Căutare text înBiblie

 

Cuvânt

 

Rezultate dinBiblie pentruRUȘINE

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 145 pentruRUȘINE.

Ieremia Capitol 48

... Ieremia 47 Ieremia Capitol 48 1 Asupra Moabului. ,,Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Vai de Nebo, căci este pustiit! Chiriataimul este acoperit de rușine, este luat; cetățuia este acoperită de rușine și zdrobită! 2 S`a dus fala Moabului, la Hesbon i se pune la cale pieirea: ,Haidem, să -l nimicim din mijlocul neamurilor ... îi voi trimete oameni cari -l vor pritoci; îi vor goli vasele și vor face să -i plesnească burdufurile. 13 Moabul va fi dat de rușine cu Chemoș, cum a fost dat de rușine casa lui Israel cu Betel, în care își punea încrederea. 14 Cum puteți să ziceți: ,Sîntem viteji, ostași gata de luptă?`` 15 ,,Moabul este pustiit ... drum și pîndește, locuitoarea Aroerului! Întreabă pe fugar și pe cel scăpat, și zi: ,Ce s`a întîmplat?` 20 Moabul este acoperit de rușine, căci este zdrobit. Gemeți și strigați! Vestiți în Arnon că Moabul este pustiit! 21 A venit pedeapsa și peste țara cîmpiei, peste Holon ...

 

Psalmii Capitol 25

... Capitol 25 Psalmii 24 Psalmii Capitol 25 1 La Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. 2 În Tine, Dumnezeule, mă încred: să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine! 3 Da, toți cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi dați de rușine: ci de rușine vor fi dați cei ce Te părăsesc fără temei. 4 Arată-mi, Doamne, căile Tale, și învață-mă cărările Tale. 5 Povățuiește-mă în adevărul ... mulți sînt vrăjmașii mei, și cu ce ură mare mă urmăresc. 20 Păzește-mi sufletul, și scapă-mă! Nu mă lăsa să fiu dat de rușine cînd mă încred în Tine! 21 Să mă ocrotească nevinovăția și neprihănirea, cînd îmi pun nădejdea în Tine! 22 Izbăvește, Dumnezeule, pe Israel din toate ...

 

Psalmii Capitol 69

... să dau înapoi ce n`am furat. 5 Dumnezeule, Tu cunoști nebunia mea, și greșelile mele nu-Ți sînt ascunse. 6 Să nu rămînă de rușine, din pricina mea, ceice nădăjduiesc în Tine, Doamne, Dumnezeul oștirilor! Să nu roșească de rușine, din pricina mea, ceice Te caută, Dumnezeul lui Israel! 7 Căci pentru Tine port eu ocara, și îmi acopere fața rușinea. 8 Am ajuns un ... grăbește de m`ascultă! 18 Apropie-Te de sufletul meu și izbăvește -l! Scapă-mă, din pricina vrăjmașilor mei! 19 Tu știi ce ocară, ce rușine și batjocură mi se face; toți protivnicii mei sînt înaintea Ta. 20 Ocara îmi rupe inima, și sînt bolnav; aștept să -i fie cuiva milă ...

 

Psalmii Capitol 71

... Psalmii Capitol 71 Psalmii 70 Psalmii Capitol 71 1 În Tine, Doamne, îmi caut scăparea: să nu rămîn de rușine niciodată! 2 Scapă-mă, în dreptatea Ta, și izbăvește-mă! Pleacă-Ți urechea spre mine, și ajută-mi. 3 Fii o stîncă de adăpost pentru ... nu -i nimeni care să -l scape!`` 12 Dumnezeule, nu Te depărta de mine! Dumnezeule, vino de grab în ajutorul meu! 13 Să rămînă de rușine și nimiciți, cei ce vor să-mi ia viața! Să fie acoperiți de rușine și de ocară, cei ce-mi caută perzarea! 14 Și eu voi nădăjdui pururea, Te voi lăuda tot mai mult. 15 Gura mea va vesti ... l-ai izbăvit; 24 și limba mea va vesti zi de zi dreptatea Ta, căci cei ce-mi caută pierzarea sînt rușinați și roși de rușine

 

