Căutare text înBiblie

 

Cuvânt

 

Rezultate dinBiblie pentruTÂNĂR

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 61 pentruTÂNĂR.

Judecatorii Capitol 19

Judecatorii Capitol 19 Judecatorii 18 Judecatorii Capitol 19 1 Pe vremea cînd nu era împărat în Israel, un Levit, care locuia la marginea muntelui lui Efraim, și -a luat ca țiitoare o femeie din Betleemul lui Iuda. 2 Țiitoarea nu i -a fost credincioasă, și l -a părăsit ca să se ducă în casa tatălui ei în Betleemul lui Iuda, unde a rămas timp de patru luni. 3 Bărbatul ei s`a sculat și s`a dus la ea, ca să -i vorbească inimii și s`o aducă înapoi. Avea cu el pe sluga lui și doi măgari. Ea l -a adus în casa tatălui ei; și cînd l -a văzut tatăl femeii aceleia tinere, l -a primit cu bucurie. 4 Socrul său, tatăl femeii aceleia tinere, l -a ținut la el trei zile. Au mîncat și au băut, și au rămas noaptea acolo. 5 A patra zi, s`au sculat dis de dimineață, și Levitul se pregătea să plece. Dar tatăl tinerei femei a zis ginerelui său: ,,Ia o bucată de pîne, ca să ...

 

Daniel Capitol 1

Daniel Capitol 1 Ezechiel 48 Daniel Capitol 1 1 În al treilea an al domniei lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului, și l -a împresurat. 2 Domnul a dat în mînile lui pe Ioiachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele Casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa dumnezeului său, le -a pus în casa vistieriei dumnezeului său. 3 Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să -i aducă vreo cîțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească, 4 niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului, și pe cari să -i învețe scrierea și limba Haldeilor. 5 Împăratul le -a rînduit pe fiecare zi o parte din bucatele dela masa lui și din vinul de care bea el, vrînd să -i crească timp de trei ani, după cari aveau să fie în slujba împăratului. 6 Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda: ...

 

1 Timotei Capitol 5

1 Timotei Capitol 5 1 Timotei 4 1 Timotei Capitol 5 1 Nu mustra cu asprime pe un bătrîn, ci sfătuiește -l ca pe un tată; pe tineri sfătuiește -i ca pe niște frați; 2 pe femeile bătrîne, ca pe niște mame; pe cele tinere, ca pe niște surori, cu toată curăția. 3 Cinstește pe văduvele cari sînt cu adevărat văduve. 4 Dacă o văduvă are copii sau nepoți dela copii, aceștia să se deprindă să fie evlavioși întîi față de cei din casa lor, și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. 5 Cea cu adevărat văduvă, care a rămas singură, și -a pus nădejdea în Dumnezeu, și stăruiește, zi și noapte, în cereri și rugăciuni. 6 Dar cea dedată la plăceri, măcar că trăiește, este moartă. 7 Poruncește și aceste lucruri, ca să fie fără vină. 8 Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, și mai ales de cei din casa lui, s`a lepădat de credință, și este mai rău decît un necredincios. 9 O văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să n`aibă mai puțin de șaizeci de ani, să ...

 

Genesa Capitol 19

Genesa Capitol 19 Genesa 18 Genesa Capitol 19 1 Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara; și Lot ședea la poarta Sodomei. Cînd i -a văzut Lot, s`a sculat, le -a ieșit înainte, și s`a plecat pînă la pămînt. 2 Apoi a zis: ,,Domnii mei, intrați, vă rog, în casa robului vostru, ca să rămîneți peste noapte în ea și spălați-vă picioarele; mîne vă veți scula de dimineață, și vă veți vedea de drum.`` ,,Nu``, au răspuns ei, ,,ci vom petrece noaptea în uliță``. 3 Dar Lot a stăruit de ei pînă au venit și au intrat în casa lui. Le -a pregătit o cină, a pus să coacă azimi și au mîncat. 4 Dar nu se culcaseră încă, și oamenii din cetate, bărbații din Sodoma, tineri și bătrîni, au înconjurat casa; tot norodul a alergat din toate colțurile. 5 Au chemat pe Lot, și i-au zis: ,,Unde sînt oamenii cari au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate -i afară la noi, ca să ne împreunăm cu ei.`` 6 Lot a ieșit afară ...

