Căutare text înBiblie

 

Cuvânt

 

Rezultate dinBiblie pentruFEREASTRĂ

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 25 pentruFEREASTRĂ.

Ezechiel Capitol 40

Ezechiel Capitol 40 Ezechiel 39 Ezechiel Capitol 40 1 În anul al douăzeci și cincilea al robiei noastre, la începutul anului, în ziua a zecea a lunii, la patrusprezece ani după dărîmarea cetății, tocmai în ziua aceea, a venit mîna Domnului peste mine, și m`a strămutat în țara lui Israel. 2 M`a dus acolo, în niște vedenii dumnezeiești, și m`a așezat pe un munte foarte înalt; spre miazăzi de acest munte era ceva ca o cetate zidită. 3 M`am dus acolo; și iată că acolo era un om, a cărui înfățișare era ca înfățișarea aramei; el avea în mînă o sfoară de măsurat, de in, și o prăjină de măsurat, și stătea la poartă, 4 Omul acela mi -a zis: ,,Fiul omului, privește cu ochii tăi, ascultă cu urechile tale, și ia aminte la toate lucrurile, pe cari ți le voi arăta; căci ai fost adus aici ca să ți le arăt. Fă cunoscut casei lui Israel tot ce vei vedea.`` 5 Un zid înconjura Templul pe din afară de jur împrejur. În mîna omului aceluia era ...

 

Iosua Capitol 2

... ne va da țara aceasta, ne vom purta cu tine cu bunăvoință și credincioșie.`` 15 Ea i -a pogorît cu o funie pe fereastră, căci casa în care locuia era lîngă zidul cetății. 16 Și le -a zis: ,,Duceți-vă spre munte, ca să nu vă întîlnească ... Fie după cuvintele voastre.`` Și -a luat rămas bun dela ei, și ei au plecat. Ea a legat funia cărmizie la fereastră. 22 Ei au plecat, și au ajuns la munte, unde au rămas trei zile, pînă s`au întors cei cari -i urmăreau. Cei care -i ...

 

2 Imparati Capitol 9

... a intrat în Izreel. Izabela, auzind lucrul acesta, și -a uns sprîncenele, și -a împodobit capul, și se uita pe fereastră. 31 Pe cînd intra Iehu pe poartă, ea a zis: `Pace, noule Zimri, ucigașul stăpînului său?`` 32 El a ridicat fața ... spre fereastră, și a zis: ,,Cine este pentru mine? Cine?`` Și doi sau trei dregători s`au uitat la el, apropiindu-se de fereastră. 33 El a zis: ,,Aruncați -o jos!`` Ei au aruncat -o jos, și i -a țîșnit sîngele pe zid și pe ...

 

Ezechiel Capitol 41

Ezechiel Capitol 41 Ezechiel 40 Ezechiel Capitol 41 1 M`a dus în Templu. A măsurat stîlpii; aveau o lățime de șase coți deoparte, și o lățime de șase coți de alta-aceasta este lățimea stîlpilor. 2 Lățimea ușii era de zece coți; iar canaturile ușii erau lați de cinci coți deoparte, și cinci coți de cealaltă parte. A măsurat și lungimea Templului: patruzeci de coți, și lățimea: douăzeci de coți. 3 Apoi a intrat înlăuntru. A măsurat ușiorii ușii: doi coți, ușa șase coți, și lățimea ușii, șapte coți. 4 Pe partea dinainte a Templului a măsurat în lungime douăzeci de coți și în lățime douăzeci de coți; și mi -a zis: ,,Acesta este Locul prea sfînt!`` 5 A măsurat zidul casei: gros de șase coți, și lățimea odăilor lăturalnice de jur împrejurul casei, patru coți. 6 Odăile lăturalnice erau unele peste altele, în număr de treizeci, așezate în trei caturi; ele dădeau în niște îmbucături de zid făcute anume pentru odăile acestea din jur împrejurul casei, așa că se sprijineau pe ele, și nu pe zidul casei. 7 Odăile, ...

