Căutare text înBiblie

 

Cuvânt

 

Rezultate dinBiblie pentruPROSTIE

 Rezultatele 1 - 8 din aproximativ 8 pentruPROSTIE.

2 Samuel Capitol 15

2 Samuel Capitol 15 2 Samuel 14 2 Samuel Capitol 15 1 După aceea, Absalom și -a pregătit care și cai, și cinci zeci de oameni cari alergau înaintea lui. 2 Se scula disdedimineață, și stătea la marginea drumului la poartă. Și oridecîteori avea cineva vreo neînțelegere și se ducea la împărat la judecată, Absalom îl chema și zicea: ,,Din ce cetate ești?`` După ce -i răspundea: ,,Sînt din cutare seminție a lui Israel,`` 3 Absalom îi zicea: ,,Iată, pricina ta este bună și dreaptă; dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta.`` 4 Absalom zicea: ,,De m`ar pune pe mine judecător în țară! Orice om care ar avea o neînțelegere și o judecată, ar veni la mine, și i-aș face dreptate.`` 5 Și cînd se apropia cineva să se închine înaintea lui, el îi întindea mîna, îl apuca, și -l săruta. 6 Absalom se purta așa cu toți aceia din Israel cari se duceau la împărat să ceară dreptate. Și Absalom cîștiga inima oamenilor lui Israel. 7 După trecere de patruzeci de ani, Absalom a zis împăratului: ,,Dă-mi voie să mă duc la Hebron să împlinesc o juruință ...

 

Proverbele Capitol 1

Proverbele Capitol 1 Psalmii 150 Proverbele Capitol 1 1 Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, 2 pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții; 3 pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire; 4 ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tînărului cunoștință și chibzuință, - 5 să asculte însă și înțeleptul, și își va mări știința, și cel priceput, și va căpăta iscusință- 6 pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvînt adînc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tîlc. 7 Frica Domnului este începutul științei; dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. 8 Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău, și nu lepăda îndrumările mamei tale! 9 Căci ele sînt o cunună plăcută pe capul tău, și un lanț de aur la gîtul tău. 10 Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa cîștigat de ei! 11 Dacă-ți vor zice: ,,Vino cu noi! Haidem să întindem curse ca să vărsăm sînge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat; 12 haidem să -i înghițim de vii, ca locuința morților, și întregi, ca pe cei ce se pogoară în groapă; 13 vom găsi tot felul de ...

 

Proverbele Capitol 9

Proverbele Capitol 9 Proverbele 8 Proverbele Capitol 9 1 Înțelepciunea și -a zidit casa, și -a tăiat cei șapte stîlpi. 2 Și -a junghiat vitele, și -a amestecat vinul, și -a pus masa. 3 Și -a trimes slujnicele, și strigă, de pe... vîrful înălțimilor cetății: 4 ,,Cine este prost, să vină încoace!`` Celor lipsiți de pricepere le zice: 5 ,,Veniți de mîncați din pînea mea, și beți din vinul pe care l-am amestecat! 6 Lăsați prostia, și veți trăi, și umblați pe calea priceperii!`` 7 Celce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț, și celce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocară. 8 Nu mustra pe cel batjocoritor, ca să nu te urască; mustră pe cel înțelept, și el te va iubi! 9 Dă înțeleptului, și se va face și mai înțelept; învață pe cel neprihănit, și va învăța și mai mult! 10 Începutul înțelepciunii este frica de Domnul; și știința sfinților, este priceperea. 11 Prin mine ți se vor înmulți zilele, și ți se vor mări anii vieții tale. 12 Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept; dacă ești batjocoritor, tu singur ...

 

Proverbele Capitol 18

... un zid înalt. - 12 Înainte de pieire, inima omului se îngîmfă, dar smerenia merge înaintea slavei. - 13 Cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie și își trage rușinea. - 14 Duhul omului îl sprijinește la boală; dar duhul doborît de întristare, cine -l va ridica? - 15 O inimă pricepută dobîndește ...

 

Eclesiastul Capitol 1

Eclesiastul Capitol 1 Proverbele 31 Eclesiastul Capitol 1 1 Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. 2 O, deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, o deșertăciune a deșertăciunilor! Totul este deșertăciune. 3 Ce folos are omul din toată truda pe care și -o dă supt soare? 4 Un neam trece, altul vine, și pămîntul rămîne vecinic în picioare. 5 Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. 6 Vîntul suflă spre miază-zi, și se întoarce spre miază-noapte; apoi iarăș se întoarce, și începe din nou aceleași rotituri. 7 Toate rîurile se varsă în mare, și marea tot nu se umple: ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăș să pornească de acolo. 8 Toate lucrurile sînt într`o necurmată frămîntare, așa cum nu se poate spune; ochiul nu se mai satură privind, și urechea nu obosește auzind. 9 Ce a fost, va mai fi, și ce s`a făcut, se va mai face; nu este nimic nou supt soare. 10 Dacă este vreun lucru despre care s`ar putea spune: ,,Iată ceva nou!`` de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. 11 ...

 

Eclesiastul Capitol 2

... în toate este numai deșertăciune și goană după vînt, și că nu este nimic trainic supt soare. 12 Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. -Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceeace s`a făcut și mai înainte. - 13 Și am văzut ...

 

Eclesiastul Capitol 5

Eclesiastul Capitol 5 Eclesiastul 4 Eclesiastul Capitol 5 1 Păzește-ți piciorul, cînd intri în Casa lui Dumnezeu, și apropie-te mai bine să asculți, decît să aduci jertfa nebunilor; căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. 2 Nu te grăbi să deschizi gura, și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu; căci Dumnezeu este în cer, și tu pe pămînt, de aceea să nu spui vorbe multe. 3 Căci, dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. 4 Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi s`o împlinești, căci Lui nu -I plac cei fără minte; de aceea împlinește juruința, pe care ai făcut -o. 5 Mai bine să nu faci nicio juruință, decît să faci o juruință și să n`o împlinești. 6 Nu lăsa gura să te bage în păcat, și nu zice înaintea trimesului lui Dumnezeu: ,,M`am pripit.`` Pentruce să Se mînie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale, și să nimicească lucrarea mînilor tale? 7 Căci, dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, nu mai puțin este și în mulțimea vorbelor; de aceea, teme-te de Dumnezeu. 8 Cînd vezi în țară pe ...

 

Eclesiastul Capitol 7

Eclesiastul Capitol 7 Eclesiastul 6 Eclesiastul Capitol 7 1 Mai mult face un nume bun de cît untdelemnul mirositor, și ziua morții de cît ziua nașterii. 2 Mai bine să te duci într`o casă de jale de cît să te duci într`o casă de petrecere; căci acolo îți aduci aminte de sfîrșitul oricărui om, și cine trăiește, își pune la inimă lucrul acesta. 3 Mai bună este întristarea decît rîsul; căci prin întristarea feței inima se face mai bună. 4 Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. 5 Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului de cît să asculți la cîntecul celor fără minte. 6 Căci rîsul celor fără minte este ca pîrăitul spinilor supt căldare. Și aceasta este o deșertăciune. 7 Averea luată prin silă înebunește pe cel înțelept, și mita strică inima. 8 Mai bun este sfîrșitul unui lucru de cît începutul lui; mai bine cel bun la suflet de cît cel îngîmfat. 9 Nu te grăbi să te mînii în sufletul tău, căci mînia locuiește în sînul nebunilor. 10 Nu zice: ,,Cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune de cît acestea?`` Căci ...