 

1 Imparati Capitol 12

1 Imparati Capitol 12 1 Imparati 11 1 Imparati Capitol 12 1 Roboam s`a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să -l facă împărat. 2 Cînd a auzit lucrul acesta Ieroboam, fiul lui Nebat, era tot în Egipt, unde fugise de împăratul Solomon, și în Egipt locuia. 3 Au trimes să -l cheme. Atunci Ieroboam, și toată adunarea lui Israel au venit la Roboam și i-au vorbit așa: 4 ,,Tatăl tău ne -a îngreuiat jugul; acum tu ușurează această aspră robie și jugul greu pe care l -a pus peste noi tatăl tău. Și îți vom sluji.`` 5 El le -a zis: ,,Duceți-vă, și întoarceți-vă la mine peste trei zile.`` Și poporul a plecat. 6 Împăratul Roboam s`a sfătuit cu bătrînii cari fuseseră pe lîngă tatăl său Solomon, în timpul vieții lui, și a zis: ,,Ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia?`` 7 Și iată ce i-au zis ei: ,,Dacă vei îndatora astăzi pe poporul acesta, dacă le faci ce cer, și dacă le vei răspunde cu vorbe binevoitoare, îți vor sluji pe vecie.`` ...

 

2 Cronici Capitol 10

2 Cronici Capitol 10 2 Cronici 9 2 Cronici Capitol 10 1 Roboam s`a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să -l facă împărat. 2 Cînd a auzit lucrul acesta, Ieroboam, fiul lui Nebat, era în Egipt, unde fugise de împăratul Solomon; și s`a întors din Egipt. 3 Au trimes să -l cheme. Atunci Ieroboam și tot Israelul au venit la Roboam și i-au vorbit așa: 4 ,,Tatăl tău ne -a îngreuiat jugul: acum ușurează această aspră robie și jugul greu pe care l -a pus peste noi tatăl tău. Și îți vom sluji.`` 5 El le -a zis: ,,Întoarceți-vă la mine după trei zile.`` Și poporul a plecat. 6 Împăratul Roboam a întrebat pe bătrînii cari fuseseră cu tatăl său Solomon, în timpul vieții lui, și a zis: ,,Ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia?`` 7 Și iată ce i-au zis ei: ,,Dacă vei fi bun cu poporul acesta, dacă -i vei primi bine, și dacă le vei vorbi cu bunăvoință, îți vor sluji pe vecie.`` 8 Dar Roboam a ...

 

Ezechiel Capitol 23

Ezechiel Capitol 23 Ezechiel 22 Ezechiel Capitol 23 1 Cuvîntul Domnului mi -a vorbit astfel: 2 ,,Fiul omului, erau două femei, fiice ale aceleiași mame. 3 Ele au curvit în Egipt, au curvit în tinereța lor; acolo le-au fost strîns țîțele, acolo le -a fost atîns sînul fecioresc. 4 Cea mai mare se chema Ohola, și sora ei Oholiba. Erau ale Mele, și au născut fii și fiice.`` Ohola este Samaria; Oholiba este Ierusalimul. 5 Ohola nu Mi -a fost credincioasă; s`a aprins de dragoste pentru ibovnicii ei, după Asirieni, vecinii ei, 6 îmbrăcați cu ștofe văpsite în albastru, dregători și căpetenii, toți tineri și plăcuți, călăreți călări pe cai. 7 Ea a curvit cu ei, cu toată fruntea copiilor Asiriei; s`a spurcat cu toți aceia pentru cari umbla nebună, s`a spurcat cu toți idolii lor. 8 Nu s`a lăsat nici de curviile ei din Egipt, căci aceștia se culcaseră cu ea din tinereța ei, îi atinseseră sînul fecioresc, și își vărsaseră curviile peste ea. 9 De aceea, am dat -o în mînile ibovnicilor ei, în mînile copiilor ...