 

2 Imparati Capitol 7

2 Imparati Capitol 7 2 Imparati 6 2 Imparati Capitol 7 1 Elisei a zis: ,,Ascultați cuvîntul Domnului! Așa vorbește Domnul: ,,Mîne, la ceasul acesta, se va vinde la poarta Samariei o măsuță de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu.`` 2 Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu: ,,Chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s`ar putea întîmpla un asemenea lucru?`` Și Elisei a zis: ,,Vei vedea cu ochii tăi: dar tu nu vei mînca din ele.`` 3 La intrarea porții erau patru leproși, cari au zis unul către altul: ,,La ce să ședem aici pînă vom muri? 4 Dacă ne vom gîndi să intrăm în cetate, în cetate este foamete, și vom muri; și dacă vom sta aici, deasemenea vom muri. Haidem dar să ne aruncăm în tabăra Sirienilor; dacă ne vor lăsa cu viață, vom trăi, iar dacă ne vor omorî, vom muri.`` 5 Au plecat dar în amurg, să se ducă în tabăra Sirienilor. Și cînd au ajuns la intrarea taberii Sirienilor, iată că nu era nimeni. 6 Domnul făcuse să se audă în ...

 

Genesa Capitol 6

... corabia să aibă trei sute de coți în lungime, cincizeci de coți în lățime și treizeci de coți în înălțime. 16 Să faci corăbiei o fereastră, sus, lată de un cot; ușa s`o pui în laturea corăbiei; și să faci un rînd de cămări jos, altul la mijloc și altul ...

 

Genesa Capitol 8

Genesa Capitol 8 Genesa 7 Genesa Capitol 8 1 Dumnezeu Și -a adus aminte de Noe, de toate viețuitoarele și de toate vitele cari erau cu el în corabie; și Dumnezeu a făcut să sufle un vînt pe pămînt, și apele s`au potolit. 2 Izvoarele Adîncului și stăvilarele cerurilor au fost închise, și ploaia din cer a fost oprită. 3 Apele au scăzut de pe fața pămîntului, scurgîndu-se și împuținîndu-se, și, după o sutăcincizeci de zile, apele s`au micșorat. 4 În luna a șaptea, în ziua a șaptesprezecea a lunii, corabia s`a oprit pe munții Ararat. 5 Apele au mers scăzînd pînă în luna a zecea. În luna a zecea, în ziua întîi a lunii, s`au văzut vîrfurile munților. 6 După patruzeci de zile, Noe a deschis fereastra corăbiei pe care o făcuse. 7 A dat drumul unui corb, care a ieșit, ducîndu-se și întorcîndu-se, pînă cînd au secat apele de pe pămînt. 8 A dat drumul și unui porumbel, ca să vadă ...

 

Genesa Capitol 26

... fiindcă Rebeca era frumoasă la chip. 8 Fiindcă șederea lui acolo se lungise, s`a întîmplat că Abimelec, împăratul Filistenilor, uitîndu-se pe fereastră, a văzut pe Isaac jucîndu-se cu nevastă-sa Rebeca. 9 Abimelec a trimes să cheme pe Isaac, și i -a ...

 

Judecatorii Capitol 5

... ghemuit și a căzut la picioarele ei; Acolo unde s`a ghemuit, acolo a căzut fără viață. 28 Pe fereastră, prin zăbrele, Se uită mama lui Sisera, și strigă: ,,Pentruce zăbovește carul lui să vină? Pentruce vin carăle lui așa de încet?`` 29 Cele mai ...

 

1 Samuel Capitol 19

... știre și i -a zis: ,,Dacă nu fugi în noaptea aceasta, mîne vei fi omorît.`` 12 Ea l -a pogorît pe fereastră, și David a plecat și a fugit. Așa a scăpat. 13 În urmă Mical a luat terafimul ...

 

2 Samuel Capitol 6

... strigăte de bucurie și în sunet de trîmbițe. 16 Pe cînd chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră; și, văzînd pe împăratul David sărind și jucînd înaintea Domnului, l -a disprețuit în inima ei. 17 După ce au adus chivotul Domnului ...

 

   Următoarele >>>