Căutare text înBiblie

 

Cuvânt

 

Rezultate dinBiblie pentruTIMP

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 213 pentruTIMP.

Leviticul Capitol 23

... și spune-le: ,În a cincisprezecea zi a acestei a șaptea luni, va fi sărbătoarea corturilor, în cinstea Domnului, timp de șapte zile. 35 În ziua întîi să fie o adunare sfîntă: să nu faceți nici o lucrare de slugă în timpul ei. 36 Timp ... a cincisprezecea zi a lunii acesteia a șaptea, cînd veți strînge rodurile țării, să prăznuiți o sărbătoare în cinstea Domnului, timp de șapte zile: cea dintîi zi să fie o zi de odihnă, și a opta să fie tot o zi de odihnă. 40 ... de sălcii de rîu, și să vă bucurați înaintea Domnului, Dumnezeului vostru, șapte zile. 41 În fiecare an să prăznuiți sărbătoarea aceasta în cinstea Domnului, timp de șapte zile. Aceasta este o lege vecinică pentru urmașii voștri. În luna a șaptea s`o prăznuiți. 42 Șapte zile să locuiți ...

 

Leviticul Capitol 15

... lucrul acela, va fi necurat pînă seara. 24 Dacă se culcă cineva cu ea, și vine peste el necurăția femeii aceleia, el va fi necurat timp de șapte zile, și orice pat în care se va culca, va fi necurat. 25 Femeia care va avea o scurgere de sînge timp de mai multe zile, afară de soroacele ei obicinuite, sau a cărei scurgere va ținea mai mult ca deobicei, va fi necurată tot ...

 

1 Imparati Capitol 15

1 Imparati Capitol 15 1 Imparati 14 1 Imparati Capitol 15 1 În al optsprezecelea an al domniei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a început să împărățească peste Iuda Abiam. 2 A împărățit trei ani la Ierusalim. Mamă-sa se chema Maaca, fata lui Abisalom. 3 El s`a dedat la toate păcatele pe cari le făcuse tatăl său înaintea lui; și inima lui n`a fost întreagă a Domnului, Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. 4 Dar din pricina lui David, Domnul Dumnezeul lui i -a dat o lumină la Ierusalim, punînd pe fiul lui după el și lăsînd Ierusalimul în picioare. 5 Căci David făcuse ce este plăcut înaintea Domnului, și nu se abătuse dela niciuna din poruncile Lui în tot timpul vieții lui, afară de întîmplarea cu Urie, Hetitul. 6 Între Roboam și Ieroboam a fost război tot timpul cît a trăit Roboam. 7 Celelalte fapte ale lui Abiam, și tot ce a făcut el, nu sînt scrise oare în cartea Cronicilor împăraților lui Iuda? Între Abiam și Ieroboam a fost război. 8 ...

 

Exodul Capitol 13

... care a jurat părinților tăi că ți -o va da, țară unde curge lapte și miere, să ții următoarea slujbă în luna aceasta. 6 Timp de șapte zile, să mănînci azimi; și în ziua a șaptea, să fie o sărbătoare în cinstea Domnului. 7 În timpul celor șapte ...

 

Numeri Capitol 6

Numeri Capitol 6 Numeri 5 Numeri Capitol 6 1 Domnul a vorbit lui Moise, și a zis: 2 ,,Vorbește copiilor lui Israel, și spune-le: ,Cînd un bărbat sau o femeie se va despărți de ceilalți, făcînd o juruință de nazireat1, ca să se închine Domnului, 3 să se ferească de vin și de băutură îmbătătoare; să nu bea nici oțet făcut din vin, nici oțet făcut din vreo băutură îmbătătoare; să nu bea nicio băutură stoarsă din struguri, și să nu mănînce struguri proaspeți nici uscați. 4 În tot timpul nazireatului lui, să nu mănînce nimic care vine din viță, dela sîmburi pînă la pielița strugurelui. 5 În tot timpul nazireatului, briciul să nu treacă pe capul lui; pînă la împlinirea zilelor pentru cari s`a închinat Domnului, va fi sfînt; să-și lase părul să crească în voie. 6 În tot timpul cît s`a făgăduit Domnului prin jurămînt, să nu se apropie de un mort; 7 să nu se pîngărească nici la moartea tatălui său, nici a mamei sale, nici a fratelui său, nici a sorei sale, căci poartă pe cap închinarea ...

