Căutare text înBiblie

 

Cuvânt

 

Rezultate dinBiblie pentruIERI

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 10 pentruIERI.

Exodul Capitol 4

... pămînt.`` 10 Moise a zis Domnului: ,,Ah! Doamne, eu nu sînt un om ori vorbirea ușoară; și cusurul acesta nu -i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de cînd vorbești Tu robului Tău; căci vorba și limba mi-este încurcată.`` 11 Domnul i -a zis ...

 

Exodul Capitol 5

... erau paie!`` 14 Au bătut chiar pe logofeții copiilor lui Israel, puși peste ei de isprăvniceii lui Faraon. ,,Pentruce``, li se zicea, ,,n`ați isprăvit ieri și azi, ca mai înainte, numărul de cărămizi, care vă fusese hotărît?`` 15 Logofeții copiilor lui Israel s`au dus să se plîngă la Faraon ...

 

2 Samuel Capitol 15

... să vii și tu cu noi? Întoarce-te, și rămîi cu împăratul, căci ești străin, și ai fost luat chiar din țara ta. 20 De ieri ai venit, și azi să te fac să rătăcești cu noi încoace și încolo, cînd nici eu însumi nu știu unde mă duc! Întoarce-te ...

 

2 Imparati Capitol 9

... cînd stăteam împreună, eu și tu, călări pe cai înapoia tatălui său Ahab, Domnul a rostit împotriva lui hotărîrea aceasta: 26 ,,Am văzut ieri sîngele lui Nabot și sîngele fiilor lui.`` zice Domnul, ,,și-ți voi face la fel chiar în ogorul acesta``, zice Domnul!`` Ia -l dar, și ...

 

Iov Capitol 8

... tîrziu. Învățăminte din pățania celor dinainte. 8 Întreabă pe cei din neamurile trecute, și ia aminte la pățania părinților lor. - 9 Căci noi sîntem de ieri, și nu știm nimic, zilele noastre pe pămînt nu sînt decît o umbră. - 10 Ei te vor învăța, îți vor vorbi, și vor scoate din ...

 

Psalmii Capitol 90

... 3 Tu întorci pe oameni în țărînă, și zici: ,,Întoarceți-vă fiii oamenilor!`` 4 Căci înaintea Ta, o mie de ani sînt ca ziua de ieri, care a trecut, și ca o strajă din noapte. 5 Îi mături, ca un vis: dimineața, sînt ca iarba, care încolțește iarăș: 6 ...

 

Evrei Capitol 13

... vestit Cuvîntul lui Dumnezue; uitați-vă cu băgare de seamă la sfîrșitul felului lor de viețuire, și urmați-le credința! 8 Isus Hristos este acelaș ieri și azi și în veci! 9 Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine; căci este bine ca inima să fie întărită ...

 

Genesa Capitol 31

... se teme Isaac, mi-ai fi dat drumul acum cu mîinile goale. Dar Dumnezeu a văzut suferința mea și osteneala mîinilor mele, și ieri noapte a rostit judecata.`` 43 Drept răspuns, Laban a zis lui Iacov: ,,Fiicele acestea sînt fiicele mele, copiii aceștia sînt copiii ...

 

Ioan Capitol 4

... 52 El i -a întrebat de ceasul în care a început să -i fie mai bine. Și ei i-au zis: ,,Ieri, în ceasul al șaptelea, l-au lăsat frigurile.`` 53 Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Isus: ,,Fiul tău trăiește ...

 

Fapte Capitol 7

... zis: ,Cine te -a pus pe tine stăpînitor și judecător peste noi? 28 Vrei să mă omori și pe mine cum ai omorît ieri pe Egiptean?` 29 La auzul acestor vorbe, Moise a fugit, și s`a dus de a locuit ca străin ...