iosua, și au zis: ,,Vom face tot ce ne-ai poruncit, și ne vom duce ...

 

1 Imparati Capitol 4

... grași, douăzeci de boi de păscut, și o sută de oi, afară de cerbi, căprioare, ciute și păsări îngrășate. 24 Stăpînea peste toată țara de dincoace de Rîu, dela Tifsah pînă la Gaza, peste toți împărății de dincoace de Rîu. Și avea pace pretutindeni de jur împrejur. 25 Iuda și Israel, dela Dan pînă la Beer-Șeba, au locuit în liniște fiecare subt ...

 

Deuteronomul Capitol 1

... Deuteronomul Capitol 1 Numeri 36 Deuteronomul Capitol 1 1 Iată cuvintele pe cari le -a spus Moise întregului Israel, dincoace de Iordan, în pustie, într`o cîmpie, față în față cu Suf, între Paran, Tofel, Laban, Hațerot și Di-Zahab. 2 (Dela Horeb pînă la ... ce a bătut pe Sihon, împăratul Amoriților, care locuia la Hesbon, și pe Og, împăratul Basanului, care locuia la Aștarot și la Edrei. 5 Dincoace de Iordan, în țara Moabului, Moise a început să lămurească legea aceasta și a zis: 6 Domnul, Dumnezeul nostru, ne -a ...

 

Exodul Capitol 26

... despărțirea între Locul sfînt și Locul prea sfînt. 34 Să pui capacul ispășirii pe chivotul mărturiei, în Locul prea sfînt. 35 Masa s`o pui dincoace de perdea, și sfeșnicul în fața mesei, în partea dinspre miazăzi a cortului; iar masa s`o pui înspre partea de miază noapte ...

 

Exodul Capitol 27

... pentru sfeșnic untdelemn curat de măsline fără drojdii, ca să ardă în candele necurmat. 21 Aaron și fiii săi să -l pregătească în cortul întîlnirii, dincoace de perdeaua care este înaintea chivotului mărturiei, pentru ca să ardă de seara pînă dimineața înaintea Domnului. Aceasta este o lege vecinică pentru urmașii lor ...

 

Exodul Capitol 40

... astfel chivotul mărturirei, cum poruncise lui Moise Domnul. 22 A așezat masa în cortul întîlnirii, în partea de miazănoapte a cortului, dincoace de perdeaua dinlăuntru; 23 și a pus pe ea pînile, înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul. 24 Apoi a așezat ...

 

Leviticul Capitol 24

... Poruncește copiilor lui Israel să-ți aducă pentru sfeșnic untdelemn curat de măsline tescuite, ca să țină candelele aprinse neîncetat. 3 Aaron să -l pregătească dincoace de perdeaua dinlăuntru, care este înaintea mărturiei, în cortul întîlnirii, pentruca să ardă neîncetat de seara pînă dimineața în fața Domnului. Aceasta este o lege ...

 

   Următoarele >>>