Căutare text înBiblie

 

Cuvânt

 

Rezultate dinBiblie pentruLUARE

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 31 pentruLUARE.

1 Samuel Capitol 4

1 Samuel Capitol 4 1 Samuel 3 1 Samuel Capitol 4 1 Chemarea lui Samuel a ajuns la cunoștința întregului Israel. Israel a ieșit înaintea Filistenilor, ca să lupte împotriva lor. Au tăbărît lîngă Eben-Ezer, și Filistenii tăbărîseră la Afec. 2 Filistenii s`au așezat în linie de bătaie împotriva lui Israel, și lupta a început. Israel a fost bătut de Filisteni, cari au omorît pe cîmpul de bătaie aproape patru mii de oameni. 3 Poporul s`a întors în tabără, și bătrînii lui Israel au zis: ,,Pentruce ne -a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de Filisteni? Haidem să luăm dela Silo chivotul legămîntului Domnului, ca să vină în mijlocul nostru, și să ne izbăvească din mîna vrăjmașilor noștri. 4 Poporul a trimes la Silo, de unde au adus chivotul legămîntului Domnului oștirilor, care șade între heruvimi. Cei doi fii ai lui Eli, Hofni și Fineas, erau acolo, împreună cu chivotul legămîntului lui Dumnezeu. 5 Cînd a intrat chivotul legămîntului Domnului în tabără, tot Israelul a scos strigăte de bucurie, de s`a cutremurat pămîntul. 6 Răsunetul ...

 

Ieremia Capitol 6

... și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre!`` Dar ei răspund: ,,Nu vrem să umblăm pe ele!`` 17 ,,Am pus niște străjeri peste voi: ,Fiți cu luare aminte la sunetul trîmbiței!`` Dar ei răspund: ,,Nu vrem să fim cu luare aminte!`` 18 ,,Deaceea, ascultați, neamuri, și luați seama la ce li se va întîmpla, adunare a poporelor! 19 Ascultă și tu, pămîntule! Iată ...

 

Daniel Capitol 10

... s`a descoperit un cuvînt lui Daniel, numit Beltșațar. Cuvîntul acesta, care este adevărat, vestește o mare nenorocire. El a fost cu luare aminte la cuvîntul acesta, și a priceput vedenia. 2 ,,În vremea aceea, eu, Daniel, trei săptămîni am fost în jale. 3 N`am ... m`a așezat tremurînd pe genunchii și mînile mele. 11 Apoi mi -a zis: ,,Daniele, om prea iubit și scump, fii cu luare aminte la cuvintele, pe cari ți le voi spune acum, și stai în picioare în locul unde ești; căci acum sînt trimes la tine!`` După ...

 

Fapte Capitol 8

... zicea că este un om însemnat; el vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. 10 Toți, dela mic pînă la mare, îl ascultau cu luare aminte, și ziceau: ,,Acesta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește ,mare`. 11 Îl ascultau cu luare aminte, pentrucă multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. 12 Dar cînd au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a ...

 

Deuteronomul Capitol 4

... porunci așa de drepte, cum este toată legea aceasta pe care v`o pun astăzi înainte? 9 Numai, ia seama asupra ta, și veghează cu luare aminte asupra sufletului tău, în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe cari ți le-au văzut ochii, și să-ți ... stăpînire. 15 Fiindcă n`ați văzut nici un chip în ziua cînd v`a vorbit Domnul din mijlocul focului, la Horeb, vegheați cu luare aminte asupra sufletelor voastre, 16 ca nu cumva să vă stricați, și să vă faceți un chip cioplit, sau o înfățișare a vreunui ...

 

Exodul Capitol 15

... dat Domnul poporului legi și porunci, și acolo l -a pus la încercare. 26 El a zis: ,,Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui, și dacă vei păzi toate legile ...

 

Iosua Capitol 23

... singur dintre voi urmărea o mie din ei, căci Domnul, Dumnezeul vostru, lupta pentru voi, cum v`a spus. 11 Vegheați dar cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca să iubiți pe Domnul, Dumnezeul vostru. 12 Dacă vă veți abate și vă veți alipi de neamurile acestea cari au ...

 

2 Samuel Capitol 18

2 Samuel Capitol 18 2 Samuel 17 2 Samuel Capitol 18 1 David a numărat poporul care era cu el, și a pus peste ei căpetenii peste mii și căpetenii peste sute. 2 A pus o treime din popor supt porunca lui Ioab, o treime supt Abișai, fiul Țeruiei, fratele lui Ioab, și o treime subt Itai din Gat. Și împăratul a zis poporului: ,,Vreau să ies și eu împreună cu voi.`` 3 Dar poporul a zis: ,,Să nu ieși! Căci dacă vom lua -o la fugă, luarea aminte nu se va îndrepta asupra noastră; și cînd vor cădea jumătate din noi, nu vor lua seama la noi; dar tu ești ca zece mii dintre noi, și acum este mai bine să ne vii în ajutor din cetate.`` 4 Împăratul le -a răspuns: ,,Voi face ce credeți că este mai bine.`` Și împăratul a stat lîngă poartă, în timp ce tot poporul ieșea cu sutele și miile. 5 Împăratul a dat următoarea poruncă lui Ioab, lui Abișai și lui Itai: ,,Pentru dragostea pe care o aveți față de mine, purtați-vă blînd cu ...

 

1 Imparati Capitol 3

... l -a culcat la sînul meu. 21 Dimineața, m`am sculat să dau țîță copilului; și iată că era mort. M`am uitat cu luare-aminte la el dimineața; și iată că nu era fiul meu, pe care -l născusem.`` 22 Cealaltă femeie a zis: ,,Ba nu; fiul ...

 

2 Cronici Capitol 7

... din ceruri, îi voi ierta păcatul, și -i voi tămădui țara. 15 Ochii Mei vor fi deschiși de acum, și urechile Mele vor fi cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta. 16 Acum, aleg și sfințesc casa aceasta, pentruca Numele Meu să locuiască în ea pe vecie, și voi ...

 

Neemia Capitol 8

... porții apelor, în fața bărbaților și femeilor și în fața celor ce erau în stare s`o înțeleagă. Tot poporul a fost cu luare aminte la cetirea cărții Legii. 4 Cărturarul Ezra stătea pe un scaun de lemn, ridicat cu prilejul acesta. Lîngă el, la dreapta, stăteau Matitia, Șema ...

 

   Următoarele >>>