Ieremia Capitol 50

... 2 ,Dați de știre printre neamuri, dați de veste și înălțați un steag! Vestiți, n`ascundeți nimic! Spuneți: ,Babilonul este luat! Bel este acoperit de rușine, Merodac este zdrobit! Idolii lui sînt acoperiți de rușine, idolii lui sînt sfărîmați! 3 Căci împotriva lui se suie un neam dela mează-noapte, care -i va preface țara într`o pustie, și nu ... veselit, cînd Mi-ați jăfuit moștenirea Mea! Da, săreați ca o juncană în iarbă, nechiezați ca niște armăsari focoși!`` 12 ,,Mama voastră este acoperită de rușine, cea care v`a născut roșește de rușine; iată, ea este coada neamurilor, este un pustiu, un pămînt uscat și fără apă! 13 Din pricina mîniei Domnului nu va mai fi locuită, și ...

 

Psalmii Capitol 31

... Psalmii 30 Psalmii Capitol 31 1 (Către mai marele cîntăreților. Un psalm al lui David.) Doamne, în Tine mă încred: să nu fiu dat de rușine niciodată. Izbăvește-mă, în dreptatea Ta! 2 Pleacă-Ți urechea spre mine, grăbește de-mi ajută! Fii pentru mine o stîncă ocrotitoare, o cetățuie unde ... vrăjmașii și de prigonitorii mei! 16 Fă să lumineze Fața Ta peste robul Tău, scapă-mă, prin îndurarea Ta! 17 Doamne, să nu rămîn de rușine cînd Te chem. Ci să rămînă de rușine cei răi, și ei să se pogoare muți în locuința morților! 18 Să amuțească buzele mincinoase, cari vorbesc cu îndrăzneală, cu trufie și dispreț împotriva ...

 

Psalmii Capitol 44

... 6 Căci nu în arcul meu mă încred, nu sabia mea mă va scăpa; 7 ci Tu ne izbăvești de vrăjmașii noștri, și dai de rușine pe cei ce ne urăsc. 8 Noi, în fiecare zi, ne lăudăm cu Dumnezeu, și pururea slăvim Numele Tău. -(Oprire). 9 Dar Tu ne lepezi ...

 

Isaia Capitol 30

... întrebe, ca să fugă supt ocrotirea lui Faraon, și să caute un adăpost supt umbra Egiptenilor! 3 Dar, ocrotirea lui Faraon vă va da de rușine, și adăpostul supt umbra Egiptului vă va da de ocară. 4 Căci voivozii lui au și ajuns la Țoan, și trimeșii lui au și atins ...

 

Isaia Capitol 44

... mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Ele însele mărturisesc lucrul acesta: n`au nici vedere, nici pricepere, tocmai ca să rămînă de rușine. 10 Cine este acela care să fi făcut un dumnezeu, sau să fi turnat un idol, și să nu fi tras niciun folos din el ... meșterii lor nu sînt decît oameni; să se strîngă cu toții, să se înfățișeze, și tot vor tremura cu toții și vor fi acoperiți de rușine. 12 Ferarul face o secure, lucrează cu cărbuni, și o fățuiește și -i dă un chip cu lovituri de ciocan, și o lucrează cu puterea ...

 

Isaia Capitol 54

... întinde la dreapta și la stînga, sămînța ta va cotropi neamurile, și va locui cetățile pustii. 4 Nu te teme, căci nu vei rămînea de rușine; nu roși, căci nu vei fi acoperită de rușine; ci vei uita și rușinea tinereții tale, și nu-ți vei mai aduce aminte de văduvia ta, 5 căci Făcătorul tău este bărbatul tău: Domnul ...

 

Ieremia Capitol 8

... Domnului este cu noi?` ,,Cu adevărat, degeaba s`a pus la lucru pana mincinoasă a cărturarilor. 9 Înțelepții sînt dați de rușine, sînt uimiți, sînt prinși; căci au nesocotit Cuvîntul Domnului, și ce înțelepciune au ei? 10 De aceea, pe nevestele lor le voi da altora, și ... preot, toți înșală! 11 Leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului Meu, zicînd: ,Pace! Pace!` Și totuș pace nu este. 12 Vor fi dați de rușine, căci săvîrșesc astfel de urîciuni; nu roșesc, și nu știu de rușine; de aceea, vor cădea împreună cu ceice cad, și vor fi răsturnați, cînd îi voi pedepsi, zice Domnul.`` 13 ,,Vreau să isprăvesc cu ei, zice ...

 

   Următoarele >>>