 

Fapte Capitol 13

... cinste pe norodul acesta, în timpul șederii lui în țara Egiptului, și l`a scos din Egipt cu brațul Său cel puternic. 18 Timp de aproape patruzeci de ani, le -a suferit purtarea în pustie. 19 Și, dupăce a nimicit șapte popoare în țara Canaanului ... cincizeci de ani. 20 După aceste lucruri le -a dat judecători, pînă la proroocul Samuel. 21 Ei au cerut atunci un împărat. Și, timp de aproape patruzeci de ani, Dumnezeu le -a dat pe Saul, fiul lui Chis, din seminția lui Beniamin; 22 apoi l -a ... lemn, și L-au pus într`un mormînt. 30 Dar Dumnezeu L -a înviat din morți. 31 El S`a arătat, timp de mai multe zile celorce se suiseră cu El din Galilea la Ierusalim, și cari acum sînt martorii Lui înaintea norodului. 32 Și noi vă ... au izgonit din hotarele lor. 51 Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor, și s`au dus în Iconia, 52 în timp

 

1 Imparati Capitol 11

... acolo și au domnit la Damasc. 25 El a fost un vrăjmaș al lui Israel în tot timpul vieții lui Solomon, în același timp cînd îi făcea rău Hadad, și ura pe Israel. El a împărățit peste Siria. 26 Și Ieroboam, slujitorul lui Solomon, a ridicat ...

 

Exodul Capitol 23

... și sucesc hotărîrile celor drepți. 9 Să nu asuprești pe străin; știți ce simte străinul, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. 10 Timp de șase ani, să sameni pămîntul, și să -i strîngi rodul. 11 Dar în al șaptelea, să -i dai răgaz, și să -l lași să ... să mănînce săracii poporului tău, iar ce va mai rămînea, să mănînce fiarele depe cîmp. Tot așa să faci cu via și măslinii tăi. 12 Timp de șase zile, să-ți faci lucrarea. Dar în ziua a șaptea să te odihnești, pentru ca boul și măgarul tău să aibă ... să nu se audă ieșind din gura voastră. 14 De trei ori pe an, să prăznuiești sărbători în cinstea Mea. 15 Să ții sărbătoarea azimilor; timp de șapte zile, la vremea hotărîtă, în luna spicelor, să mănînci azimi, cum ți-am poruncit; căci în luna aceasta ai ieșit din Egipt; și ...

 

Exodul Capitol 34

... lor, să tîrască și pe fiii tăi să curvească înaintea dumnezeilor lor. 17 Să nu-ți faci un dumnezeu turnat. 18 ,,Să ții sărbătoarea azimilor: timp de șapte zile, la vremea hotărîtă, în luna spicelor, să mănînci azimi, cum ți-am poruncit, căci în luna spicelor ai ieșit din Egipt. 19 ...

 

Iosua Capitol 6

... mersului, preoții sunau din trîmbițe. 14 Au înconjurat cetatea odată, a doua zi; apoi s`au întors în tabără. Au făcut acelaș lucru timp de șase zile. 15 În ziua a șaptea, s`au sculat în zorii zilei, și au înconjurat în acelaș fel cetatea de șapte ...

 

Iosua Capitol 24

Iosua Capitol 24 Iosua 23 Iosua Capitol 24 1 Iosua a adunat toate semințiile lui Israel la Sihem, și a chemat pe bătrînii lui Israel, pe căpeteniile lui, pe judecătorii lui și pe căpeteniile oastei. Ei s`au înfățișat înaintea lui Dumnezeu. 2 Iosua a zis întregului popor: ,,Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Părinții voștri Terah, tatăl lui Avraam și tatăl lui Nahor, locuiau în vechime de cealaltă parte a Rîului (Eufrat), și slujeau altor dumnezei. 3 Eu am luat pe tatăl vostru Avraam din cealaltă parte a Rîului, și l-am purtat prin toată țara Canaanului; i-am înmulțit sămînța, și i-am dat pe Isaac. 4 Lui Isaac i-am dat pe Iacov și pe Esau: lui Esau i-am dat în stăpînire muntele Seir, iar Iacov și fiii lui s`au pogorît în Egipt. 5 Am trimes pe Moise și pe Aaron și am lovit Egiptul cu minunile pe cari le-am făcut în mijlocul lui; apoi v`am scos afară din el. 6 Am scos pe părinții voștri din Egipt, și ați ajuns la mare. Egiptenii au urmărit pe părinții voștri pînă la marea ...

 

   Următoarele >>>