Wikipedia - posibile greșeli obținute la adăugarea diacriticelor

Posibilele greșeli sunt evidențiate prin text îngroșat (bold), în paranteză fiind trecută forma propusă de sistem ca fiind corectă.

Procesarea s-a făcut pe textele existente la data de 25 iunie 2008, este posibil ca versiunea actuală să fie diferită.


Arborele_sephiroth


Atar


Al_doilea_r??zboi_balcanic


Atlas_(satelit)


Acridon??


Assuan


Alcooli


Auckland


Alawi


Aur


Anglia_anglo-saxon??


Alb-


Amazon_(fluviu)


Adunare


Atletul_albanez


Arta_rom??neasc??


Asasinii


Androgin


Asexualitate


Andorra


Ametist


Amaliada


Anxietate


Argumentul_ignoran??ei


Activism


Asia


Acarieni


Amsterdam


Algeciras


Afectivitate


Altar_(forma??ie)


Anu


Antigen


Ailuropoda_melanoleuca


Adunare_ob??teasc??


Art??_mar??ial??


Alberta


Agat


Anschluss


A??ezare_geografic??


Alternosfera


Attila


Artilerie


Alcan


Anemone


Aliz??e


Agat??r??i


Aragonit


Arditi


Arta_poetic??


Alma_(dezambiguizare)


Acid_ascorbic


Anastacia


Arbore_de_cauciuc


Al_doilea_r??zboi_chino-japonez


Atom


Asigurare


Axon


Acachie_de_la_scar??


Alegorie


Acid_lisergic_dietilamid


Arhitectur??_gotic??


Automobil


Aquila_heliaca


Apelul_la_consecin??e


Anemia_feripriv??


Aceraceae


Andouillette


Arsenic


Auror??_polar??


Andromeda_(constela??ie)


Avocat


Augsburg


Andaluzit


A_cincea_elegie


Asteroid


Anglia_roman??


Actor


Amar_sin_ser_amada


Ac


An


Avarul


Allah


Aparat_digestiv


Antananarivo


Arhimede


Aparat_dento-maxilar


Analiza_grafologic??


Acid_fluorhidric


Antologia_ru??inii


Apelul_la_probabilitate


Avion


Ascensiunea_rockului_??i_a_popului


Automobil_electric


Arm??_nuclear??


Azotat_de_amoniu


Asiria


Amway


Ambarca??iune


Avia??iei


Autovehicul


Affenpinscher


Acromegalie


Altimetru


Acachie_m??rturisitorul


A??gabat


Audiobook


Ahaltechin


Anima??ie


Armonie


Acid_carbonic


Australia


Anemone_ranunculoides


Abera??ie_cromatic??


Aeromodelism


Ale??d


Arheologie_maritim??


Abstrac??ii_??tiin??ifice


Acid_mefenamic


Alopekis


Autunit


Arta_antic??


Armenia


Arheologie_african??


Arhitectura_renascentist??


Aurin??


A_??asea_elegie


Amfiboli


Aquila_adalberti


Antisemitism


Avatar


Ankylosaurus


A_treia_elegie


Anarhism


Avari


Ajoit


Acosmism


Apatit


Alexandrina


Abara


A_??aptea_elegie


Azurit


Atropat


Alergia_la_nichel


Arborn


Alchimie


Arhitectur??


Adda


Alb??strea


Acvamarin


Alfabet_runic_turcic


Apelul_la_m??gulire


Acid_azotic


Arad


Arom??ni


Avicenna


Aida


Asatru


Argentina


Atropatena


Atracurium


Arhitect