Wikipedia - posibile greșeli obținute la adăugarea diacriticelor

Posibilele greșeli sunt evidențiate prin text îngroșat (bold), în paranteză fiind trecută forma propusă de sistem ca fiind corectă.

Procesarea s-a făcut pe textele existente la data de 25 iunie 2008, este posibil ca versiunea actuală să fie diferită.


Etiopia


Elixirul_dragostei


Economia_medieval??


Emden


Euoplocephalus


Eritromicin??


Elan


Epidot


Emo


Europa_slav??


Erzgebirge


Eroziunea_solului


Eris_(planet??_pitic??)


Ecosfer??


Estera_(carte)


Evreii_a??kenazi


Enki


Eminem


Eneida


Exocitoz??


Everest


Esperantist


Enya


Euroticket_company


Etica_protestant??_??i_spiritul_capitalismului


Escamonde


Entropie_economic??


Evanescence


Efemerid??


Explica??ia_biologic??_a_religiei


Enigma_(proiect_muzical)


Educa??ia_copiilor_supradota??i


Eoraptor


Eris_(mitologie)


Efectele_alcoolului_asupra_organismului


Externalit????i_negative


Eclips??_solar??


Eseuri


E??antionul_p??rtinitor