Căutare text înBiblie

 

Cuvânt

 

Rezultate dinBiblie pentruSTARE

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 59 pentruSTARE.

Numeri Capitol 1

... fiii lui Beniamin, după familiile lor, după casele părinților lor, numărînd numele bărbaților dela vîrsta de douăzeci de ani în sus, pe toți cei în stare să poarte armele: 37 bărbații din seminția lui Beniamin ieșiți la numărătoare, au fost treizeci și cinci de mii patru sute. 38 Au trecut în ... fiii lui Dan, după familiile lor, după casele părinților lor, numărînd numele bărbaților dela vîrsta de douăzeci de ani în sus, pe toți cei în stare să poarte armele: 39 bărbații din seminția lui Dan ieșiți la numărătoare, au fost șasezeci și două de mii șapte sute. 40 Au trecut în ... fiii lui Așer, după familiile lor, după casele părinților lor, numărînd numele bărbaților dela vîrsta de douăzeci de ani în sus, pe toți cei în stare să poarte armele: 41 bărbații din seminția lui Așer, ieșiți la numărătoare, au fost patruzeci și una de mii cinci sute. 42 Au trecut în ... fiii lui Neftali, după familiile lor, după casele părinților lor, numărînd numele bărbaților dela vîrsta de douăzeci de ani în sus, pe toți cei în stare să poarte armele: 43 bărbații din seminția lui Neftali ieșiți la numărătoare, au fost cincizeci și trei de mii patru sute. 44 Aceștia sînt aceia ...

 

Numeri Capitol 4

... începînd dela vîrsta de treizeci de ani în sus pînă la vîrsta de cinci zeci de ani, a tuturor celor ce sînt în stare să facă vreo slujbă în cortul întîlnirii. 31 Iată ce este dat în grija lor și ce au ei de dus, pentru toate slujbele din ... și anume a tuturor acelora cari, dela vîrsta de treizeci de ani în sus, pînă la vîrsta de cincizeci de ani, erau în stare să facă vreo slujbă în cortul întîlnirii. 36 Cei ieșiți la numărătoare, după familiile lor, au fost două mii șapte sute cinci zeci. 37 Aceștia ... părinților lor, 39 dela vîrsta de treizeci de ani în sus pînă la vîrsta de cincizeci de ani, și anume toți cei ce erau în stare să facă vreo slujbă în cortul întîlnirii, 40 cei ieșiți la numărătoare, după familiile lor, după casele părinților lor, au fost două mii șase sute ... după casele părinților lor, 43 dela vîrsta de treizeci de ani în sus pînă la vîrsta de cincizeci de ani, toți cei ce erau în stare să facă vreo slujbă în cortul întîlnirii, 44 cei ieșiți la numărătoare, după familiile lor, au fost trei mii două sute. 45 Aceștia sînt cei ...

 

Judecatorii Capitol 20

... aceeaș zi, Beniamiții le-au ieșit înainte din Ghibea, și iarăș au culcat la pămînt optsprezece mii de oameni din copiii lui Israel, toți în stare să poarte armele. 26 Toții copiii lui Israel și tot poporul s`au suit și au venit la Betel; au plîns și au rămas acolo ... înaintea lui Israel, și copiii lui Israel au ucis în ziua aceea douăzeci și cinci de mii o sută de oameni din Beniamin, toți în stare să poarte armele. 36 Fiii lui Beniamin credeau că bărbații lui Israel sînt bătuți, căci aceștia făceau loc Beniamiților și se bizuiau pe oamenii pe ... două mii. 46 Întreg numărul Beniamiților cari au perit în ziua aceea a fost de douăzeci și cincii de mii de oameni în stare să poarte armele, toți voinici. 47 Șase sute de oameni erau ceice dăduseră dosul și fugiseră spre pustie la stînca Rimon; acolo au rămas patru ...

 

Daniel Capitol 2

... vă înțelegeți ca să-mi spuneți minciuni și neadevăruri, pînă se vor schimba vremurile. De aceea, spuneți-mi visul, ca să știu dacă sînteți în stare să mi -l și tîlcuiți!`` 10 Haldeii au răspuns împăratului: ,,Nu este nimeni pe pămînt, care să poată spune ce cere împăratul; deaceea niciodată niciun ... va da împăratului tîlcuirea!`` 26 Împăratul a luat cuvîntul și a zis lui Daniel, care se numea Beltșațar: ,,Ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tîlcuirea lui?`` 27 Daniel a răspuns înaintea împăratului, și a zis ...

