Wikipedia - posibile greșeli obținute la adăugarea diacriticelor

Posibilele greșeli sunt evidențiate prin text îngroșat (bold), în paranteză fiind trecută forma propusă de sistem ca fiind corectă.

Procesarea s-a făcut pe textele existente la data de 25 iunie 2008, este posibil ca versiunea actuală să fie diferită.


Franciu


Formul??_chimic??


F??urei


Fuego


Flautul_fermecat


Fra??ii_p??durii


Familii_de_limbi


Filozofie


Fraze_uzuale_??n_diferite_limbi


Fatah


Filozofie_chinez??


Floare_albastr??


Fierbere


Fulger_(meteorologie)


For????


Frontul_de_vest_(primul_r??zboi_mondial)


Fug??_(muzic??)


Formarea_statelor_medievale_rom??ne??ti


Fecunda??ie


Fibr??_optic??


Festivalul_penisului


Fabul??


Ferocactus


Forjare


Fitoplancton


Fenomenologia_spiritului


Faust


Fotbal


Figur??_de_stil


Fr??ngerea_p??inii


Forex


Francisc


Finan??e


Fosil??


Frontul_de_vest_(al_doilea_r??zboi_mondial)


Fr??te??ti_(dezambiguizare)


Fenolftalein??


Fuji


Fox_terrier


Fiat


Flatulen????


Fado


Fier


Fabales


Furt


Fulminat_de_mercur


Film