 

2 Samuel Capitol 2

2 Samuel Capitol 2 2 Samuel 1 2 Samuel Capitol 2 1 După aceea, David a întrebat pe Domnul: ,,Să mă sui în vreuna din cetățile lui Iuda?`` Domnul i -a răspuns: ,,Suie-te``. David a zis: ,,Unde să mă sui?`` Și Domnul a răsuns: ,,La Hebron``. 2 David s`a suit acolo, cu cele două neveste ale sale: Ahinoam din Izreel, și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal. 3 David a luat cu el și pe oamenii cari erau la el, pe fiecare cu casa lui; și au locuit în cetățile Hebronului. 4 Bărbații lui Iuda au venit, și au uns acolo pe David ca împărat peste casa lui Iuda. Au dat de știre lui David că oamenii din Iabesul Galaadului au îngropat pe Saul. 5 David a trimes niște soli oamenilor din Iabesul Galaadului, să le spună: ,,Binecuvîntați să fiți de Domnul, fiindcă ați arătat astfel bunăvoință față de Saul, stăpînul vostru, și l-ați îngropat! 6 Și acum, Domnul să vă arate bunătate și credincioșie! Vă voi face și eu bine, pentrucă v`ați purtat astfel. 7 Să vi se întărească mînile, ...

 

Psalmii Capitol 148

Psalmii Capitol 148 Psalmii 147 Psalmii Capitol 148 1 Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați -L în locurile cele înalte! 2 Lăudați -L toți îngerii Lui! Lăudați -L, toate oștirile Lui! 3 Lăudați -L, soare și lună, lăudați -L, toate stelele luminoase! 4 Lăudați -L, cerurile cerurilor, și voi, ape, cari sînteți mai pe sus de ceruri! 5 Să laude Numele Domnului, căci El a poruncit și au fost făcute, 6 le -a întărit pe veci de veci; le -a dat legi, și nu le va călca. 7 Lăudați pe Domnul de jos de pe pămînt, balauri de mare, și adîncuri toate; 8 foc și grindină, zăpadă și ceață, vînturi năpraznice, cari împliniți poruncile Lui, 9 munți și dealuri toate, pomi roditori, și cedri toți, 10 fiare și vite toate, tîrîtoare și păsări înaripate, 11 împărați ai pămîntului și popoare toate, voievozi și toți judecătorii pămîntului, 12 tineri și tinere, bătrîni și copii! 13 Să laude Numele Domnului! Căci numai Numele Lui este înălțat: măreția Lui este mai pe sus de pămînt și ceruri. 14 El a înalțat tăria poporului Său: iată o pricină de laudă pentru ...

 

Plingerile lui Ieremia Capitol 5

Plingerile lui Ieremia Capitol 5 Plingerile lui Ieremia 4 Plingerile lui Ieremia Capitol 5 1 ,,Adu-Ți aminte, Doamne, de ce ni s`a întîmplat! Uită-Te și vezi-ne ocara! 2 Moștenirea noastră a trecut la niște străini, casele noastre la cei din alte țări! 3 Am rămas orfani, fără tată; mamele noastre sînt ca niște văduve. 4 Apa noastră o bem pe bani, și lemnele noastre trebuie să le plătim. 5 Prigonitorii ne urmăresc cu îndîrjire, și cînd obosim, nu ne dau odihnă. 6 Am întins mîna spre Egipt, spre Asiria, ca să ne săturăm de pîne. 7 Părinții noștri, cari au păcătuit, nu mai sînt, iar noi le purtăm păcatele. 8 Robii ne stăpînesc, și nimeni nu ne izbăvește din mînile lor. 9 Ne căutăm pînea cu primejdia vieții noastre, căci ne amenință sabia în pustie. 10 Ne arde pielea ca un cuptor, de frigurile foamei. 11 Au necinstit pe femei în Sion, pe fecioare în cetățile lui Iuda. 12 Mai marii noștri au fost spînzurați de mînile lor; Bătrînilor nu le -a dat nici o cinste 13 Tinerii au fost puși să rîșnească, și copiii cădeau supt poverile de ...

 

Tit Capitol 2

Tit Capitol 2 Tit 1 Tit Capitol 2 1 Tu însă, vorbește lucruri cari se potrivesc cu învățătura sănătoasă. 2 Spune că cei bătrîni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. 3 Spune că femeile în vîrstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin; să învețe pe alții ce este bine, 4 ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbați și copiii; 5 să fie cumpătate, cu viața curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentruca să nu se vorbească de rău Cuvîntul lui Dumnezeu. 6 Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați, 7 și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune, în toate privințele. Iar în învățătură, dă dovadă de curăție, de vrednicie, 8 de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca protivnicul să rămînă de rușine, și să nu poată să spună nimic rău de noi. 9 Sfătuiește pe robi să fie supuși stăpînilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, 10 să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o ...

 

   Următoarele >>>