 

2 Samuel Capitol 11

2 Samuel Capitol 11 2 Samuel 10 2 Samuel Capitol 11 1 În anul următor, pe vremea cînd porneau împărații la război, David a trimes pe Ioab, cu slujitorii lui și tot Israelul, să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. 2 Într`o după amiază spre seară, David s`a sculat de pe pat; și pe cînd se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. 3 David a întrebat cine este femeia aceasta, și i-au spus: ,,Este Bat-Șeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, Hetitul.`` 4 Și David a trimes niște oameni s`o aducă. Ea a venit la el, și el s`a culcat cu ea. După ce s`a curățit de necurăția ei, ea s`a întors acasă. 5 Femeia a rămas însărcinată și a trimes vorbă lui David, zicînd: ,,Sînt însărcinată.`` 6 Atunci David a trimes următoarea poruncă lui Ioab: ,,Trimete-mi pe Urie, Hetitul.`` Și ...

 

1 Cronici Capitol 7

... și Ahișahar; 11 toți aceștia erau fii ai lui Iediael, căpetenii ale caselor părinților lor, oameni viteji, în număr de șaptesprezece mii două sute, în stare să poarte armele și să meargă la răsboi. 12 Șupim și Hupim, fiii lui Ir; Hușim, fiul lui Aher. 13 Fiii lui Neftali: Iahțiel, Guni ... fiii lui Așer, căpeteniile caselor părinților lor, oameni aleși și viteji, căpeteniile domnilor, scriși în număr de douăzeci și șase de mii de oameni, în stare

 

1 Cronici Capitol 12

... ce trebuia să facă Israel, două sute de căpetenii, și toți frații lor erau puși supt porunca lor. 33 Din Zabulon, cincizeci de mii, în stare să meargă la oștire, înarmați pentru luptă cu toate armele de război, și gata să se lupte cu o inimă hotărîtă. 34 Din Neftali, o ... șapte de mii, cari purtau scutul și sulița. 35 Din Daniți, înarmați pentru război, douăzeci și opt de mii șase sute. 36 Din Așer, în stare să meargă la oaste, și gata de luptă: patruzeci de mii. 37 Și de cealaltă parte a Iordanului, din Rubeniți, din Gadiți, și ...

 

1 Cronici Capitol 21

... Ioab a dat lui David cartea numărătorii poporului: în tot Israelul erau o mie de mii și o sută de mii de bărbați în stare să scoată sabia, iar în Iuda erau patrusute șaptezeci de mii de bărbați în stare să scoată sabia. 6 Între ei n`a numărat și pe Levi și Beniamin, căci porunca împăratului i se părea o urîciune. 7 ...

 

Neemia Capitol 8

... lui Israel. 2 Și preotul Ezra a adus Legea înaintea adunării, alcătuită din bărbați și femei și din toți cei ce erau în stare s`o înțeleagă. Era întîia zi a lunii a șaptea. 3 Ezra a citit în carte de dimineață pînă ...

 

1 Corinteni Capitol 7

1 Corinteni Capitol 7 1 Corinteni 6 1 Corinteni Capitol 7 1 Cu privire la lucrurile despre cari mi-ați scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. 2 Totuș, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui, și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. 3 Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț; și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. 4 Nevasta nu este stăpînă pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpîn peste trupul lui, ci nevasta. 5 Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decît doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea; apoi să vă împreunați iarăș, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpînirii voastre. 6 Lucrul acesta îl spun ca o îngăduință; nu fac din el o poruncă. 7 Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine; dar fiecare are dela Dumnezeu darul lui: unul într`un fel, altul într`altul. 8 Celor neînsurați și văduvelor, le spun că este bine pentru ei să rămînă ca mine. 9 Dar dacă ...

 

2 Corinteni Capitol 3

... niște table cari sînt inimi de carne. 4 Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu, prin Hristos. 5 Nu că noi prin noi înșine sîntem în stare să gîndim ceva ca venind dela noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine dela Dumnezeu, 6 care ne -a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legămînt nou, nu al slovei, ci al Duhului; căci slova omoară, dar Duhul dă viața. 7 Acum, dacă slujba aducătoare ...

 

   Următoarele >>>